...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına .................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Hücre siklusu
  B) Hücre devri
  C) Hücre devresi
  D) Bölünme siklusu
  E) Bölünme devresi
  Cevap: A
 • 2)
  I. Mitokondri
  II. Endoplazmik retikulum
  III. Golgi aygıtı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri interfaz evresinde çoğalarak büyüyen sitoplazmik organeller arasındadır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
  Cevap: D
 • 3) İnterfaz evresi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Hücre büyür
  B) Kromozomlarını kopyalar
  C) Büyümeye devam edilir.
  D) Hücre bölünmesi için hazırlıklar tamamlanır.
  E) Hücre bölünür.
  Cevap: E
 • 4) Kalıtım materyallerinin saklandığı DNA'nın kendini eşleyerek iki katına çıkarmasına ne denir?
  A) Yenilenme
  B) Yenileme
  C) Replikasyon
  D) Çoğalma
  E) Bölünme
  Cevap: C
 • 5)
  I. Üremeyi gerçekleştirir.
  II. Büyümeyi ve gelişmeyi sağlar.
  III. Yenilenmesi sağlar.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çok hücreli canlılarda hücre bölünmesinin getirdiği sonuçlar arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Hücre bölünmesi ilk gözlemleri 1950'li yıllara dayanmaktadır.
  B) Kromozom ilk olarak Waldeyer tarafından adını almıştır.
  C) Kromozomlar kromatinden yapılmıştır.
  D) Kromozomlar kendini eşleme yeteneğine sahiptir.
  E) Bölünme sırasında kromozomlar hücrede belirgin şekilde ortaya çıkar.
  Cevap: A
 • 7) DNA yapısında bunan ve çeşitli proteinler ve kromozom yapısının korunmasını sağlayan DNA - protein kompleksine .............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) RNA
  B) Klorofil
  C) Kromotin
  D) Sentomer
  E) İnterfaz
  Cevap: C
 • 8) Kromozomların;
  I. Şekli,
  II. Sayısı,
  III. Büyüklüğü
  özelliklerinden hangileri canlı türüne göre özgü ve sabittir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kromozomların morfolojik özellikleri mitozda ortaya çıkar.
  B) Canlılarda eşeyi belirleyen genler eşey kromozomlarında taşınır.
  C) İnsanlarda 23 çift kromozom bulunur.
  D) Bu kromozomlardan 22 çifti gonozom, 1 çifti otozomdur.
  E) Anne babadan gelen kromozomlar zigotta çiftler halinde bulunur.
  Cevap: D
 • 10) Vücut karakterlerini belirleyen genlerin taşındığı kromozomlara ............. denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) gonozom
  B) otozom
  C) homolog
  D) DNA
  E) RNA
  Cevap: B
 • 11) Anne babadan gelen kromozomların zigotta çifteler halinde tutulmasına ne denir?
  A) Otozom kromozomlar
  B) Gonozom kromozomlar
  C) Homolog kromozomlar
  D) İkiz kromozomlar
  E) Yapışık kromozomlar
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilen aşamalardan hangisi mitoz bölünme aşaması arasında değildir?
  A) Profaz
  B) Metafaz
  C) Telofaz
  D) Anafaz
  E) Homofaz
  Cevap: E
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Mitoz bölünme interfazdan hemen sonra olur.
  B) Mitoz bölünme 4 aşamadan oluşur.
  C) Mitoz bölünmede safhalar arasında belirli bir süre bekleme süresi vardır.
  D) Mitoz bölünme sürekli bir olaydır.
  E) Safhalar arasında bir sıra söz konusu değildir.
  Cevap: C
 • 14) Sitoplazmada fiziksel ve kimyasal değişimlerin başladığı, hücrenin daha yuvarlaklaşıp daha kıvrımılı olduğu mitoz bölünme evresi hangisidir?
  A) Profaz
  B) Metafaz
  C) Anafaz
  D) Homofaz
  E) Telofaz
  Cevap: A
 • 15)
  * Çekirdek zarının kaybolmasıyla başlar.
  * Kromozomların morfolojisi en iyi bu evrede incelenir.
  Yukarıda verilenler mitoz bölünmenin hangi aşamasında gerçekleşir?

  A) Profaz
  B) Metafaz
  C) Anafaz
  D) Homofaz
  E) Telofaz
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder