...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İslam toplumunda insanların üstünlük ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başarı
  B) Irk
  C) Zenginlik
  D) Takva
  Cevap: D
 • 2) Kelimei tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
  a- Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu.
  b- Lâ ilâhe illallâh Muhammedun rasûlullâh
  c- Euzu billahi mineşşeytanir racim.
  d- Bismillahir rahmanirrahim
  Cevap: B
 • 3) I. Kardeşin duası
  II. Zalimin duası
  III. Mazlumun duası
  IV. Yolcunun duası
  V. Anne ve babanın evladına duası
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri mutlak olarak kabul edilen dualardandır?

  a) I, II, III
  b) I, III, V
  c) III, IV, V
  d) I, II, III, IV, V
  Cevap: C
 • 4) I. Hemen kabul olunur
  II. Allah belli bir müddet verir kulunun ısrar etmesini ister ve sonra kabul eder
  III. Duayı kabul etmez de Ahiret gününde bir günahı siler.
  Yapılan tüm dualar mutlaka kabul edilir. Duaların kabul edilme şekilleri farklı farklıdır. Bunlardan hangisi ya da hangileri kabul edilme şekillerindendir?

  a) Yalnız I
  b) Yalnız II
  c) I ve II
  d) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5) “Aza şükretmeyen çoğa da ……….. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da teşekkür etmez.”
  a) Kanaat etmez
  b) Nankörlük eder
  c) Şükretmez
  d) Güvenmez
  Cevap: A
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah (c.c.) insanı sorumlu bir varlık olarak yaratmıştır.
  B) Her insan özgür iradesi ile doğru ile yanlığı veya iyi ile kötüyü ayırt edebilir.
  C) İnsan özgür iradesi ile istediği yolu seçebilir.
  D) Yanlış yolu seçen insanlar bu dünyada bir yaptırım almazken ahirette cezlandırılacak.
  Cevap: D
 • 7) İslam dininde sorumluluk yüklenmiş kişilere ............... adı verilir.
  Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelmelidir?

  A) Mümin
  B) Mükellef
  C) Müşrik
  D) Müslüman
  Cevap: B
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi dinimizce sorumlu değildir?
  A) 17 yaşının altında olan bir birey
  B) Aklı dengesi bozuk olan bir birey
  C) 64 yaşında aklı dengesi yerinde olan bir birey
  D) 25 yaşında bir birey.
  Cevap: B
 • 9)
  I. Sahip olduğu nimetlerin kıymetini bilir.
  II. Allah (c.c) emirlerini yerine getirmeye çalışır.
  III. Kötü söz ve çirkin davranışlardan sakınır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sorumluluk sahibi bir müslümanın yapacağı hareketlerdendir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 10) Mü'minin tüm davranışlarında Allah'a (c.c) kulluk bilinciyle hareket etmesi ve Allah'ın (c.c) koruması altına girmesi kavramı aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Tevkid
  B) Takva
  C) Tecvid
  D) Teslimiyet
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda verilenlerden hangisi Allah'a (c.c) karşı en temel sorumluluğumuzdur?
  A) Peygamberlere inanmak
  B) Meleklere inanmak
  C) Kendimize inanmak
  D) Allah'ın var ve bir olduğuna inanmak.
  Cevap: D
 • 12)
  * Gayba inanırlar
  * Zekat verirler
  * Namaz kılarlar
  * Oruç tutarlar
  * Hacca giderler
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi takva sahibi insanların özelliklerindendir?

  A) 1
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  Cevap: D
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi Allah'a (c.c) karşı olan sorumluluklarımız arasında değildir?
  A) Allah'a (c.c) kulluk etmek.
  B) Güzel ahlak sahibi olmak.
  C) Dua etmek
  D) Sağlıklı ve düzeli beslenmek.
  Cevap: D
 • 14) Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah'a (c.c) karşı sorumluluklarımız arasındadır.
  B) Kulluğun özüdür.
  C) Kısa ve öz olmalıdır.
  D) Allah'a (c.c.) bağlılığımızın ifadesidir.
  Cevap: C
 • 15) “Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkür etmeyen ................. ’a da şükretmez. Allah’ın nimetini hatırlayıp konuşmak şükürdür. Nimeti anmamak ise nankörlüktür…”
  Yukarıda verilen hadiste boş bırakılan yere hangisi gelmeliir?

  A) Allah
  B) Peygamber
  C) Melek
  D) Kendisi
  Cevap: A
 • 16) Andolsun ki biz, her ümmete ‘ Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun’ diyen bir elçi gönderdik...
  Ayetinde bahsi geçene aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Melekler
  B) Kitaplar
  C) Peygamberler
  D) Alimler
  Cevap: C
 • 17) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Peygambere inanmak Allah'a (c.c) itaat etmenin bir göstergesidir.
  B) Peygamber efendimize karşı sorumluluklarımız, Allah'a karşı olan sorumluluklarımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
  C) Peygamber efendimize karşı olan sorumluluklarımızın en başında onun Allah'ın elçisi olduğuna inanmak gelmektedir.
  D) Her müslüman resule iman etmekle mesul değildir.
  Cevap: D
 • 18) Kim ......................itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur...
  Yukarıda verilen ayette boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Meleklere
  B) Kur'a-nı Kerime
  C) Peygambere
  D) Ahirete
  Cevap: C
 • 19) Peygamber efendimiz (s.a.v) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Peygamber efendimize uymak, onun sözlerini dinlemek ve yaşamını örnek almakla gerçekleşir.
  B) Allah (c.c) onu bize örnek olsun diye göndermiştir.
  C) Sadece inanç konusunda bizlere örnek olmuştur.
  D) Peygamber efendimizi örnek almak onu tanımayı gerektirmektedir.
  Cevap: C
 • 20) Allah ve melekleri Peygambere .............getirirler. Ey mü’minler! Siz de ona çokça Salatüselam getirin.
  Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere hangisi getirilmeldiri?

  A) salavat
  B) selam
  C) övgü
  D) iman
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder