LGS (LKS) Matematik Soruları 9 (2015 2.Dönem Teog Mazeret)
 • 1) Bir çeşitkenar üçgenin kenarlarından ikisinin uzunlukları 6 cm ve 7 cm’dir.
  Bu üçgenin üçüncü kenarının uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç tam
  sayı değeri vardır?

  A) 7
  B) 8
  C) 9
  D) 10
  Cevap: C

 • 2) Denklemleri x = 2 ve y = - x + 3 olan doğrularla x ve y eksenlerinin sınırladığı yamuğun alanı kaç birimkaredir?
  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D) 8
  Cevap: B

 • 3)


  Cevap: A

 • 4)


  Cevap: A

 • 5)


  Cevap: B

 • 6)


  Cevap: B

 • 7)


  Cevap: B

 • 8)


  Cevap: B

 • 9)


  Cevap: D

 • 10)


  Cevap: C

 • 11) Aşağıdaki cisimlerden hangisi tabanına dik bir düzlemle kesildiğinde ara kesit bir üçgen olamaz?


  Cevap: C

 • 12)


  Cevap: A

 • 13)


  Cevap: A

 • 14)


  Cevap: D

 • 15)


  Cevap: B

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi bir kare dik prizmanın açınımı olamaz?


  Cevap: D

 • 17)


  Cevap: A

 • 18) Aşağıdaki boyalı şeklin çevresi kaç metredir?

  A) 4
  B) 2
  C) 1 / 2
  D) 1 / 4
  Cevap: B

 • 19)


  Cevap: B

 • 20)


  Cevap: D

 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.