LKS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 7 (2015 Teog 1.Dönem Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) • Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri ceplerinde tırmanmamıştır.
  • Bir hizmette bulundu isem bu, gayretten ve sabırla düşünmekten başka bir şey değildir.
  Bu cümlelerde anlatılmak istenen ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İstenilen hedefe ulaşmak için çaba ve emek sarf edilmelidir.
  B) Başarının ön şartı iyi bir planlamadan geçer.
  C) Yeni ürünler ortaya koymak için özgün düşünmek gerekir.
  D) Bir işin gerçekleşmesi için uygun ortam ve imkânlar bulunması gerekir.
  Cevap: A
 • 2)

  Cevap: B
 • 3) Allah pek çok canlı ve cansız varlık yaratmıştır. Yarattığı varlıklar içerisinde insana farklı ve üstün özellikler vermiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir?

  A) İrade
  B) Rızık
  C) Ecel
  D) Ömür
  Cevap: A
 • 4) Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da dikişsiz elbiseyi (kefeni) giydirecekler. (Mevlâna)
  Bu sözde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ölüm bir yok oluş değildir.
  B) Alışkanlıklar gerektiğinde terk edilmelidir.
  C) Süslü kıyafetler giymekten kaçınılmalıdır.
  D) Dünya hayatının geçiciliğinin farkında olunmalıdır.
  Cevap: D
 • 5)

  Cevap: B
 • 6) Allah’ın evren için koymuş olduğu yasalar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yasa ile ilgilidir?
  A) Suyun kaldırma kuvveti
  B) Yağmur ve karın oluşumu
  C) Bazı bitkilerin tozlaşma yolu ile aşılanması
  D) Çekme ve itme kuvvetinin, cismin kütlesiyle bağlantılı olması
  Cevap: C
 • 7)

  Cevap: D
 • 8)

  Cevap: A
 • 9)

  Cevap: B
 • 10) “Kaderim böyleymiş, talihsizim. Allah ne takdir etmişse o olur, elimden bir şey gelmez.” gibi ifadelerle insanlar yaptıklarının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar.
  Bu anlayışa sahip bir kişi aşağıdakilerden hangisini dikkate almamaktadır?

  A) Rızkı, Allah’ın verdiğini
  B) İnsanın irade sahibi olduğunu
  C) Duanın insan hayatındaki önemini
  D) Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi bildiğini
  Cevap: B
 • 11)

  Cevap: A
 • 12) Kur’an-ı Kerim’de belirtilen toplumsal yasaları dikkate alan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
  A) İhtiyaç sahiplerine imkânları ölçüsünde yardımda bulunması
  B) Ahlaklı ve dengeli bir hayat sürmesi
  C) Toplum huzurunu bozacak davranışlardan kaçınması
  D) Yapılan haksızlıklar karşısında duyarsız kalması
  Cevap: D
 • 13)
  • “İnsan, kendi eliyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” (Hadis-i Şerif)
  • “Sakın oturduğunuz yerden, ‘Allah’ım rızkımı ver.’ deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gökten ne altın yağar ne de gümüş.” (Hz. Ömer)
  Bu cümlelerde vurgulanan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah’a güvenmek
  B) Rızık için dua etmek
  C) Çalışarak kazanmak
  D) Elindekilere şükretmek
  Cevap: C
 • 14) “Kaza ve kader” ile ilgili hazırlanan sunumdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: D
 • 15)

  Cevap: C
 • 16) Kader kavramının anlamını, kader inancının hayatımızdaki yeri ve önemini bilen bir
  insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?

  A) Haksızlıklara göz yumması
  B) Sorumluluktan kaçması
  C) Sabırlı ve iyimser olması
  D) Hırslı ve kıskanç olması
  Cevap: C
 • 17) Sadi Şirazi’nin Gülistan adlı eserinde şöyle bir hikâye yer almaktadır. Özetle: “Zengin biri büyük bir ziyafet verir. Yakınlarda diken kazmakla meşgul olan bir adam görür ve onu da bu ziyafete davet eder. Adam ise: ‘Ekmeğini kendi el emeği ile kazanan kişi, başkasının minnetini (gönül borcu) çekmez.’ diye cevap verir.” Hikâyede yer alan bu adamın cevabı aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
  A) “Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar.”
  B) “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”
  C) “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”
  D) “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.”
  Cevap: B
 • 18) Kur’an-ı Kerim’de, aile hayatından ticarete, hukuktan sosyal hayata kadar yaşamın her
  alanında insanlar arası ilişkileri düzenleyen birçok ayet vardır. Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’in - - - - ile ilgili bilgiler verdiğini göstermektedir.
  Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) toplumsal yasalar
  B) biyolojik yasalar
  C) fiziksel yasalar
  D) kimyasal yasalar
  Cevap: A
 • 19) “Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir
  (kayyum). O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise O’nun bildirdiklerinin dışında, ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti (kürsüsü) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet)
  Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Allah’ın bir ve tek olduğu
  B) Allah’ın yarattıklarını koruduğu
  C) Allah’ın gücünün her şeye yettiği
  D) Allah’ın insanlara her şeyi bildirdiği
  Cevap: D
 • 20) Musa arkadaşları ile gezerken, arkadaşlarından Sami “Haydi şu elma bahçesine girip elma yiyelim.” önerisinde bulundu. Musa da “Sorumluluğu senin boynuna olursa gelirim.” dedi. Musa’nın bu cevabı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile çelişmektedir?
  A) “Dinde zorlama yoktur...” (Bakara suresi, 256. ayet)
  B) “... Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez...” (İsrâ suresi, 15. ayet)
  C) “... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...” (Zümer suresi, 9. ayet)
  D) “... Allah, her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir.” (Furkân suresi, 2. ayet)
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder