Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  * Yerleşim yerleri
  * Konar Göçer Yaşam Alanları
  * Tapınaklar
  * Mezarlar
  * Doğal çevre
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi insanoğlunun geçmiş yaşamı hakkında bilgi etmede kullanılabilir?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: A
 • 2) Tarihte Bereketli Hilal olarak adlandırılan yerleşim alanı hangisidir?
  A) Anadolu
  B) Mezopotamya
  C) Mısır
  D) Orta Asya
  E) Afrika
  Cevap: B
 • 3)
  I. Nüfus artmıştır.
  II. Üretici konuma geçilmiştir.
  III. Tarıma dayalı ekonomiye geçilmiştir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yerleşik yaşama geçişin sonuçları arasında gösterilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 4) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  tarihi -- çakmaktaşı -- volkanik cam -- mikrolit -- sözlü

  a. Obsidyen bir doğal ................. 'dır.
  b. Önceki dönemlere göre daha küçük ve ve değişken yapıda olan ok uçlarına .................. denir.
  c. İlk insanlar kullandığı araç gereçleri ........................ dan yapmıştır.
  d. Yazını icadından önce insanlar toplumsal hafızalarını ....................... olarak kuşaktan kuşağa aktarmışlardır.
  e. Yazının icadıyla birlikte ................. çağlar başlar.
  Cevap: a. volkanik cam -- b. mikrolit -- c. çakmaktaşı -- d. sözlü -- e. tarihi
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Yazının icadından önceki dönemler sınıflandırılırken insanların kullanmış oldukları araç-gereç ve madenlerden yararlanılmıştır.
  (....) Tarih öncesi Taş ve Maden çağı olarak iki döneme ayrılmıştır.
  (....) Tarih öncesi devirlerin başlangıç ve bitiş zamanları aynıdır ve değişmez.
  (....) Eski Taş diye adlandırılan dönem Paleolitik dönemdir.
  (....) Anadolu MÖ 13. yüzyıl ile MÖ 330 yılları arasında yaşadığı dönem Tunç Çağı'dır.
  (....) Mezapotamya'nın MÖ on bin ile 5200 yılları arasında yaşamış olduğu dönem Neolitik dönemdir.
  (....) Karain Mağarası Anadolu'da insana dair en eski kemik kalıntılarının bulunduğu yerdir.
  (....) Yerleşik yaşama ve medeniyete ait ilk yerleşim merkezleri yazıdan sonraki dönemlere aittir.
  (....) Göbeklitepe günümüze kadar keşfedilen en erken tarihli dini mimarinin içerisinde yer alır.
  (....) Çatalhöyük günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.
  Cevap: D -- D -- Y -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D
 • 6) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İlk insanlar hayatlarını avcılık ve toplayıcılıkla idame etmiştir.
  B) İnsanoğlu tarımla birlikte yerleşik hayata geçmiştir.
  C) Tarımın ortaya çıkışıyla birlikte toplumların siyasi yapıları da değişmeye başladı.
  D) İlk tarım toplumlarında ekonomik ve sosyal organizasyonun temel birimi 70-100 arasında değişmektedir.
  E) Tarım toplumları zamanla büyüyerek kabile konfederasyonlarını oluşturmuşlardır.
  Cevap: D
 • 7) Aynı atadan gelen, birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan topluluğuna ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Aile
  B) Kabile
  C) Sülale
  D) Geçmiş
  E) Millet
  Cevap: B
 • 8) Mısırda nom, Sümerlerde site, İyon ve Dorlarda polis adı verilen kavram hangisidir?
  A) Ordu
  B) Köy
  C) Devlet
  D) Şehir
  E) Kabile
  Cevap: D
 • 9) Ülkeleri dışında ele geçirilen toprakları kendilerine bağlayarak ticari faaliyette kullanılmasına ................... denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) İşgal
  B) Fetih
  C) Kolonicilik
  D) Ticaret
  E) Sömürü
  Cevap: C
 • 10) Sınırları içerisinde çeşitli milletleri barındıran aynı zamanda çeşitli din, kültür ve dil gibi unsurları barındıran devlet biçimi hangisidir?
  A) Federal
  B) İmparatorluk
  C) Konfederasyon
  D) Monarşi
  E) Kabile devleti
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder