...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Biyoloji 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Hücre zarlarının dış kısmında koruyucu bir hücre duvarı bulunmaz.
  II. Büyük bir kısmını yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek için özelleştirilmiş doku ve organlar oluşturur.
  III. Enerjiyi oksijenli solunumla elde ederler.
  Hayvanlar için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: C
 • 2) Hayvanlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hayvanların hepsi çoğu ürer.
  B) Mitoz bölünmelerle embriyoyu oluştururlar.
  C) Oluşan embriyo gelişerek yeni bir canlı meydana getirir.
  D) Hayvanlarda büyüme ve gelişme sınırsızdır.
  E) Bazı hayvanlarda eşeysiz üremede görülebilir.
  Cevap: D
 • 3)
  I. Hayvanlar sınıflandırılırken ilk olarak omurganın varlığına bakılır.
  II. Hayvanlar omurgalılar ve omurgasızlar olmak üzere iki gruba ayrılır.
  III. Omurgasız hayvanlar omurgalılara göre daha gelişmiştir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I
  B) Yazlnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  D) II ve III
  Cevap: C
 • 4) Omurgasız hayvanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Hayvanlar aleminin en geniş grubudur.
  B) Açık kan dolaşımı görülür.
  C) İskeletleri kıkırdak ve iç iskeletten oluşur.
  D) Büyük bir kısmı eşeysiz ürer.
  E) Suda veya karada yaşayabilirler.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlar grubunda değildir?
  A) Kordatanlar
  B) Sölenterler
  C) Yumuşakçalar
  D) Eklembacaklılar
  E) Süngerler
  Cevap: A
 • 6) Omurgasız hayvanlardan olan süngerler çok sayıda açıklığa sahiptirler.
  Bu açıklıklar ile,
  I. Gaz alışverişi
  II. Besin alınımı
  III. Atıkların uzaklaştırılması
  verilenlerden hangisi veya hangileri yapılır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Hiçbiri
  Cevap: D
 • 7)
  * Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler.
  * Kendilerini yenileme yetenekleri yüksektir.
  * Küçük parçalardan kesilseler de her parçadan yeni bir canlı meydana getirebilirler.
  * Bazı türleri ev ve vücut temizliğinde yaygın olarak kullanılır.
  Yukarıda özellikleri verilen omurgasız hayvan hangisidir?

  A) Yumuşakçalar
  B) Eklembacaklılar
  C) Sölenterler
  D) Solucanlar
  E) Süngerler
  Cevap: E
 • 8) Aşağıda verilen canlılardan hangisi Sölenteler'e örnek gösterilmez?
  A) Denizanası
  B) Denizatı
  C) Hidra
  D) Denizşakayığı
  E) Beyin mercanı
  Cevap: B
 • 9) Sölenterler için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Süngerlere göre daha az gelişmiş organizasyona sahip hayvanlardır.
  B) Sabit ve serbest yüzücü olmak üzere iki vücut formları vardır.
  C) Her türlü madde alışverişini vücut yüzeyleri aracılığıyla yaparlar.
  D) Su tarafından daha az soğurulan mavi renkli ışık çıkarırlar.
  E) Eşeli ve eşeysiz üremenin bir birini takip ettiği üreme şekli ile çoğalırlar.
  Cevap: A
 • 10)
  I. Avcılardan korunmak
  II. Avlanmak
  III. Kendi türleri veya diğer türlerle ilişki kurmak
  Yukarıda verilenlerin hangisi veya hangileri sölenterlerin biyolüminesas yapmasının sebepleri arasında gösterilir?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 11) Solucanlar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A) Vücutları genelde yuvarlak ve ya yassı şeklindedir.
  B) Bazı türleri omurgalı hayvanların sindirim sisteminde parazit şeklinde yaşar.
  C) Eşeyli üreme ile çoğalırlar.
  D) Rejenerasyonla çoğalma bu grupta görülmez.
  E) Çift eşeyli olanlarda hem yumurta hem sperm bulunur.
  Cevap: D
 • 12)
  * Eklem bacaklılardan sonraki ikinci en büyük omurgasız hayvan grubudur.
  * Bu grup içerisindeki canlıların büyüklük ve şekilleri çok fazla değişiklik gösterir.
  * Tatlı su, tuzlu su veya karada yaşarlar.
  * Eşeyli olarak çoğalırlar.
  Yukarıda verilenler hangi omurgasız hayvan grubunun özellikleridir?

  A) Yumuşakçalar
  B) Süngerler
  C) Söelnterler
  D) Solucanlar
  E) Derisidikenliler
  Cevap: A
 • 13)
  * Ahtapot
  * Mürekkep balığı
  * Salyangoz
  * Hidra
  * Denizanası
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi yumuşakça gurubu içerisinde yer alır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 14) Eklem bacaklılar için verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Dünyadaki hayvanların büyük bir çoğunluğunu oluşturur.
  B) Karasal hayata başarılı bir şekilde uyum sağlamıştır.
  C) Embriyonel döneminde başkalaşım yaşarlar.
  D) Ergin döneminde metamorfoz görülür.
  E) Dünya üzerinde geniş alanlara yayılmışlardır.
  Cevap: D
 • 15)
  I. Tamamı denizlerde ve okyanuslarda yaşarlar.
  II. Gelişmiş anatomiye sahiptirler.
  III. Basit düzeyde fizyolojiye sahiptirler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dersi dikenliler için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) Yalnız II
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Biyoloji Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-05-22
9.sınıf biyoloji 2.dönem 2.sınav soruları, hayvanlar alemi, omurgasız hayvanlar, omurgasız hayvanların özellikleri ve türleri [3]