Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinin bir bölgenin ekonomik olarak gelişimine daha çok katkıda bulunduğu söylenebilir?
  A) Ticaret yolları
  B) Bilimsel çalışmalar
  C) Uluslar arası antlaşmalar
  D) Devletler arası savaşlar
  Cevap: A
 • 2) Yenilikçi ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir?
  a) IV. Murat
  b) II. Mahmut
  c) Abdülmecit
  d) Genç Osman
  Cevap: D
 • 3) Osmanlı devletinin himayesi altında bulunan ve Coğrafi keşiflerden önce en çok kullanılan ticaret yolları hangisidir?
  A) Baharat ve İpek yolu
  B) Süveyş ve İpek yolu
  C) Baharat ve Süveyş yolu
  D) Akdeniz ticaret ve İpek yolu
  Cevap: A
 • 4) Yasama yetkisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Halkın oylamasına sunulur.
  B) TBMM tarafından kullanılır.
  C) Yasa çıkarma yetkisidir.
  D) Çıkarılan kanunlar cumhur başkanı tarafından onaylanır.
  Cevap: A
 • 5) Bir bölgede yaşayan nüfus sayısı az ise aşağıda verilenlerden hangisi bunun sebepleri arasında gösterilemez?
  A) Hayvancılığın yaygın olması.
  B) Yörede sanayi kuruluşlarının eksik veya az olması
  C) Bölgede sağlık kuruluşlarının az olması.
  D) Eğitim kurumlarının azlığı.
  Cevap: A
 • 6)
  I. Yasama -- TBMM
  II. Yürütme -- Bakanlar Kurulu
  III. Yargı -- Bağımsız mahkemeler
  Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Cumhuriyet tersi olan, yönetimin bir kişide toplandığı ve yasama, yürütme ve yargı organlarının tek kişide toplanmasıyla oluşan yönetim biçimi hangisidir?
  A) Cumhuriyet
  B) Monarşi
  C) Hiyerarşi
  D) Oligarşi
  Cevap: D
 • 8) Bir ülkeyi bir ailenin yönettiği ve ülkede geri kalan kişilerin görüşlerinin alınmadığı yönetim biçimi hangisidir?
  A) Teokrasi
  B) Monarşi
  C) Hiyerarşi
  D) Oligarşi
  Cevap: D
 • 9) Yasama organı olan TBMM'nin çıkardığı bir yasayı uygulamaya koyan organ ve makam hangisidir?
  A) Yargı -- Bakanlar kurulu
  B) Yürütme -- Bakanlar kurulu
  C) Yargıtay -- TMMM
  D) Yürütme -- Bağımsız mahkemeler
  Cevap: B
 • 10)
  I. Devletin şekli
  II. Devletin resmi dili
  III. Devletin bayrağı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri anayasamızın değiştirilemez hükümleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 11) Cumhuriyet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Milli egemenlik.
  B) Siyasi partiler.
  C) Sadece çoğunluğun istekleri.
  D) Demokrasi ve eşitlik.
  Cevap: C
 • 12) Matbaa ile birlikte Avrupa'da; bilim, sanat, edebiyat gibi alanlarda yaşanan gelişmelere ne denir?
  A) Reform
  B) Rönesans
  C) Fransız devrimi
  D) Sanayi inklabı
  Cevap: B
 • 13) Eski Türk devletlerinde devlet boylarının yılın belirli zamanlarında bir araya gelerek devlet sorunlarının konuşulup çözüme bağlandığı meclis kuruluna ne denir?
  A) Loca
  B) Meclis
  C) Kurultay
  D) Divan
  Cevap: C
 • 14) Eski Türk devletlerinden günümüz Türkiye'sine kadar ülke sorunlarını çözmek için meclisler oluşturulmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi bu meclisler arasında gösterilmez?

  A) TBMM
  B) Kurultay
  C) Divan-ı Hümayun
  D) Dergah
  Cevap: D
 • 15) Osmanlı devletinde eğitim alanında bir çok kurum bulunmaktaydı.
  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde bulunan eğitim kurumlarından biri değildir?

  A) Medrese
  B) Endurun
  C) Ahilik
  D) Darülmüallimin
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder