...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Coğrafya 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Doğal çevre insanları etkileyerek, insanlara faklı imkanlar sunmuştur.
  (...) Kırsal kesimde yaşayan insanlar kurak iklim bölgelerinde ev yapımında ahşap kullanmaktadır.
  (...) Doğal çevre ekonomik faaliyetleri de etkilemektedir.
  (...) Yeryüzü kaynaklarından en çok yararlanan varlık insanıdır.
  (...) İnsanların doğaya hakim olmak için geliştirdiği teknoloji yanında çevre kirliliğini de getirerek doğaya zarar vermektedir.
  (...) Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlamak için Süveyş Kanalı'nın yapılması doğanın etkisidir.
  (...) Yanlış arazi kullanılması sonucu göçlerin yaşanması insan kaynaklı doğa problemidir.
  (...) Coğrafya insanın içinde yaşadğı mekanı ve onunla olan karşılıklı ilişkilerini inceler.
  (...) Coğrafyanın konusunu hava küre, su küre, taş küre ve canlılar küresi oluşturur.
  (...) Coğrafya iki genel alt gruptan oluşur.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- Y -- D -- D -- D -- Y
 • 2) Doğal ortam ile insanla arasındaki karşılıklı etkileşim araştırarak sonuçlarını sentez haline veren bilim dalına ne denir?
  A) Biyoloji
  B) Coğrafya
  C) Biyosfer
  D) Hidrografya
  E) Biyocoğrafya
  Cevap: B
 • 3) Niçin coğrafya öğrenmeliyiz sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilmez?
  A) İnsanların içinde yaşadıkları mekanı öğrenmek için.
  B) Dünyada yeni yerleri keşfetmek için.
  C) Yeni kaynakları keşfetmek için.
  D) Yeni koloniler keşfetmek için.
  E) Yeni kültürleri tanımak için.
  Cevap: D
 • 4)
  I. Sorunlara çözüm üretir.
  II. Yaşam için daha uygun şartlar olmasını sağlar.
  III. Problem odaklıdır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri coğrafi bakış açısı kazanmış insanda görülebilecek davranışlardandır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 5)
  I. Doğal felaketlere karşı hazırlıklı olmamızı sağlar.
  II. Harita okumayı öğrenmemizi ve adres bulmamızı sağlar.
  III. Ülkesini ve dünyayı tanımayı öğrenir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri coğrafya bilmenin getirdiği faydalardandır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 6) Coğrafya Klavuzu eseriyle coğrafya bilimine büyük kaktı sağlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ptolemaios
  B) Hekataios
  C) Thales
  D) Anaksimander
  E) Eratosthenes
  Cevap: A
 • 7) İslam coğrafyanın babası olarak kabul edilen bilim insanı hangisidir?
  A) Makdisi
  B) Mesudi
  C) İbn-i Sina
  D) İbn Hurdazbih
  E) Biruni
  Cevap: D
 • 8) Osmanlıdaki ilk coğrafi çalışmalar hangisi ile başlamıştır?
  A) Batlamyus
  B) Kitab-ı Bahariye
  C) Seyehatname
  D) Divanu Lugati Türk
  E) Kitab-ür Reşandi
  Cevap: A
 • 9) Osmanlı devleti açısında önemli bir dönüm noktası olan ve Piri Reis tarafından hazırlanan coğrafi kitap hangisidir?
  A) Batlamyus
  B) Kitab-ı Bahariye
  C) Seyehatname
  D) Divanu Lugati Türk
  E) Kitab-ür Reşandi
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdaki isimlerden hangisi ülkemizde modern coğrafyanın gelişmesine katkıda bulunmamıştır?
  A) Faik Sabri Duran
  B) Ali Macit Arda
  C) Hamit Sadi Selen
  D) Besim Darkot
  E) Aziz Nesin
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder