Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
DGS Türkçe Soruları 4 (2010 DGS Türkçe - Anlam bütünlüğü, boşluk tamamlama, kesin anlam)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kimi büyük yapıtlar anlattıkları olaylarla değil, kişileriyle yaşarlık kazanmıştır. Örneğin Hamlet’te yaşanan olayları unutabiliriz ama Hamlet’i asla. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sında anlatılanları anımsamayız ama Raskolnikov için aynı şeyi söyleyemeyiz. Tolstoy’un Nataşa’sı, Balzac’ın Goriot Baba’sı hiç unutamadığımız kişilerdir. Çünkü yaratıcıları onları özlemleri, tutkuları, özverileri, bencillikleriyle sevmiş, öylece yansıtmışlardır.
  Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

  A) Bazı edebî yapıtlardaki karakterler, anlatılanları gölgede bırakmıştır.
  B) Yapıtta anlatılanların gerçekmiş gibi algılanabilmesi için karakterlerin ayrıntılı olarak betimlenmesi gerekir.
  C) Kendine özgü yapısı, kimi yapıtların “unutulmazlar” arasında yer almasını sağlar.
  D) Tarihî bir dönemle ilgili ipuçları veren yapıtlar daha ilgi çekicidir.
  E) Bir yapıtta ileti, karakterler aracılığıyla verilirse etkili olur.
  Cevap: A
 • 2) Öykülerimde, insanın toplumla olan ---- ayrın- tılarıyla ----.
  Boşluğu anlam bakımından tamamlayan seçeneği bulunuz?

  A) ilişkisini – anlattım
  B) etkisini – gözlemledim
  C) görüşmesini – yazdım
  D) düşüncesini – tartıştım
  E) girişimini – sorguladım
  Cevap: A
 • 3) Bilim ---- gelişmektedir. Bu gelişmeler izlenerek eğitimde kişisel görüşlerden çok bilimsel tutumun temel alınması, bizi daha ---- sonuçlara götürecektir.
  Boşluğu anlam bakımından tamamlayan seçeneği bulunuz?

  A) ister istemez – çağdaş
  B) beklenenden hızlı – öznel
  C) sınır tanımadan – bilinmedik
  D) son yıllarda – belirgin
  E) sürekli olarak – güvenilir
  Cevap: E
 • 4) Yakın zamana kadar Alp Dağları’nın zirveleri ---- ulaşılamaz ve ---- yerlerdi. Ancak bugün kimileri o zirvelere tırmanırken kimileri de o zirvelerin eteklerinde yürüyüş yapıyor. Matterhorn’un eteklerinde kışın kayak, yazın ise doğa yürüyüşünün
  yanı sıra iniş bisikleti gibi ---- yapılıyor.
  Boşluğu anlam bakımından tamamlayan seçeneği bulunuz?

  A) kimi zaman – uzak – çalışmalar da
  B) herkes için – yüksek – programlar da
  C) uzun süre – kaygan – uğraşlar da
  D) insanlar için – tehlikeli – sporlar da
  E) hep – riskli – hareketler de
  Cevap: D
 • 5) Yeryüzündeki denizlerin ve okyanusların ---- hiç bitmeyeceği sanılıyordu, ancak ---- öyle boyutlara vardı ki ticari değeri olan deniz canlılarının büyük bir bölümünün nesli ----.
  Boşluğu anlam bakımından tamamlayan seçeneği bulunuz?

  A) alıklarının – kazanç – ortadan kaybolmak üzere
  B) güzelliklerinin – gelişme – yok oldu
  C) zenginliklerinin – kaynakların bilinçsiz kullanımı – tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
  D) canlı varlıklarının – küresel ısınma – değerini yitirdi
  E) su ürünlerinin – aşırı tüketim – oldukça azaldı
  Cevap: C
 • 6) (I) Bir canlının doğal olarak yaşayıp çoğaldığı, neslini devam ettirdiği yer, o türün habitatıdır. (II) Günümüzde bu alanlar, özellikle insanların doğaya karşı özensiz bir tutum içinde olması nedeniyle bozulmaktadır. (III) Bunun sonucunda da pek çok canlı türü neslini devam ettirememektedir. (IV) Örneğin Sibirya kaplanlarının sayısını belirlemek üzere bir çalışma yapılmaktadır. (V) Bu durumun önüne geçmek, yine insanoğlunun yapacağı çalışmalara bağlıdır.

  Cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: D
 • 7) (I) Kars’tan 07.10’da kalkan Doğu Ekspresi, iki saat sonra Sarıkamış’tan geçiyor. (II) Düdüğü, beyaz kış sessizliğine bürünmüş coğrafyada çınlayan bu trenin yolu çok uzun, Haydarpaşa’ya varmasına neredeyse 40 saat var. (III) Kars Tren Garı’ndaki Alman yapımı buharlı lokomotif, bir dönemin hatırasını yaşatıyor. (IV) Yaklaşık 2000
  km yol kat edip Kars’ı İstanbul’la birleştiren Doğu Ekspresi’nin, demir yolu ulaşımında ayrı bir yeri var. (V) Aştığı mesafenin uzunluğu, güzergâhı boyunca ağırladığı yüzlerce yolcu ve taşıdığı hikâyelerin çeşitliliği onu özel kılıyor.
  Cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: C
 • 8) (I) Kimi sözcükler ve terimler neredeyse tüm dillerde ortaktır; Türkiye’de de, Fransa’da da, İngiltere’de de, Mısır’da da aynı anlama gelir, aynı harflerle yazılır, aynı şekilde
  söylenirler. (II) Dünyanın her yerinde kullanılan bu sözcük ve terimlerin bir bölümünün kaynağı kişi adlarıdır. (III) Kimi insanların, özellikle bilim insanlarının buluşları, keşifleri onların adıyla anılır; kimileri de yaşam biçimleriyle terimlere ad verirler. (IV) Örneğin “boykot” da, “jilet” de, “linç” de, “lüks” de aslında bir zamanlar yaşamış insanların soyadıdır. (V) Buna rağmen yabancı kökenli sözcüklere oldukça yaratıcı Türkçe karşılıklar bulunuyor.
  Cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: E
 • 9) Bodrum Yarımadası’nda yer alan ve günümüze kadar gelebilen bu Leleg kentinin bulunduğu bölgede yapılan arkeolojik kazılar aralıklarla devam etmektedir.
  Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir?

  A) Kazı çalışmaları zaman zaman durmaktadır.
  B) Bodrum Yarımadası tarihî yapılar açısından zengindir.
  C) Bu alanda daha önce hiç kazı çalışması yapılmamıştır.
  D) Lelegler sadece Bodrum Yarımadası’nda kent kurmuştur.
  E) Kazılarda çıkarılanlar, Bodrum Yarımadası’ndaki bir müzede sergilenmektedir.
  Cevap: A
 • 10) Uyarlandığı romanın metnine birebir bağlı kalınmasa da bu film, izleyicisini 1930’ların Zonguldak’ına götürüyor.
  Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir?

  A) Bu film, izleyiciye, özlem duyduğu eski günleri hatırlatmıştır.
  B) İzleyici, filmi, uyarlandığı romandan daha çok beğenmiştir.
  C) Yazar, bu romanının filme uyarlanmasına yardımcı olmuştur.
  D) Bu film ilk olarak Zonguldak’ta gösterime girmiştir.
  E) Filmde, romanda anlatılanların dışına çıkılmıştır.
  Cevap: E
 • 11) Beş hektarlık ormanlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
  Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir?

  A) Şimdiye kadar o bölgede görülen en büyük yangındır.
  B) Söndürme çalışmaları için çevre illerden yardım istenmiştir.
  C) Yangına neyin yol açtığı henüz bilinmemektedir.
  D) Yangın kısa sürede söndürülmüştür.
  E) Çevredeki çok sayıda ev boşaltılmıştır.
  Cevap: C
 • 12) Tamamen bitkilerden elde edilmiş olan bu ilaç, Türkiye’de yaşayanların üçte birinde görülen bu hastalık üzerinde 0etkili oldu.
  Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı hangisidir?

  A) İlaç bütünüyle doğal malzemelerden üretilmiştir.
  B) Bu hastalığa daha önce çare bulunamamıştır.
  C) Bu ilacın yan etkisi olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
  D) Hastalık artık daha az görülmeye başlanmıştır.
  E) Bu ilacın eczanelerde satışına hemen başlanmıştır.
  Cevap: A
 • 13) I. Aletli dalış için ülkemizde oldukça fazla seçenek var ve bu spor en çok Akdeniz Bölgesi’nde yapılıyor.
  II. Aletli dalış yapanlar için önemli başka dalış noktaları da var; buralarda, çok sayıda deniz canlısı rahatlıkla gözlenebiliyor.
  III. Örneğin Antalya limanı girişinde 30 m derinlikte yatan Fransız Societe savaş gemisi, Kemer marinası açıklarındaki Paris batığı bunlardan birkaçıdır.
  IV. Bunun nedeni bu bölgede su altı zenginliklerinin yanı sıra önemli tarihî batıkların da bulunmasıdır.
  V. Bu noktalardan, Ayvalık’ta Kız Adası’nın açıkları ile Gökçeada’daki Mavi Koy açıkları, deniz canlıları açısından son derece zengindir.
  Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirilmelidir?

  A) I. ile II.
  B) I. ile III.
  C) II. ile III.
  D) II. ile IV.
  E) III. ile V.
  Cevap: D
 • 14) I. Günümüzde kalabalık içinde yaşayan “yalnız”ların sayısı hızla çoğalıyor, bunun nedeni yaşama biçimimiz.
  II. Örneğin sabahları işe, okula yetişme telaşıyla kahvaltı yaptıktan sonra aceleyle evden çıkıyoruz.
  III. Yemeği beğendiğimiz hâlde bunu sözlerimizle ya da davranışlarımızla göstermediğimiz sürece, içimizden, “Yemek ne güzel olmuş.” demenin hiçbir anlamı olmuyor.
  IV. İstiyoruz ki bizi karşılayan annemiz, babamız, eşimiz, çocuğumuz hiç konuşmadan anlasın yorgunluğumuzu; akşam yemeğini bu yorgunlukla tek bir kelime etmeden beş dakika içinde yiyoruz.
  V. Ev dışında olduğumuz süre boyunca, çevremizdekilere bol keseden dağıttığımız hoşgörü ve gülücükler, çoğu kez akşam evimizin kapısından girinceye değin tükenmiş oluyor, günün yorgunluğuyla giriyoruz kapıdan.
  Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştirilmelidir?

  A) I. ile III.
  B) I. ile V.
  C) II. ile IV.
  D) III. ile IV.
  E) III. ile V.
  Cevap: E
 • 15)
  I. kros kayağı günümüz kış sporlarının
  II. ve kayağın atası olarak görülen
  III. ülkelerde yüzyıllar boyunca ulaşım amacıyla kullanılan
  IV. karın uzun süre yerden kalkmadığı
  V. en gözdelerinden biri
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
dgs Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Sınav test Orta 2018-05-21
DGS Türkçe Soruları 4 (2010 DGS Türkçe - Anlam bütünlüğü, boşluk tamamlama, kesin anlam)