Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
AÖL Fizik Soruları 4 (2017 -18 1.Dönem 2.Oturum 423)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kütleleri eşit K, L, M ve N maddelerine ait öz ısı değerleri tabloda verilmiştir.
  Buna göre hangi maddeyi ısıtmak daha zordur?


  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
  Cevap: C
 • 2) Bazı yargılar aşağıda verilmiştir.
  I. Elektron alan cisimlerde negatif yük fazlalığı oluşur.
  II. Elektron veren cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
  III. Proton alan cisimlerde pozitif yük fazlalığı oluşur.
  Bu yargılardan hangileri doğrudur?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: A
 • 3) Sıvılarda basınç sıvının yoğunluğuna (t), sıvının derinliğine (h) ve yer çekim kuvvetine (g) bağlıdır.
  Buna göre denizin yüzeyinden derinlere doğru yüzerek inen dalgıcın üzerine etki eden basınç nasıl değişir?

  A) Azalır.
  B) Yarıya iner.
  C) Değişmez.
  D) Artar.
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki ifadelerden hangisinin basınçla ilişkisi yoktur?
  A) Çivinin ucunun sivri olması
  B) Oyuncak arabanın lastiklerinin kırmızı renk olması
  C) Kar ayakkabılarının geniş tabanlı olması
  D) İş makinelerinin lastiklerinin geniş tabanlı olması
  Cevap: B
 • 5) Katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir.
  Okul bahçesinde dik olarak ayakta duran Oya’nın bahçe zeminine uyguladığı basınç kuvvetinin büyüklüğü F’dir.
  Oya ayağının birini kaldırarak tek ayak üzerinde durduğunda basınç kuvveti (F) niceliği nasıl değişir?

  A) İki katına çıkar.
  B) Değişmez.
  C) Yarıya iner.
  D) Dört katına çıkar.
  Cevap: B
 • 6) Kapalı bir kap içerisindeki gaz basıncı hangi araç ile ölçülür?
  A) Manometre
  B) Elektroskop
  C) Tornavida
  D) Terazi
  Cevap: A
 • 7) Sıvı içerisindeki bir cisme sıvı tarafından aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanır.
  Buna ne ad verilir?

  A) Elektrik kuvveti
  B) Manyetik kuvvet
  C) Kaldırma kuvveti
  D) Atom kuvveti
  Cevap: C
 • 8) Şekildeki sıvılı sistem dengededir.
  Ağırlığı önemsiz pistonların kesit alanları oranı A 1 /A 2 = 1/6 olduğuna göre L’nin ağırlığı K’nin ağırlığının kaç katıdır?


  A) 4
  B) 6
  C) 12
  D) 18
  Cevap: B
 • 9) Eşit kütleli X, Y ve Z cisimleri bir sıvıda şekildeki gibi dengededir.

  Cevap: C
 • 10) Elektrik yüklerinin özellikleri ile ilgili;
  I. Elektriklenmeyi sağlayan temel parçacık nötrondur.
  II. Elektronlar cisimler arasında alınıp verilebilir.
  III. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Elektron eksi proton artı yüklüdür.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III.
  Cevap: C
 • 11) Cisimlerin elektrikle yüklenmesi olayı;
  I. Sürtünmeyle
  II. Dokunmayla
  III. Etkiyle (tesir ile)
  verilenlerden hangileri ile gerçekleşebilir?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) Yalnız II
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 12) Aralarında d kadar uzaklık bulunan şekildeki q1 ve q2 yüklerinin aralarındaki elektriksel kuvvet F’dir.
  Yükler arası mesafe d olduğunda elektriksel kuvvet kaç F olur?


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
 • 13) Pozitif yüklü iki elektroskoba şekildeki gibi K cismi yaklaştırıldığında yaprakların
  biraz kapandığı (1. durum), L cismi yaklaştırıldığında yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor (2. durum).


  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan maddelere örnek verilemez?
  A) Cam
  B) Kauçuk
  C) Bakır
  D) Porselen
  Cevap: C
 • 15) Noktasal yüklerin elektriksel alan çizgileri ile ilgili;
  I. Herhangi bir noktadaki elektriksel alan vektörü o noktadan geçen elektriksel alan çizgisine teğettir.
  II. Elektriksel alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur.
  III. Elektriksel alan çizgileri negatif yüklerden başlayıp pozitif yüklerde son bulacak şekilde olur.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: B
 • 16) Bir metal telin direnci;
  I. boyuna ()
  II. kesitine (A)
  III. cinsine (t)
  verilenlerden hangilerine bağlıdır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 17) Direnci 50 olan ısıtıcı prize takıldığında ısıtıcıdan geçen akım 4 A oluyor.
  Buna göre prizin gerilimi kaç volttur?

  A) 100
  B) 300
  C) 200
  D) 800
  Cevap: B
 • 18) Şekildeki devrede özdeş ampullerin her birinin direnci 3 ’ dur.

  Cevap: A
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımının manyetik etkisinden yararlanılarak çalışan araçlara örnek verilemez?
  A) Hoparlör
  B) Eşit kollu terazi
  C) Bilgisayar
  D) Bulaşık makinesi
  Cevap: B
 • 20) Direnci 30 olan bir iletkenden 1 A akım geçmektedir. Bu iletkenin gücü kaç Watt olur?
  A) 30
  B) 20
  C) 10
  D) 5
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder