2017-18 AÖL Biyoloji Deneme Soruları 2( 2017-2018 1.Dönem 2.Oturum 442)
 • 1) Tür adları yazılırken ilk isim canlının cins adı olup akraba grupları ifade eder. İkinci isim canlının cins adının tamamlayıcısıdır. İki isim birden canlının tür ismini oluşturmaktadır.
  Latince tür ismi verilen canlılardan;
  I. Felis domesticus
  II. Morus nigra
  III. Felis leo
  IV. Pinus nigra
  hangi ikisi birbiri ile daha yakın akrabadır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) II ve IV.
  Cevap: C

 • 2) Aşağıdaki hayvan sınıflarından hangisi omurgasız hayvanlar şubesinde yer alır?
  A) Solucanlar
  B) Kuşlar
  C) Sürüngenler
  D) Memeliler
  Cevap: A

 • 3) Virüslerde,
  I. protein kılıf,
  II. kalıtım materyali,
  III. ribozom
  verilen hücresel yapılardan hangileri bulunmaz?

  A) Yalnız II.
  B) I ve II.
  C) Yalnız III.
  D) II ve III.
  Cevap: C

 • 4) Aşağıda verilen yapılardan hangisinin varlığı memeli hayvanları diğer omurgalılardan ayırt etmek için kullanılamaz?
  A) Ter bezi
  B) Tüy
  C) Plasentaya sahip olma
  D) Kaslı diyafram
  Cevap: B

 • 5) Günümüzde kullanılan sınıflandırma basamakları en büyükten küçüğe doğru “Âlem – Şube – Sınıf – Takım – Aile – Cins – Tür” şeklinde sıralanır. Aşağıda âlem basamağından tür basamağına doğru gidildikçe değişen bir özellik grafiklenmiştir.
  Buna göre grafikte verilen X özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir?


  A) Birey sayısı
  B) Çeşitlilik
  C) Analog organ
  D) Protein benzerliği
  Cevap: D

 • 6) İki yaşamlılar (kurbağalar) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Ayrı eşeylidirler.
  B) Döllenme ve embriyonel gelişimlerini suda tamamlarlar.
  C) Metamorfoz(başkalaşım) geçirirler.
  D) Yavru bakımı görülür.
  Cevap: D

 • 7) Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.
  Buna göre,
  I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,
  II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,
  III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesi
  verilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir?

  A) Yalnız II.
  B) I ve II.
  C) Yalnız III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D

 • 8) Bitkilerin sınıflandırılmasında,
  I. yaprakların damar yapısı,
  II. yaprak dizilimleri,
  III. yaşı
  verilen özelliklerden hangileri dikkate alınır?

  A) Yalnız I.
  B) I ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: C

 • 9) Prokaryot konjugasyonlarında sadece kalıtsal yapı değişikliği görülür.
  Bakterilerde görülen konjugasyonla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Birey sayısında artış gözlenir.
  B) Kalıtsal çeşitlilik sağlanır.
  C) Bakteriler arasında tek yönlü plazmit (küçük DNA parçaları) transferi olur.
  D) Eşeyli üreme şeklidir.
  Cevap: A

 • 10) Aşağıda verilen canlı âlemlerinden hangisindeki organizmalar prokaryot(basit) hücre yapısına sahiptir?
  A) Bitkiler
  B) Mantarlar
  C) Bakteriler
  D) Hayvanlar
  Cevap: C

 • 11) Algler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Tamamı tek hücrelidir.
  B) Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur.
  C) Hücre çeperleri bulunmaz.
  D) Fotosentez yaparak sudaki oksijen miktarını artırırlar.
  Cevap: D

 • 12) Bakterilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Tüm bakteriler oksijensiz solunum yapar.
  B) Aktif olarak hareket eden bakterilerde kamçı bulunur.
  C) Olumsuz çevre koşullarında endospor oluşturmuş bakterilerde metabolizma hızı yüksektir.
  D) Fotosentez yapan bakterilerde kloroplast organeli bulunur.
  Cevap: B

 • 13) Protista âleminde yaşayan tüm canlı organizmalarda aşağıdaki hücre organellerinden hangisi ortak olarak bulunmayabilir?
  A) Çekirdek
  B) Ribozom
  C) Kontraktil koful
  D) Endoplazmik retikulum
  Cevap: C

 • 14) Kelebek, arı ve karınca aşağıda verilen omurgasız hayvan gruplarından hangisinde yer alır?
  A) Solucanlar
  B) Yumuşakçalar
  C) Böcekler
  D) Süngerler
  Cevap: C

 • 15) Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir?
  A) Kemik erimesi
  B) Grip
  C) Uçuk
  D) Kuduz
  Cevap: A

 • 16) Doğal (filogenetik) sınıflandırmada seçeneklerdeki faktörlerden hangisi dikkate alınır?
  A) Kromozom sayısı
  B) Fizyolojik benzerlikler
  C) Analog organlar
  D) Yaşam ortamı
  Cevap: B

 • 17) Protista alemindeki canlılar tek hücreli ya da koloni şeklinde bir araya gelmiş hücre topluluklarıdır.
  Aşağıdaki canlılardan hangisi protista âleminde yer almaz?

  A) Paramesyum(terliksi hayvan)
  B) Algler
  C) Eklembacaklılar
  D) Öglena
  Cevap: C

 • 18) Mantarlarla ilgili;
  I. kloroplast taşımaması,
  II. hareket etmemeleri,
  III. hücre duvarı içermeleri,
  IV. heterotrof yaşamaları
  özellikleri verilmiştir.
  Verilen özelliklerden hangileri bakımından mantarlar hayvan hücrelerine (K), hangileri bakımından bitki hücrelerine (L) benzerlik gösterirler?  Cevap: C

 • 19)
  I. Toprak
  II. Hava
  III. Su
  Yukarıda verilen ortamların hangilerindeki kirleticilerin giderilmesinde mikroorganizmalardan faydalanılan biyoremediasyon yöntemi kullanılabilir?

  A) Yalnız I.
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D

 • 20) Bitkilerde sürgün sistemde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?
  A) Kök
  B) Gövde
  C) Çiçek
  D) Yaprak
  Cevap: A

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.