Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
  Bilimsel yöntem:


  Bilimsel problem:


  Gözlem:
  Cevap:
 • 2) Canlı hücreleri yapısal olarak kaça ayrılır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
  Cevap: A
 • 3) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  tümdengelim -- nicel -- hipotez -- gözlem -- Bilimsel yöntem
  çıkarım -- Veri -- nitel

  a. Bilimsel bilgi üretilirken genelden özele doğru akıl yürütmeye .................... denir.
  b. Gözlem ve deney sonuçlarının yorumlanarak yargıya varma sürecine ................ denir.
  c. ................................, bir problemi çözmek amacıyla gerçekleştirilen, mantık, ölçme, gözlem ve deneylere dayalı sistemli çalışma bütünüdür.
  d. Bir konu ile ilgili duyu organları ve ya ölçme araçları kullanılarak yapılan veri toplama sürecine ............ denir.
  e. ............... bir konu ile ilgili kayda alınmış bilgiler bütünüdür.
  f. Gözlemin sadece duyu organı ile yapılması ............... gözlem kategorisindedir.
  g. Ölçme araçları kullanılarak yapılan gözlemelere ................ gözlem denir.
  h. Bir probleme ilişkin yapılan ilk çözüm önerilerinin olduğu bilimsel problem çözme basamağı ..............'dir.
  Cevap: a: tümdengelim -- b: çıkarım -- c: Bilimsel yöntem -- d: gözlem -- e: Veri -- f: nitel -- g: nicel -- h: hipotez
 • 4) Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Aynı olguyu inceleyen kişiler farklı çkarımlarda bulunabilirler.
  (...) Akıl gözlem ve deneye dayalı bilimsel bir yol izlenerek elde edilen bilgiye bilimsel bilgi denir.
  (...) Bilimsel bilgi kendi içinde çelişkileriyle gelir.
  (...) Bilimsel bilgiler kesin ve değişmez niteliktedir.
  (...) Bilimsel çalışmalar bireyi ve toplumu doğrudan veya dolaylı olarak etkiler.
  (...) Hipotez basamağından problem ile ilgili tahmin denilen mantıklı sonuçlar çıkarılır.
  (...) Bir kontrollü deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımlı değişken denir.
  (...) Hipotezin doğrulanıp, yeni bulgularla desteklenmesi sonucu hipotez teori şeklini alır.
  (...) Teoriler hiçbir zaman kanunlara dönüşmez.
  (...) Çok sayıda gözlem sonucu aynı şartlar altında aynı sonuçları veren prensiplere bilimsel kanun denir.
  Cevap: D -- D -- Y -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D -- D
 • 5)
  * Hayvanların hareketleri ve üremelerini incelemiş ve böceklerdeki başkalaşım olayına dikkat çekmiştir.
  * Bitki ve hayvanları ilk kez sınıflandırmıştır.
  * Doğa tarihi ve evrenin yapısı ile ilgili kitap yazmıştır.
  Yukarıda verilenler hangi bilim insanı için geçerlidir?

  A) İbn-i Heysem
  B) Aristo
  C) İbn-i Sina
  D) Gregor Mendel
  E) James Watson
  Cevap: B
 • 6)
  I. Işığın kırınımı ile gözün yapısı hakkında çalışmalar yapmıştır.
  II. Görme olayını ilk açıklayan bilim insanıdır.
  III. Işığın göze yansıdığı düşüncesini savunmuştur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İbn-i Heysem için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Hiçbiri
  Cevap: A
 • 7) Hangi bilim insanı kalıtımın temel kanunlarını ortaya koyarak kalıtım biliminin öncüsü haline gelmiştir?
  A) James Watson
  B) Gregor Mendel
  C) Rasalind Franklin
  D) Francis Crick
  E) Aristo
  Cevap: B
 • 8) Aşağıda verilenlerden hangisi Aziz Sancar için doğru değildir?
  A) DNA onarımı ve kanser tedavisi üzerinde çalışmalar yapmıştır.
  B) ABD Ulusal Bilimler Akademisine seçilen ilk Türk olmuştur.
  C) 2015 Kimya alanında Nobel Ödülü almıştır.
  D) Sirkadiyen Saat çalışması ile DNA onarımını ve kanser tedavisini amaçlamıştır.
  E) X- ışını kırınımı tekniği ile DNA onarımını üzerinde çalışma başlatmıştır.
  Cevap: E
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi bir bilim insanında bulunmaması gerekmeketedir?
  A) Taraflılık
  B) Meraklılık
  C) Şüphecilik
  D) Akılcılık
  E) Hayal gücü gelişmiş
  Cevap: A
 • 10) Bilim insanları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Sürekli doğrunun peşindedirler.
  B) Bilim insanı kendi öngürülerine ters düşecek de olsa bilimi doğru bir şekilde kamuoyuna açıklamalıdır.
  C) Bilim insanının tarihsel ve toplumsal sorumlulukları vardır.
  D) Bu sorumluluk diğer insanlardan fazla değildir.
  E) Bilim insanı kararlı, sebatlı ve sabırlıdır.
  Cevap: D
 • 11)
  I. Gıda sıkıntısı
  II. Biyolojik çeşitliliğin azalması
  III. Çevre kirliliği
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyoloji biliminin günlük hayatta kullanımına örnek gösterilebilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 12) Petrol gibi kirletici bir maddenin ortamdan uzaklaştırmak için organizma kullanılması işlemine ......................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) biyoremediasyon
  B) çözümleme
  C) biyoatık
  D) biyoyenileme
  E) sentezleme
  Cevap: A
 • 13) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Organizmaların yapısal ve işlevsel birimi hücredir.
  B) Canlı hücreleri prokoryot ve ökaryot olarak iki gruba ayrılır.
  C) Prokoryot hücreler çok sayıda hücreden oluşur.
  D) Bakteri, amip, paramesyum gibi canlılar prokoryot canlılara örnek gösterilebilir.
  E) Mantarlar ökaryot canlılardır.
  Cevap: C
 • 14) Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında gösterilemez?
  A) Beslenme
  B) Hücresel yapı
  C) Metabolizma
  D) Solunum
  E) İskelet
  Cevap: E
 • 15) Basit moleküllerin birleştirilerek daha karmaşık moleküllerin sentezlendiği yapım tepkimelerine ................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Katabolizma
  B) Anabolizma
  C) Metabolizma
  D) Homeostazi
  E) Sinidirim
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder