...................... OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Fizik DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilenlerden hangisinde basınçlardan yararlanma söz konusu değildir?
  A) Bileşik kaplar
  B) Su cenderesi
  C) Su tulumbaları
  D) Sıvılı fren sistemleri
  E) Elektronik sistemler
  Cevap: E

 • 2) X ve Y cisimleri aşağıdaki şekilde dengededir. X cisminin ağırlığı 6 N olduğuna göre Y cisminin ağırlığı kaç N'dur?

  A) 2
  B) 6
  C) 12
  D) 18
  E) 24
  Cevap: D

 • 3) Taban alanı 5 metrekare olan içi dolu bir kutu yere 20 newton / metrekare lik basınç uygulamaktadır. Buna göre bu kutunun ağırlığı kaç N'dur?
  A) 30
  B) 50
  C) 80
  D) 100
  E) 120
  Cevap: D

 • 4) Aşağıdakilerden hangisi sıvı basıncını etkilemez?
  A) Sıvının yoğunluğu
  B) Yer çekimi alanı şiddeti
  C) Sıvının derinliği
  D) Sıvının türü
  E) Sıvının genişliği
  Cevap: E

 • 5)
  I. Katı cisim
  II. Açık hava basıncı
  III. Kapalı hava basıncı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerinin basınç nedeni yer çekimi kuvveti değildir?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I ve III
  Cevap: B

 • 6)
  I. Hacim
  II. Mutlak sıcaklık
  III. Tanecik sayısı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri kapalı kaplardaki gazların basıncını doğru orantılı olarak etkilemektedir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: C

 • 7) Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  açık kaptaki gaz -- barometre -- paskal -- piezoelektrik
  basınç -- vektörel -- statik basınç -- dinamik basınç

  a. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne .................. denir.
  b. Basıncın diğer ismi ......................... 'dır.
  c. Kuvvet .................... bir büyüklüktür.
  d. Bazı kristal türlerinin üzerine basınç uygulandığında kristalin yüzeylerinde meydana gelen elektriksel gerilime ......................................... denir.
  e. Atmosferdeki ve atmosfere açık kaplardaki gazlara .......................... denilir.
  f. Bir kabın içindeki gazların her saniye birbirine çarparak oluşturdukları etkiye ..................... denir.
  g. Bir akışkanın akış hızından dolayı kazandığı basınca ........................... denir.
  h. Açık hava basıncını ölçen aletlere ................... denir.
  Cevap: a: basınç -- b: paskal -- c: vektörel -- d: piezoelektrik -- e: açık kaptaki gaz. -- f: statik basınç -- g: dinamik basınç -- h: barometre

 • 8) Durgun sıvıların basıncı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Basınç sıvının ağırlığından etkilenir.
  B) Sıvı basıncı yer çekimi alan şiddetiyle ters orantılıdır.
  C) Sıvıyı içerin kabın şekline bağlı olarak basınç değişebilir.
  D) Basınç kabın sıvıyla temas eden her noktasında yüzeye diktir.
  E) Sıvının öz kütlesi basıncı etkiler.
  Cevap: B

 • 9) Aşağıda verilen ölçüm aletlerinden hangisiyle açık hava basıncı ölçülemez?
  A) Sıvılı barometre
  B) Metal barometre
  C) Metal manometre
  D) Dijital barometre
  E) Sayısal metal barometre
  Cevap: C

 • 10) Aşağıda verilen şekilde S1 / S2 = 1 / 3 ve F kuvveti 24 N olduğuna göre G kaç Newtondur?

  A) 8
  B) 16
  C) 24
  D) 48
  E) 72
  Cevap: E

 • 11) Aşağıda verilen şekilde L cisminin hacmi 15'tir. Sıvının özkütlesi 2 olduğuna göre sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti kaç Newtondur? (g = 10)

  A) 150
  B) 200
  C) 250
  D) 300
  E) 350
  Cevap: B

 • 12)
  I. Katı cismin ağırlığı
  II. Katı cismin cinsi
  III. Cismin dayanma yüzeyi alanı
  Katı cisimlerin uyguladığı basıncı yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri etkilemektedir?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
  Cevap: A

 • 13) Eşit hacim bölmeli K ve L cisimleri özdeş sulara şekildeki gibi bırakılıyor. Bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri Fk ve Fl olduğuna göre Fl / Fk oranı kaçtır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 1 / 2
  E) 1 / 3
  Cevap: B

 • 14) Aşağıda verilen durumlardan hangisi cismin uyguladığı basıncı azaltmak içindir?
  A) Bıçağın ağzının keskin olması.
  B) Çivilerin uçlarının sivri olması
  C) Kar ayakkabılarının büyük olması.
  D) Makasın iki ağzının da keskin olması.
  E) Tırnak makasının ucunun keskin olması.
  Cevap: C

 • 15)
  * Basınç algılayıcı yongaların yapılabilmesiyle kullanılır.
  * Algıladığı basıncı bir elektronik devrede elektriksel gerilim oluşturur.
  * Otomobil endüstrisinde özellikle kullanılır.
  Yukarıda özellikleri verilen ölçüm aleti hangisidir?

  A) Elektronik manometre
  B) Metal manometre
  C) Metal barometre
  D) Sıvılı barometre
  E) Dijital barometre
  Cevap: A
 • Fizik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 10. Sınıf Fizik Benzer Sınavlar


 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.