...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Koruyucu sağlık hizmetleri
  II. Tedavi edici sağlık hizmetleri
  III. Rehabilite edici sağlık hizmetleri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sağlık hizmetleri aşamaları arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (...) Sağlık hizmetleri üç aşamadan oluşmaktadır.
  (...) Kırmızı torba atıkları evsel nitelikli atıklar kapsamındadır.
  (...) Tarımsal üretimde bilinçsiz kullanılan yapay gübreler çevre kirliliğin tetikleyen kimyasal etmenler arasındadır.
  (...) Radyasyon çevre kirliliğini tetikleyen fiziksel etmendir.
  (...) Kişiye yönelik sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sağlık kurumları aracılığı ile sağlık personeli tarafından yapılır.
  (...) Koruyucu sağlık hizmetleri, birincil, ikincil ve üçüncül koruma olmak üzere üç ana basamakla gerçekleşmektedir.
  (...) Tedavi edici sağlık hizmetlerinin birinci basamağı, hastaların yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği basamaktır.
  (...) Koruyucu ve tedavi edici hizmetlere karşın oluşan kalıcı bozukluklar ve engellerin etkilerini aza indirmek için rehabilite sağlık hizmetleri kullanılır.
  (...) Bedensel sakatlıkların düzeltilmesi ve bireyin kendisine yetecek duruma gelebilmesi için tıbbi rehabilitasyon kullanılır.
  (...) Aile sağlık merkezleri 2.basamak sağlık hizmetleri kapsamındadır.
  Cevap: D -- Y -- D -- D -- D -- D -- Y -- D -- D -- Y
 • 3) Hasta tedavilerinin evde veya ayakta yapıldığı sağlık kuruluşları hangisidir?
  A) Rehabilite sağlık merkezleri
  B) 1. basamak sağlık hizmetleri
  C) 2. basamak sağlık hizmetleri
  D) 3. basamak sağlık hizmetleri
  E) Tedevi edici sağlık hizmetleri
  Cevap: B
 • 4) Bir konu üzerinde uzmanlaşmış sağlık kuruluşlarını kapsayan hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Rehabilite sağlık merkezleri
  B) 1. basamak sağlık hizmetleri
  C) 2. basamak sağlık hizmetleri
  D) 3. basamak sağlık hizmetleri
  E) Tedevi edici sağlık hizmetleri
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi temel hasta hakları arasında değildir?
  A) Hizmetten faydalanma hakkı
  B) Bilgilendirilme hakkı
  C) Mahremiyet hakkı
  D) Güvenlik hakkı
  E) Sessiz kalma hakkı
  Cevap: E
 • 6) Herkesin her türlü sağlık hizmetinin ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak almaya hakkı vardır.
  Yukarıda verilen açıklama hangisi içindir?

  A) Hizmetten faydalanma hakkı
  B) Bilgilendirilme ve bilgi isteme hakkı
  C) Mahremiyet hakkı
  D) Güvenlik hakkı
  E) Bilgilerin gizli tutulması hakkı
  Cevap: B
 • 7) İlaç kullanma ile ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İlacın hekim tarafından teşhis konularak verilmesi gerekmektedir.
  B) İlaçlar kullanma talimatındaki şeklinde kullanılmalıdır.
  C) Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar kesinlikle buzlukta saklanmalıdır.
  D) İlaçlar çocukların ulaşamayacağı yerlerde olamalıdır.
  E) İlaçlar ambalajında saklanmalıdır.
  Cevap: C
 • 8)
  * El ve tırnak temizliği
  * Yüz ve boyun temizliği
  * Kulak temizliği
  * Burun temizliği
  * Tuvalet alışkanlığı ve temizliği
  * Banyo yapma ve giyecek temizliği
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kişisel hijyen kapsamındadır?

  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  E) 2
  Cevap: A
 • 9) El yıkama ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) El akan su altında ıslatılmalı ve sabunlanmalıdır.
  B) Akan su altında el yıkanıp durulanmalıdır.
  C) Kağıt havlu veya peçete ile el kurulanmalıdır.
  D) Eller yıkanırken ellerin bütün yüzeyleri en az 10 saniye ovalanmalıdır.
  E) Kurulanma eldeki mikro organizma sayısını azaltmaktadır.
  Cevap: D
 • 10) Saç temizliği ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Çocukların saçları sık sık kontrol edilmelidir.
  B) Ergen kızların saçı sıkça kontrol edilmeli, saçlarının kontrol edilmesi için ikna edilmelidir.
  C) Uzun saçı geriye doğru bağlamak veya örgü yapmak bit bulaşmasını engellemektedir.
  D) Saç temizliğine dikkat etmeyen kişilerde bit oluşabilir.
  E) Saçlarında sirke ve bit bulunmayan aile bireyleri en az 32 gün saç kontrolü yapmalıdır.
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder