...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Fizik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  açık kaptaki gaz -- barometre -- paskal -- piezoelektrik
  basınç -- vektörel -- statik basınç -- dinamik basınç

  a. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne .................. denir.
  b. Basıncın diğer ismi ......................... 'dır.
  c. Kuvvet .................... bir büyüklüktür.
  d. Bazı kristal türlerinin üzerine basınç uygulandığında kristalin yüzeylerinde meydana gelen elektriksel gerilime ......................................... denir.
  e. Atmosferdeki ve atmosfere açık kaplardaki gazlara .......................... denilir.
  f. Bir kabın içindeki gazların her saniye birbirine çarparak oluşturdukları etkiye ..................... denir.
  g. Bir akışkanın akış hızından dolayı kazandığı basınca ........................... denir.
  h. Açık hava basıncını ölçen aletlere ................... denir.
  Cevap: a: basınç -- b: paskal -- c: vektörel -- d: piezoelektrik -- e: açık kaptaki gaz. -- f: statik basınç -- g: dinamik basınç -- h: barometre
 • 2)
  I. Katı cismin ağırlığı
  II. Katı cismin cinsi
  III. Cismin dayanma yüzeyi alanı
  Katı cisimlerin uyguladığı basıncı yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri etkilemektedir?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 3) Aşağıda verilen durumlardan hangisi cismin uyguladığı basıncı azaltmak içindir?
  A) Bıçağın ağzının keskin olması.
  B) Çivilerin uçlarının sivri olması
  C) Kar ayakkabılarının büyük olması.
  D) Makasın iki ağzının da keskin olması.
  E) Tırnak makasının ucunun keskin olması.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi sıvı basıncını etkilemez?
  A) Sıvının yoğunluğu
  B) Yer çekimi alanı şiddeti
  C) Sıvının derinliği
  D) Sıvının türü
  E) Sıvının genişliği
  Cevap: E
 • 5) Durgun sıvıların basıncı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Basınç sıvının ağırlığından etkilenir.
  B) Sıvı basıncı yer çekimi alan şiddetiyle ters orantılıdır.
  C) Sıvıyı içerin kabın şekline bağlı olarak basınç değişebilir.
  D) Basınç kabın sıvıyla temas eden her noktasında yüzeye diktir.
  E) Sıvının öz kütlesi basıncı etkiler.
  Cevap: B
 • 6)
  I. Hacim
  II. Mutlak sıcaklık
  III. Tanecik sayısı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kapalı kaplardaki gazların basıncını doğru orantılı olarak etkilemektedir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: C
 • 7)
  I. Katı cisim
  II. Açık hava basıncı
  III. Kapalı hava basıncı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin basınç nedeni yer çekimi kuvveti değildir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I ve III
  Cevap: B
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisinde basınçlardan yararlanma söz konusu değildir?
  A) Bileşik kaplar
  B) Su cenderesi
  C) Su tulumbaları
  D) Sıvılı fren sistemleri
  E) Elektronik sistemler
  Cevap: E
 • 9)
  * Basınç algılayıcı yongaların yapılabilmesiyle kullanılır.
  * Algıladığı basıncı bir elektronik devrede elektriksel gerilim oluşturur.
  * Otomobil endüstrisinde özellikle kullanılır.
  Yukarıda özellikleri verilen ölçüm aleti hangisidir?

  A) Elektronik manometre
  B) Metal manometre
  C) Metal barometre
  D) Sıvılı barometre
  E) Dijital barometre
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisiyle açık hava basıncı ölçülemez?
  A) Sıvılı barometre
  B) Metal barometre
  C) Metal manometre
  D) Dijital barometre
  E) Sayısal metal barometre
  Cevap: C
 • 11) Taban alanı 5 metrekare olan içi dolu bir kutu yere 20 newton / metrekare lik basınç uygulamaktadır. Buna göre bu kutunun ağırlığı kaç N'dur?
  A) 30
  B) 50
  C) 80
  D) 100
  E) 120
  Cevap: D
 • 12) X ve Y cisimleri aşağıdaki şekilde dengededir. X cisminin ağırlığı 6 N olduğuna göre Y cisminin ağırlığı kaç N'dur?

  A) 2
  B) 6
  C) 12
  D) 18
  E) 24
  Cevap: D
 • 13) Aşağıda verilen şekilde L cisminin hacmi 15'tir. Sıvının özkütlesi 2 olduğuna göre sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti kaç Newtondur? (g = 10)

  A) 150
  B) 200
  C) 250
  D) 300
  E) 350
  Cevap: B
 • 14) Aşağıda verilen şekilde S1 / S2 = 1 / 3 ve F kuvveti 24 N olduğuna göre G kaç Newtondur?

  A) 8
  B) 16
  C) 24
  D) 48
  E) 72
  Cevap: E
 • 15) Eşit hacim bölmeli K ve L cisimleri özdeş sulara şekildeki gibi bırakılıyor. Bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri Fk ve Fl olduğuna göre Fl / Fk oranı kaçtır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 1 / 2
  E) 1 / 3
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
10. Sınıf Fizik Dersi 1. Dönem 1. Sınav Karışık Orta 2018-06-19
10.sınıf fizik 1.dönem 1.sınav, basınç, katılarda, gazlarda ve sıvılarda basınç, sıvılarda kaldırma kuvveti [1]