...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Kimya DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Tüm kimyasallar asidik, bazik veya nötrdür.
  B) Asitlerin çoğunluğu tatlıdır.
  C) Asitler genelde metal üzerinde aşındırıcı etkileri vardır.
  D) Aldığımız ilaçtan, yediğimiz limona kadar ev malzemelerinin çoğunluğu asidik veya bazik ve nötrdür.
  E) Aspirinin yapısında salisilik asit bulunur. Bu da aspirinin asidik yapıda olduğunu göstermektedir.
  Cevap: B

 • 2) Aşağıda verilen malzemelerden hangisi bazik özellik taşımaz?
  A) Diş macunu
  B) El yıkama sabunu
  C) Aspirin
  D) Şampuan
  E) Lavabo açıcı
  Cevap: C

 • 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Asit ve bazları tanımlamak için indikatörler kullanılır.
  B) İndikatörlerin diğer ismi ayıraçtır.
  C) Sık kullanılan indikatör turnusoldur ve pirinçten yapılmıştır.
  D) Turnusol asidik sulu çözeltilerde kırmızıya döner.
  E) Turnusol indikatörler zayıf asit veya baz yapısındadır.
  Cevap: C

 • 4) Aşağıda verilen malzemelerden hangisi asit grubunda değildir?
  A) Portakal
  B) Erik
  C) Maden suyu
  D) Kahve
  E) Yumurta
  Cevap: E

 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Bazlar alkali olarak da adlandırılmaktadır.
  B) Asitlerle çalışılırken çeker ocak kullanılmalıdır.
  C) Bitter çikolata asidik özelliğinden dolayı acıdır.
  D) Bazlar ve asitler cildi tahriş edici maddelerdir.
  E) Bazlara veya asitlere çıplak elle dokunulmamalıdır.
  Cevap: C

 • 6)
  I. Karınca ısırılması sonucu oluşan yanma hissi.
  II. Stres altındayken midenin yanması.
  III. Salatalara dökülen limon suyu
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde asitlerin varlığında söz edilebilir?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A

 • 7) Sentetik indikatörlerin bazlara verdiği renk eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
  A) Kongo kırmızısı -- Kırmızı
  B) Nitrazin sarısı -- Sarı
  C) Turnusol -- Kırmızı
  D) Fenolftalein -- Renksiz
  E) Alizarin sarısı -- Sarı
  Cevap: A

 • 8) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Asit ve bazları duyu organlarımız ve ya indikatörler aracılığı ile ayırt edebiliriz.
  B) Elektrik akımı bir yük akışıdır.
  C) Sadece iyon içeren çözeltileri elektrik akımını iletir.
  D) Elektrik akımını ileten çözeltiler elektrolit çözelti denir.
  E) Asit bileşikleri moleküler bileşik olmasına rağmen elektrik akımını iletmez.
  Cevap: E

 • 9)
  I. Asitler kadar günlük hayatımızda sıkça kullanılır.
  II. Bir çok temizlik malzemesi bazik özelliktedir.
  III. Ciltte kayganlık hissi uyandırır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bazlar için doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E

 • 10)
  I. Kırmızılahana
  II. Turnusol
  III. Havuç
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sentetik indikatördür?

  A) II ve III
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  Cevap: B

 • 11) Asit ve bazların tepkimeye girerek birbirlerini nötürleştirmesi sonucu hangisi olur?
  A) Tuz
  B) Anyon
  C) Ametal
  D) Hidro oksit
  E) Asit oksit
  Cevap: A

 • 12) Aşağıda verilen doğal indikatör ve ve asit ortamındaki renk eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Kiraz -- Açık pembe
  B) Çay -- Sarı
  C) Lavanta -- Kahverengi
  D) Çilek -- Açık turuncu
  E) Kuşburnu -- Kırımızı
  Cevap: C

 • 13) İsveçli bilim adamı Svante August'un tanımına göre suda çözündüğünde su molekülüne hidrojen iyonu veren maddelere ............... , hidroksit iyonu veren maddelere ise ............... denir.
  Yukarıda verilen boşluklara hangisi sırasıyla gelmelidir?

  A) baz -- alkali
  B) alkali -- asit
  C) baz- asit
  D) asit -- baz
  E) asit -- alkali
  Cevap: D

 • 14) Aşağıda verilen durumlardan hangisinde asit veya bazların durumu etkilediği söylenemez?
  A) Yün ya da ipek kıyafetlerin yıkama koşullarının diğer giyeceklerden farklı olması.
  B) Çiftçilerin toprağa bazen kireç tozu serpmesi.
  C) Hazır çorbaların her pakette aynı tadı vermesi.
  D) Her bitkinin her toprakta yetişmemesi.
  E) Duvar boyalarının bir süre sonra soyulup dökülmesi.
  Cevap: E

 • 15) Aşağıdakilerden hangisi asit değildir?
  A) H2SO4
  B) H2CO3
  C) C6HCOOH
  D) C2H2
  E) N2O2
  Cevap: D
 • Kimya Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.