Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (...) Allah (c.c) Peygamber Efendimizi (s.a.v) alemlere rahmet olarak göndermiştir.
  (...) Peygamber efendimizin hayatı Müslümanlar için oldukça değerlidir.
  (...) Müslümanlar Peygamber efendimiz sayesinde varoluş sırrını ve nereden geldiklerini ve nereye gittiklerini öğrenmişlerdir.
  (...) Bir Müslüman doğru İslam'ı ve Müslümanca yaşamayı en güzel şekilde anne babasından öğrenir.
  (...) Peygamber efendimizin hayatı sadece onun Allah (c.c) tarafından kendisine verilen peygamberlik yönünü yansıtmaktadır.
  (...) Peygamber efendimizin hayatı; dinimizi her yönüyle gösterme, tebliğ etme ve dinimizin taşıyıcısı olma özelliğini göstermektedir.
  (...) Peygamber efendimiz insanlara sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tebliğ etmekle yükümlüdür.
  (...) Peygamber efendimiz dinimiz için canlı bir model olmuştur.
  (...) Peygamber efendimiz ashabına emrettiğinden çok daha fazlasını yapardı.
  (...) Peygamber efendimiz (s.a.v) genelde tüm insanlar için hayati önem taşımaktadır.
  Cevap: D -- D -- D -- Y -- Y -- D -- Y -- D -- D -- D
 • 2) “Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, .................. ve ..............”
  Peygamber efendimiz Veda Hutbesinde yukarıdaki hadisi ifade etmiştir. Buna göre noktalı yerlere hangisi gelmelidir?

  A) Kur'an-ı Kerim -- Sünnet
  B) Siyer -- Kur'an-ı Kerim
  C) Kur'an-ı Kerim -- Tefsir
  D) Sünnet -- Tefsir
  E) Takva -- Siyer
  Cevap: A
 • 3) Risalet öncesi dünyanın dini durumuyla ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünyanın her yerini inkar ve zulüm kaplamıştı.
  B) Emniyet ve güven insanlar arasından kalkmıştı.
  C) İnsanlar birbirlerinin hak ve hukukunu ihlal eder olmuştu.
  D) Halkın iradesi yine halka bırakılmıştı.
  E) Emniyet, asayiş ve huzur ortadan kalkmıştı.
  Cevap: D
 • 4) Allah'ın (c.c) zatında, sıfatlarında, mabud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etmeye ............... denir.
  Boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Tefsir
  B) Takva
  C) Tevhid
  D) Tesir
  E) Siyer
  Cevap: C
 • 5) İslamiyet öncesi dünya genelinde aşağıda verilen devlet ve din eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
  A) Bizans -- Hristiyanlık
  B) Türkler -- Tek tanrı inancı
  C) Mısır -- Yahudi
  D) Roma -- Hristiyan
  E) İran -- Zerdüşt ve iki tanrı inancı
  Cevap: C
 • 6)
  I. Putlara tapmak yaygındı.
  II. Taş, ağaç ve bir bölümü madenden yapılma putlar bulunmaktaydı.
  III. Putlara tapan kişiler Allah'ın varlığını tamamen yok saymaktaydı.
  İslam öncesi Arap yarım adası için yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) I, II ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: A
 • 7) İslam öncesi Arap yarım adasında putlara tapan kişilere .................. ve yaptıkları bu işe de ................ denmektedir.
  Yukarıda bırakılan boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) kafir -- şirk
  B) münafık -- şirk
  C) müşrik -- şirk
  D) kafir -- uluhiyet
  E) müşrik -- uluhiyet
  Cevap: C
 • 8) “Onlar Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve ‘Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.’ diyorlar...”
  Verilen ayette kimlerden bahsedilmektedir?

  A) Münafıklar
  B) Müşrikler
  C) Kafirler
  D) Müminler
  E) Müslümanlar
  Cevap: B
 • 9)
  I. Ahiret inancına sahip değildiler.
  II. Cinleri ilah edinen gruplarda vardı.
  III. Meleklerin Allah'ın kızı olduğunu kabul eden insanlarda vardı.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam öncesi Arap yarım adası için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 10)
  * Hz. İbrahim'in dinine bağlı kişilerden oluşurdu.
  * Putperestliği reddetmektedir.
  * Allah (c.c.) birliğine inanmaktaydılar.
  Yukarıda özellikleri verilen İslam öncesi Arap yarım adasında bulunan topluluk hangisidir?

  A) Yahudiler
  B) Sassaniler
  C) Hanifler
  D) Müminler
  E) Selefler
  Cevap: C
 • 11) İslam öncesi Arap yarım adasında yılın kutsal sayılan dört ayında savaşmak ve kan dökmek yasaktı.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu dört ay içerisinde değildir?

  A) Ramazan
  B) Muharrem
  C) Recep
  D) Zilkade
  E) Zilhilce
  Cevap: A
 • 12)
  I. Savaş ve yapma
  II. Hac görevi
  III. Panayırlarda serbestçe alış veriş
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Eşhuru'l hurum'da yapılması uygun görülmezdi?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) Yalnız II
  Cevap: D
 • 13) İslam öncesi Arap yarım adasında haram aylarda yapılan savaşlara ................ savaşları denirdi.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Fecir
  B) Ficar
  C) Fetih
  D) Fıtrat
  E) Fırat
  Cevap: B
 • 14) İslam öncesi Arap yarım adasında hayatlarını konar-göçer olarak geçiren, çöl ve vahalarda çadırda yaşam tarzını sergileyen gurup hangisidir?
  A) Bedevi
  B) Hadari
  C) Gezgin
  D) Tebaa
  E) Harem
  Cevap: A
 • 15) Muallakat-ı Seb'a kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?
  A) Medine'de ki ilim öğreten grubun ismi
  B) Mekke'de ilim öğreten grubun ismi
  C) Medine'de ki şairler topluluğuna verilen isim.
  D) Mekke'de ki şairler topluluğuna verilen isim.
  E) Kabe duvarlarına asılan en güzel ve meşhur şiirlere verilen isim.
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder