Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
LGS Fen Bilimleri Soruları 8 (2015 2.Dönem Teog Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Akraba evliliği ile genetik hastalık ilişkisi hakkında;
  I. Akrabaların genetik yapısının benzerliği kalıtsal hastalıkların görülme olasılığını
  artırabilir.
  II. Akraba evliliklerinde, hastalığa neden olan çekinik genlerin yavrularda bir araya gelme olasılığı artar.
  III. Akraba evliliğinde, çekinik bir genetik hastalık bakımından hem anne hem de baba
  melez ise çocukların hepsi hasta olur. şeklindeki ifadelerden hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 2)

  Cevap: A
 • 3) Mehmet, şekli düzgün olmayan bir taşın yoğunluğunu hesaplamak için aşağıdaki işlemleri
  yapıyor.


  Cevap: C
 • 4) Bir ziraat mühendisi;
  “Değerli meyve veren bitkilerle süs bitkilerinin pek çoğunun özelliklerinin döller boyunca
  değişmeden aktarılmasını, eşeysiz çoğalmaya borçluyuz.” demiştir.
  Bu bitkiler eşeyli üremeyle çoğaltılsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?

  A) Tüm çekinik genler baskın hâle gelirdi.
  B) Sonraki döllerde büyüme ve gelişme daima daha hızlı olurdu.
  C) Her zaman ana canlıdan farklı ortamlarda yaşayan döller ortaya çıkardı.
  D) Ana canlıdan farklı özelliklere sahip döller de ortaya çıkardı.
  Cevap: D
 • 5) Murat ve Sevim iki özdeş madenî para ve özdeş kağıt parçaları kullanarak insanda cinsiyetin belirlenmesiyle ilgili bir etkinlik yapıyorlar.
  • Murat elindeki paranın bir yüzüne X, diğer yüzüne Y yazılmış kağıt parçalarını yapıştırıyor.
  • Sevim elindeki paranın her iki yüzüne de X yazılmış kağıt parçalarını yapıştırıyor.
  • Murat ve Sevim aynı anda ellerindeki paraları havaya atıyorlar. Paralar yere düştüğünde üstte kalan yüzlerindeki harfleri bir araya getiriyorlar. XX gelirse cinsiyetin dişi, XY gelirse cinsiyetin erkek olduğunu ifade ediyorlar.
  Bu etkinlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Paralar, havaya her atıldığında cinsiyetin dişi olma olasılığı daha fazladır.
  B) Cinsiyetin erkek veya dişi olması Sevim’in havaya attığı paraya göre belirlenir.
  C) Paralar, havaya her atıldığında cinsiyetin erkek veya dişi olma olasılığı birbirine
  eşittir.
  D) Paralar, havaya her atıldığında cinsiyetin erkek olma olasılığı daha fazladır.
  Cevap: C
 • 6) Bir öğrenci, özdeş cam fanuslar ve özdeş saksı bitkileri ile şekildeki deney düzeneklerini hazırlamıştır.
  Öğrenci, bu düzeneklerde fotosentez ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gözlemler?


  A) I. düzenekteki bitkide fotosentezin hızlanacağını
  B) Önce II. düzenekteki bitkide fotosentezin duracağını
  C) Her iki bitkinin de gelişiminin aynı şekilde yavaşlayacağını
  D) I. düzenekteki bitkide fotosentezin azalmasına bağlı olarak gelişimin yavaşlayacağını
  Cevap: D
 • 7) Bir bölgedeki besin ağında yer alan canlılar şemadaki gibi farklı sembollerle gösterilmektedir.

  Cevap: B
 • 8) Öğrenciler, bitkilerin oksijenli solunum sonucunda karbondioksit açığa çıkardığını kontrollü deney ile gözlemlemek istiyor.
  (Düzeneklerde yer alan bitkiler, cam fanuslar, kireç suları özdeştir. Kireç suyu karbondioksitli ortamda bulanır.)
  Aşağıdaki düzeneklerden hangisiyle bu amaca ulaşabilirler?


  Cevap: B
 • 9) Özdeş kapların içine, aynı seviyede olacak şekilde su ve zeytinyağı dolduruluyor.

  Cevap: C
 • 10) Mehmet bir flütün şekildeki koyu renkte gösterilen deliklerini, dört farklı durumda
  parmakları ile kapatmıştır. Flütün ağız kısmından üfleyerek çıkan sesleri dinlemiştir.
  Buna göre, Mehmet’in dinlediği en yüksek ses hangi durumda çıkmıştır?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: D
 • 11) Sesin, 20°C’ta farklı ortamlardaki yayılma hızları tabloda verilmiştir.

  Cevap: B
 • 12) Ahmet bir metal parçasının üzerine özdeş topları farklı yükseklikten bırakıyor. Farklı hızlarla metale çarpan topların farklı ses çıkardığını duyuyor.
  Zeynep ise aynı maddeden yapılmış, aynı kalınlıkta fakat boyları farklı metal parçalarının üzerine özdeş topları bırakıyor. Aynı hızlarla metale çarpan topların farklı ses çıkardığını duyuyor.


  Cevap: A
 • 13)

  Cevap: D
 • 14)

  Cevap: C
 • 15)

  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanma tepkimesinin hem tanımını hem de örneğini doğru vermiştir?

  Cevap: C
 • 17) K, L ve M, N maddeleri arasında ısının akış yönü şekilde gösterilmiştir.

  Cevap: B
 • 18)

  Cevap: C
 • 19)

  Cevap: B
 • 20) İçinde su bulunan, topraktan yapılmış testideki gözeneklerden bir miktar su buharlaşır. Böylece testideki su uzun süre soğuk kalır.
  Bu bilgilerden yola çıkarak,
  I. Kesilen karpuzun bir süre doğrudan güneş ışığı alan bir yere konması
  II. Kışın yollara tuz atılması
  III. Kışın meyve ve sebzelerin donmasını önlemek için meyve ve sebze depolarına su
  dolu kapların konulması işlemlerinden hangilerinde buharlaşma,
  soğutma amacıyla kullanılmıştır?

  A) Yalnız I
  B) II. ve III.
  C) I. ve II.
  D) I, II. ve III.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder