Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
YGS (YKS) Fen Bilimleri Soruları 1 (2013 YGS - Fizik)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ağırlığı G ve özkütlesi 3d olan K cismi, bir dinamometre ile özkütlesi 2d olan bir sıvı içine batırıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor.

  Cevap: A
 • 2) Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde, sürtünmesiz ve sızdırmayan piston x seviyesinde dengededir. Pistonun üst yüzeyine etki eden sıvı basıncı Psıvı alt yüzeyine etki eden gaz basıncı da Pgaz dır.

  Cevap: D
 • 3) Birbirine paralel iki rayda aynı yönde hareket eden K, L trenlerinin konumzaman grafiği aşağıdaki gibidir.
  Bu grafikten elde edilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


  A) K treni L’den daha önce harekete başlamıştır.
  B) anlarında iki tren yan yanadır.
  C) anlarında trenlerin ikisinin de hızları aynıdır.
  D) anında L treni durmaktadır.
  E) anına kadar K treni L treninden daha uzun süre hareket etmiştir.
  Cevap: C
 • 4) Yatay tahta zeminler üzerinde duran m kütleli özdeş K, L, M kutuları, Şekil I, II ve III’teki gibi F, 2F, 3F büyüklüğündeki yatay kuvvetlerle itilmektedir.

  Cevap: B
 • 5) Günde 12 saat çalıştırılan bir klima, 30 günde 360 TL’lik elektrik enerjisi tüketmektedir.
  Elektrik enerjisinin 1 kilowattsaat’i 0,5 TL olduğuna göre, bu klimanın gücü kaç kilowatt'tır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: B
 • 6) Kütlesi m olan bir vagon, şekildeki gibi bir ray üzerinde K noktasından serbest bırakıldığında s yolunu katederek L noktasına ulaşıyor.

  Cevap: B
 • 7) Isı, sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. Sıcaklığı 23 C olan bir odada, şekildeki gibi özdeş iki bardağa aynı anda 2m, m kütleli ve 60 C sıcaklıktaki K, L çayları konuyor.
  Buna göre,
  I. K çayının ısısı L’ninkinden daha büyüktür.
  II. Yeterince bekletildiğinde K ve L çaylarının sıcaklığı aynı değere sahip olur.
  III. K çayı, yeterince bekletildiğinde ortama L çayından daha fazla ısı verir.
  yargılarından hangileri doğrudur?


  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 8) Elektrik yüklü, özdeş iki elektroskopun topuzları birbirine iletken bir telle bağlanıp elektriksel denge sağlandığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez?
  A) Birinin yaprakları arasındaki açı artarken diğerininki değişmez.
  B) Birinin yaprakları arasındaki açı artarken diğerininki azalır.
  C) Birinin yaprakları arasındaki açı azalırken diğerininki değişmez.
  D) Her ikisinin de yaprakları arasındaki açı azalır.
  E) Her ikisinin de yaprakları arasındaki açı değişmez.
  Cevap: A
 • 9)

  Cevap: D
 • 10) Özdeş 8 mıknatıstan dördü K, L, M, P dinamometreleriyle tavana asılıyken diğer dördü de şekildeki konumlarda birer uçlarından yere sabitlenmiştir.
  K, L, M, P dinamometrelerinin gösterdiği değerler sırasıyla Tk, Tl , Tm , Tp olduğuna göre, bunların arasındaki ilişki nedir?
  (Düşey ve aynı doğrultudaki mıknatıs çiftleri diğerlerinden yeterince uzaktadır.)


  A) Tk < Tm < Tl < Tp
  B) Tl < Tk < Tm < Tp
  C) Tm < Tl < Tp < Tk
  D) Tm < Tp < Tk < Tl
  E) Tm < Tp < Tl < Tk
  Cevap: E
 • 11) Bir radyonun sesi yükseltildiğinde işitilen ses dalgalarının hangi özelliği artar?
  A) Frekansı
  B) Hızı
  C) Periyodu
  D) Dalga boyu
  E) Genliği
  Cevap: E
 • 12) Beyaz ışık, şekildeki I, II ve III düzeneklerine gönderildiğinde mor ve kırmızı renklere ayrışması, hangilerindeki gibi olur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
  E) II ve III
  Cevap: E
 • 13) Aşağıda, arı bir katının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
  Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) a, katının ayırt edici bir özelliğidir.
  B) a, katının kütlesiyle değişir.
  C) b-c aralığında maddenin katı ve sıvı hâlleri birlikte bulunur.
  D) b anından önce madde katı hâldedir.
  E) d anında madde tamamen sıvı
  Cevap: B
 • 14)

  Cevap: C
 • 15)

  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder