...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 5 Şubat 1905'te Mustafa Kemal nerenin 5. Ordusuna atanmıştır?
  A) Şam
  B) Yemen
  C) Çanakkale
  D) Irak
  Cevap: A
 • 2) Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk savaş deneyimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1.Dünya savaşı
  B) Çanakkale Zaferi
  C) Trablusgarp Savaşı
  D) Gelibolu savaşı
  Cevap: C
 • 3) İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal müdehalesine Fransa ve İngiltere göz yummasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtalya ile müttefik oldukları için
  B) İtalya'yı ittifak devletlerinden ayırmak için
  C) Daha sonra burayı italyadan almak için
  D) İtalya daha güçlü olduğu için
  Cevap: B
 • 4) Balkan savaşları hangi ülkeler arasında olmuştur?
  A) Balkan Devletleri -- Osmanlı
  B) Osmanlı -- Almanya
  C) Afrika Devletleri -- Osmanlı
  D) Osmanlı -- Avrupa Devletleri
  Cevap: A
 • 5) Çanakkale cephesi hangi ülke ve ya ülkeler tarafında açılmıştır?
  A) İngiltere ve Fransa
  B) Almanya
  C) Yunanistan
  D) Amerika
  Cevap: A
 • 6) İtilaf devletleri hangi ülkeye yardım götürmek için Çanakkale cephesini açmıştır?
  A) Bulgaristan
  B) Rusya
  C) Gürcistan
  D) İtalya
  Cevap: B
 • 7) Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek için bir çok akım ortaya çıkmıştır. Bunlardan hangisi Tanzimat ve Islahat fermanını yayınlanmasında öncülük etmiştir?
  A) Osmanlıcılık
  B) Turancılık
  C) Türkçülük
  D) Batıcılık
  Cevap: A
 • 8) Aşağıda verilen akımlardan hangisi Osmanlı devletinin dağılma döneminde ortaya çıkan akımlardan biri değildir?
  A) Batıcılık
  B) Milliyetçilik
  C) Turancılık
  D) İslamcılık
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in gittiği okullar arasında değildir?
  A) Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi
  B) Şemsi Efendi Okulu
  C) Galatasaray Lisesi
  D) Selanik Mülkiye Rüştiyesi
  Cevap: C
 • 10) Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinde geçirdiği zaman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Derslerinde başarılıydı.
  B) Zekasıyla öğretmenlerinin dikkatini kısa sürede çekti.
  C) Matematik dersine özel bir ilgi duyuyordu.
  D) Ömer Naci ile burada tanışmıştı.
  Cevap: D
 • 11) Mustafa Kemal aşağıdaki okullardan hangisinde mezun olduğunda üsteğmen rütbesini almıştır?
  A) Selanik Askeri Rüştiyesi
  B) Selenik Mülki Rüştiyesi
  C) Manastır Askeri İdadisi
  D) Harp Okulu
  Cevap: D
 • 12) Mustafa Kemal Harp akademisini bitirdiğinde kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur. Buna göre Mustafa Kemal staj yapmak için hangi şehre gönderilmiştir?
  A) Yemen
  B) Şam
  C) Selanik
  D) Hatay
  Cevap: B
 • 13) Ancak hür fikirli insanlardır ki vatanlarına sahip olabilirler. Onlardır ki vatanlarını kurtarıp korumak kudretine sahip olurlar.
  Atatürk yukarıdaki sözü hangi cemiyet için söylemiştir?

  A) Vatan ve hürriyet cemiyeti
  B) Milli kongre cemiyeti
  C) Reddi İlhak cemiyeti
  D) Klikyalılar Cemiyeti
  Cevap: A
 • 14) 31 Mart Olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Ayaklanma İstanbul'da çıkmıştır.
  B) Meşrutiyete karşı çıkmış bir isyandır.
  C) Ayaklanmayı bastırmada gelen orduda Mustafa Kemal da vardı.
  D) İsyan sonucu meşrutiyet kaldırılmıştır.
  Cevap: D
 • 15) 31 Mart olayını bastırmak için Selanikten İstanbula giden ve içinde Mustafa Kemalin de bulunduğu ve ismini Mustafa Kemalin verdiği ordu hangisidir?
  A) Cumhuriyet ordusu
  B) Saltanat ordusu
  C) Hareket ordusu
  D) Türk ordusu
  Cevap: C
 • 16) Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesiyle başlamıştır.
  B) Osmanlı devletinin Kuzey Afrikadaki son toprağı üzerinde yaşanmıştır.
  C) İtilaf devletleri İtalya'nın bu hareketine şiddetle karşı çıkmışlardır.
  D) Osmanlı Devleti donanması yeterli güce sahip olmadığı için denizden müdehale edememiştir.
  Cevap: C
 • 17) Derne ve Tobruk'ta İtalyanlara karşı önemli başarılar sağlamıştır. Ayrıca Mustafa Kemal'in ilk savaş deneyimi olmuştur.
  Yukarıda verilen bilgi hangi savaş için geçerlidir?

  A) Balkan Savaşları
  B) Trablusgarp Savaşı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) I. Dünya Savaşı
  Cevap: B
 • 18) Balkan devletlerinin 1912 Osmanlı devletine karşı ayaklanarak savaş açmasının altında yatan temel sebep hangidir?
  A) Balkan devletlerinin topraklarını genişletmek istemesi.
  B) Fransız ihtilali sonucu milliyetçilik akımından etkilenmeleri.
  C) Batıcılık görüşünü savunmaları.
  D) Sömürge arayışı içerisinde olmaları.
  Cevap: B
 • 19) Mustafa Kemal'in adı Anafartalar Kahramanı olarak anılmaya başlaması hangi savaştan sonra olmuştur?
  A) Trablusgarp Savaşı
  B) Kafkas Savaşı
  C) Çanakkale Savaşı
  D) Balkan Savaşı
  Cevap: C
 • 20)
  I. Arıburnu
  II. Anafartalar
  III. Conkbayır
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale cephesinde görev aldığı yerler arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder