Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 8 (2015 2.Dönem Teog Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İnsan elde ettiği güzelliklerden dolayı Allah’a şükretmeli, karşılaştığı darlık ve zorluğun
  üstesinden gelmeyi bilmelidir. O, Allah’ın kendisine akıl ve hür irade verdiğini unutmamalı; olumsuzluklar karşısında “Alın yazım ve talihim buymuş.” dememelidir.
  Bu düşüncelere sahip olan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

  A) Düşünerek karar alması
  B) Araştırmaya önem vermesi
  C) Sorumluluğu kadere yüklemesi
  D) Elinden gelen gayreti göstermesi
  Cevap: C
 • 2) Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim: Konuştuğunuz zaman doğru konuşun, söz verdiğinizde sözünüzü yerine getirin, size emanet edileni koruyun!
  Hz. Peygamber bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?

  A) Danışarak iş yapmayı
  B) İnsanlara değer vermeyi
  C) Güvenilir bir insan olmayı
  D) Merhametli ve hoşgürülü olmayı
  Cevap: C
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’­in ilim öğrenmeye verdiği önemi ortaya koymaz?
  A) Hz. Zeyd’den İbranice öğrenmesini istemiştir.
  B) Bedir Savaşı sonrası, savaş esirlerini on Müslüman’a okuma yazma öğretmesi şartıyla serbest bırakmıştır.
  C) Toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde karar vermeden önce etrafındaki kişilerin
  düşüncelerini almıştır.
  D) Hicretten sonra Medine’de inşa ettirdiği mescidin yanında “Suffe” adı verilen bölüm
  yaptırmış ve kendisi de burada eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur.
  Cevap: C
 • 4)
  I. Müşriklerin baskılarına: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime koysalar yine de yolumdan
  dönmem.” diye cevap vermesi
  II. Sevr Mağarası’nda gizlenirken endişeye kapılan Hz. Ebu Bekir’i “Üzülme! Allah bizimle beraberdir.” diyerek teselli etmesi
  III. Hacerü’l Esved taşını yerine koyma sırasında çıkan karışıklıkta hakemlik yaparak
  çözüm bulması
  Yukarıdakilerin hangileri Hz. Muhammed (sav.)’in sabırlı ve cesaretli olduğuna örnek
  gösterilebilir?

  A) I. ve II.
  B) II. ve III.
  C) I. ve III.
  D) I, II. ve III.
  Cevap: A
 • 5) Günlük yaşantımızda yapmamızda sakınca olmadığı halde hacda ihramlı iken yapılması
  yasaklanmış bazı davranışlar vardır.
  Aşağıdakilerden hangisinin ihramlı iken yapılması yasak değildir?

  A) Tırnak kesmek
  B) Saç tıraşı olmak
  C) Dişleri fırçalamak
  D) Bir bitkiyi koparmak
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilen hadis ve ayetlerden hangisi kötü alışkanlıklar ile ilgili değildir?

  Cevap: B
 • 7)
  • Kurucusunun asıl adı Siddharta (Sidarta)’dır.
  • Kutsal metinlerine Tripitaka (Üç Sepet) adı verilmiştir.
  • Nirvana inanışı vardır.
  Bu özelliklere sahip din aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Budizm
  B) Taoizm
  C) Hinduizm
  D) Şintoizm
  Cevap: A
 • 8)

  Cevap: D
 • 9) Aşağıdaki hadislerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.
  B) Allah insana; hayvanlara iyi davranmayı emretmiştir.
  C) Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.
  D) Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet günü Allah’a şikâyet edilirsiniz.
  Cevap: A
 • 10) Karganın biri seke seke yürüyen bir keklik görmüş ve yürüyüşüne hayran olmuş. Ben de onun gibi yürümeliyim, demiş ve başlamış kekiğin yürüyüşünü taklit etmeye. Keklik, kargaya: “Boş yere uğraşma ikimiz de farklıyız, ne kadar çabalasan da benim gibi olamazsın.” demiş. Ama karga bunu dinlememiş. Sonunda keklik gibi yürümeyi öğrenemediği gibi, kendi yürüyüşünü de unutmuş. Herkesin maskarası olmuş.
  Bu hikâyede karganın davranışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Uyarılara dikkat etmediği
  B) Aklını doğru kullandığı
  C) Özenti içinde olduğu
  D) Bilgisizce taklit ettiği
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrenin belirli bir düzen ve ölçüye göre yaratıldığına ilişkin değildir?
  A) “... Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri
  sever.” (Ȃl-i İmrân suresi, 159. ayet)
  B) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket
  etmektedir.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet)
  C) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete
  hayat veririz...” (Zuhruf suresi, 11. ayet)
  D) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar veırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan O’dur...” (Ra’d suresi, 3. ayet)
  Cevap: A
 • 12) Murat Bey, kazancını manavlık yaparak sağlamaktadır. Her gün dükkanını erkenden açıp hazırlıklarını yaptıktan sonra bol kazanç için dua etmektedir.
  Bu paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?


  A) Emek
  B) Rızık
  C) Tevekkül
  D) Paylaşma
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdaki ayetlerden hangisi özgür irade ile ilgilidir?
  A) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi, 57. ayet)
  B) “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin edendir...” (En’am suresi, 2. ayet)
  C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
  D) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.”(Yasin suresi, 38. ayet)
  Cevap: C
 • 14) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın...” (Bakara suresi, 267. ayet)
  Bu ayette zekât ile ilgili verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Herkesin vermesi gerekir.
  B) Düzenli olarak verilmelidir.
  C) İhtiyaç sahiplerine verilmelidir.
  D) Verilenlerin güzel olması gerekir.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği öneme örnek değildir?
  A) “... Doğrusu, ancak akıl sahipleri öğüt alır.” (Zümer suresi, 9. ayet)
  B) “Ant olsun biz insanı şerefli kıldık, karada ve denizde taşıdık...” (İsrâ suresi, 70. ayet)
  C) “Sana bu mübarek Kitap’ı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye
  indirdik.” (Sâd suresi, 29. ayet)
  D) “Sizler Kitap’ı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara suresi, 44. ayet)
  Cevap: B
 • 16) Hac ve askerlik gibi uzun süreli ayrılıklarda, insanlar genellikle yola çıkmadan önce çevre, akraba ve sevdikleriyle helalleşip vedalaşırlar. İnsanların bu şekilde davranmalarının asıl gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kul hakkının önemi
  B) Ayrılıkların uzun sürmesi
  C) Ayrılık nedeniyle duyulan üzüntü
  D) İyiliklerin karşılığının beklenmesi
  Cevap: A
 • 17) Hz. Muhammed (sav.) kurban kesen bir adam görür. Adam, koyunu kurban etmek için yere yatırdıktan sonra bıçağını bilemeye çalışır. Bu katı ve duygusuz davranış karşısında Hz. Muhammed (sav.) adamı şöyle ikâz eder: “Hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını, onu yere yatırmadan önce bilesen olmaz mıydı?”
  Bu olaydan çıkarılacak ders aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kurban edilen hayvana iyi davranılmalıdır.
  B) Kurban olarak sadece koyun kesilmelidir.
  C) Kurban kesme işini belirli insanlar yapmalıdır.
  D) Kurban ibadetini bütün Müslümanlar yerine getirmelidir.
  Cevap: A
 • 18) • Kişi, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder. (Hadis-i Şerif)
  • “Sizden iyiliğe çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan men eden bir topluluk bulunsun.” (Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)
  • Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın sevabı kadar sevap vardır.
  (Hadis-i Şerif)
  Bu ayet ve hadislerden çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yapılan iyiliklerden karşılık beklenmelidir.
  B) İyilikler sadece akraba ve tanıdıklara yapılmalıdır.
  C) Allah ve Resulü yardımlaşmayı teşvik etmektedir.
  D) Paylaşmak ve yardımlaşmak için zengin olmak gerekir.
  Cevap: C
 • 19) Şeyma : İnsanı yeniliklere kapatır.
  Ertuğrul: Körü körüne taklide sebep olur.
  Sueda : İnsanı, ön yargılı olmaya sevk eder.
  Kerem : İnsanlar arasında sevgi ve hoşgörüyü sağlar.
  Taassubun zararlarıyla ilgili hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır?

  A) Şeyma
  B) Sueda
  C) Ertuğrul
  D) Kerem
  Cevap: D
 • 20) Dünyayı dolaşınız; duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat mabetsiz ve mabutsuz bir şehir bulamayacaksınız. (Plutarkhos)
  Bu parçadan ulaşılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Farklı millet ve ülkeleri tanımak önemlidir.
  B) Din, toplumlar için vazgeçilmez bir gerçektir.
  C) Dünyanın farklı yerlerinde mabetler yapılmıştır.
  D) Dünyada kanunsuz ve servetsiz şehirler vardır.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder