...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Dünyanın güneş etrafında binlerce yıldır aynı düzende akıp gitmesi.
  II. Atmosferdeki gaz oranının tam canlılar için uygun oranda olması.
  III. Medcezir olayları için ayın doğru konumda bulunması.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah'ın (c.c.) yarattıklarını koruyup gözettiğine kanıtlar niteliktedir.

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız II
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Yaratılmışlar içerisinde insanın ayrı bir yeri vardır.
  B) İnsanlar diğer canlılardan akıl ve irade ile ayrılmaktadır.
  C) Bu akıl ve irade ile her insan Allah'a karşı sorumludur.
  D) Sorumluluklarını yerine getirebilmesi için dünyada Rabb'ini tanıması gerekmektedir.
  E) İnsanların diğer canlılardan ayıran bir diğer özelliği ise konuşa bilmesidir.
  Cevap: E
 • 3)
  I. İletişim ihtiyacı yaşamsal öneme sahiptir.
  II. İletişim becerisi Allah'ın (c.c.) insanlara verdiği bir nimettir.
  III. İletişim sadece sosyal çevreyle sınırlı değildir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Hiçbiri
  Cevap: A
 • 4) Allah'a yakarmak, ihtiyaçlarımızı arz ederek Allah'tan istemek anlamana gelen kavram hangisidir?
  A) Tevid
  B) Zikir
  C) Namaz
  D) Dua
  E) Ezan
  Cevap: D
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Dua Müslüman ile Allah (c.c) arasındaki iletişimin temelini oluşturur.
  B) Allah (c.c.) kullarından istediği birinci vazife ona dua edilmesidir.
  C) Müslüman kişi dua ettikçe Allah katında değeri artar.
  D) Dua sadece zor zamanlarda değil her zaman yapılması gerekmektedir.
  E) Dua ederken dualarımızın Allah'a ulaşması için aracı koyabiliriz.
  Cevap: E
 • 6) Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için O'nun emir ve yasakları doğrultusunda yapılan her fiile ne denir?
  A) Dua
  B) Zikir
  C) Tevhid
  D) Tecvid
  E) İbadet
  Cevap: E
 • 7)
  * Namaz
  * Yoksullara yardım etmek
  * Temiz olmak
  * Zekat vermek
  * Oruç tutmak
  * Sabırlı olmak
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ibadet kapsamı içerisindedir?

  A) 6
  B) 5
  C) 4
  D) 3
  E) 2
  Cevap: A
 • 8) Kulun Rabb'ine en yakın olduğu an, ............... olduğu andır.
  Yukarıdaki hadisi şerifte boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

  A) Rükuda
  B) Secdede
  C) Kurbanda
  D) Oruçta
  E) Mekkede
  Cevap: B
 • 9) İbadetlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İbadetin amacı inanın yaratılış gayesi olan kulluk görevinin yerine getirmektir.
  B) İbadetler doğrudan doğruya Allah rızası için yapılmalıdır.
  C) Gösteriş için veya dünyevi çıkar için ibadet edenler için ne günah ne sevap vardır.
  D) İbadetler kulun kalbindeki imanın dışa yansıması ve davranışa dönüşmesidir.
  E) İbadet kulul Allah'la iletişim krumasıdır.
  Cevap: C
 • 10) Kulun işlediği günahtan pişman olup affedilmek arzusuyla Rabb'ine yönelmesine ................. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tövbe
  B) İstiğfar
  C) İbadet
  D) Umut
  E) Dua
  Cevap: A
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Günah işlemek insan fıtratında olan bir özelliktir.
  B) İnsan günahlardan tamamen uzak kalmakla sorumludur.
  C) Günah işleyen insan hemen tövbe etmelidir.
  D) Tövbe kulun Allah (c.c.) katında yükselmesine vesile olur.
  E) Allah (c.c) istediğini affeder. İstediğini affetmez.
  Cevap: B
 • 12)
  I. Hz. Musa -- Zebur
  II. Hz. Davud -- Tevrat
  III. Hz. İsa -- İncil
  IV. Hz. Muhammed -- Kuran-ı Kerim
  Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II, III ve IV
  B) I, II ve III
  C) I ve II
  D) III ve IV
  E) II ve III
  Cevap: D
 • 13) İslam dinin birinci temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peygamber efendimiz
  B) Kuran-ı Kerim
  C) Melekler
  D) Dualar
  E) Ahitler
  Cevap: B
 • 14) İslam dinin temel olarak ............ tane inanç esası vardır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) 5
  B) 6
  C) 32
  D) 12
  E) 23
  Cevap: B
 • 15)
  I. Allah (c.c.) iman, İslam inancının temelini oluşturur.
  II. İmamın diğer şartlarına iman edebilmek için öncelikle Allah'ın varlığına iman etmemiz gerekmektedir.
  III. Allah'a (c.c.) iman; Allah'ın (c.c) varlığına, tekliğin, her şeyin yaratıcısı ve sonsuz güç sahibi olduğunu tüm noksanlıktan uzak olduğuna iman etmek anlamına gelmektedir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I, II ve III
  E) I ve III
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder