...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Gündüzleri güneşin aynı büyüklükte gözükmesi
  II. Uçağın yerden küçük gözükmesi.
  III. Yaklaşan bir geminin ilk önce dumanı daha sonra bacasının ve sonunda da gövdesinin gözükmesi.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dünyanın yuvarlak olduğunu gösterir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız III
  Cevap: D
 • 2) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır.
  B) Ay bir yıl boyunca 12 kez dünyanın etrafında dolaşır.
  C) Havanın bulutlu olduğu günlerde ayın evrelerini göremeyiz.
  D) Ay'ın kendi ekseni etrafında dönüşü sekiz evreye ayrılır.
  Cevap: D
 • 3) Ay'ın kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşü kaç gün sürer?
  A) 29
  B) 29.5
  C) 30
  D) 30.5
  Cevap: B
 • 4) Özellikle kış aylarında ülkemizde görülen soba zehirlenmesine neden olan zehirli gaz hangisidir?
  A) Azot gazı
  B) Karbonmonoksit
  C) Karbondioksit
  D) Kükürt
  Cevap: B
 • 5) Elektrik devrelerinde enerji kaynağı ile ampul arasında aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı olarak konulursa ampul ışık verir?
  A) Tahta parçası
  B) İp
  C) Tel
  D) Plastik ip
  Cevap: C
 • 6)
  I. Isı dalga şeklinde yayılır.
  II. Demir iyi bir ısı iletkenidir.
  III. Boşlukta ısı yayılmaz.
  Isı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdaki maddelerin hangisinde ses diğerlerine göre daha hızlı yayılır?
  A) İçme suyu
  B) Deniz suyu
  C) Hava
  D) Demir çubuk
  Cevap: D
 • 8) Aşağıda verilen maddelerden hangisi iletken değildir?
  A) Alüminyum
  B) Demir
  C) Cam
  D) Gümüş
  Cevap: C
 • 9)
  I. Yumurtlayarak çoğalırlar.
  II. Anne yavrusuna belirli bir süre bakar.
  III. Anne yavrusunu süt ile besler.
  Memeli hayvanları için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru değildir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap: A
 • 10) Elektrik akımının geçişine karşı maddenin koyduğu zorluğa .............. denir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Direnç
  B) Basınç
  C) Akım
  D) Voltaj
  Cevap: A
 • 11) Ay'ın tam dolgun ve parlak olarak dünyadan görüldüğü evre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hilal
  B) Yeni ay
  C) Dolunay
  D) Şişkin ay
  Cevap: C
 • 12) Aşağıda verilenlerden hangisi Ay'ın evrelerinden biri değildir?
  A) Yeni ay
  B) Hilal
  C) Eski ay
  D) Şişkin ay
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdakilerden hangisinde Ay, Dünya ve Güneş'in büyüklüğü doğru olarak sıralanmıştır?
  A) Dünya > Güneş > Ay
  B) Güneş > Ay > Dünya
  C) Ay > Güneş > Dünya
  D) Güneş > Dünya > Ay
  Cevap: D
 • 14) Dünya'nın katmanlarından olan ve diğer ismi ile Hidrosfer olan katman hangisidir?
  A) Gaz katmanı
  B) Su katmanı
  C) Magma katmanı
  D) Çekirdek katmanı
  Cevap: B
 • 15) Dünya'yı oluşturan katmanlar arasında yer kabuğu olarak bilinen katmanın diğer ismi hangisidir?
  A) Atmosfer
  B) Litosfer
  C) Hidrosfer
  D) Pirosfer
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder