...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik Uygulamaları 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir futbol liginde 10 takım vardır. Her takım diğer takımlarla birer kez maç yapacaktır.
  Buna göre bu ligde kaç maç oynanmıştır?

  A) 23
  B) 34
  C) 37
  D) 45
  Cevap: D
 • 2) Arkadaşıyla sayı bulmaca oyunu oynayan Mert arkadaşının aklından tuttuğu sayıyı bilme ihtimalinin yüzde 40 olduğunu söylüyor.
  Buna göre Mert hangi olasılık tipini kullanmıştır?

  A) Öznel olasılık
  B) Nesnel olasılık
  C) Deneysel olasılık
  E) Raslantısal olasılık
  Cevap: A
 • 3) Bir torbada 7 tane mavi, 2 tane yeşil ve 3 tane de beyaz top vardır.
  Buna göre torbadan çekilen bir topun beyaz gelme olasılığı yüzde kaçtır?

  A) Yüzde 20
  B) Yüzde 25
  C) Yüzde 30
  D) Yüzde 35
  Cevap: B
 • 4) 1 den 10 kadar olan sayılar kağıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbada çekilen kağıtlar geriye atılmamak şartıyla peş peşe çekilen iki sayının da çift olma olasılığı kaçtır?
  A) 1 / 9
  B) 2 / 9
  C) 1 / 5
  D) 2 / 5
  Cevap: B
 • 5) Bir koordinat düzleminde (-3, 3) noktasında bulunan bir top 7 birim sağa 12 birim aşağı kaydırılmıştır.
  Buna göre bu topun yeni koordinatları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) (4,15)
  B) (9,10)
  C) (4,-9)
  D) (-9, 4)
  Cevap: C
 • 6) Koordinat düzleminde (x,y) koordinatlarında bulunan bir cisim 5 birim sola, 3 birim yukarı kaydırıldığında yeni koordinatı (-3,4) olmaktadır.
  Buna göre x + y kaçtır?

  A) 3
  B) 4
  C) 0
  D) -4
  Cevap: A
 • 7)
  I, 2,3,4,2,3
  II. 1, 4, 5, 4, 1
  III. 2, 2, 2, 2, 2
  Yukarıda verilen sayı dizilerinden hangisinin veya hangilerinin standart sapması sıfıra eşittir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) Yalnız III
  D) Yalnız II
  Cevap: C
 • 8) Yarı çapı 3 cm olan dairenin alanı hangisidir? (π=3 alınız)
  A) 20
  B) 27
  C) 30
  D) 33
  Cevap: B
 • 9) Hacmi 32 cm küp olan bir kürenin yarı çapı kaç cm'dir? (π=3 alınız)
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 6
  Cevap: A
 • 10) Taban yarıçapı 2 cm olan ve yüksekliği 10 cm olan bir silindirin hacmi kaç cm küptür? (П=3)
  A) 100
  B) 120
  C) 140
  D) 150
  Cevap: B
 • 11) Yarı çapı 3 olan ve yüksekliği 5 olan bir koninin hacmi aşağıdakilerden hangisidir? (П=3)
  A) 30
  B) 35
  C) 40
  D) 45
  Cevap: D
 • 12) Mustafa en az 3 en fazla 12 yaşındadır.
  Buna göre Mustafa'nın yaşının eşitsizlik hali hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) 3 < x <12
  B) 3 < x < 11
  C) 2 < x < 12
  D) 2 < x < 11
  Cevap: C
 • 13) Farkları 30 olan iki sayıdan büyük olan küçük olanın üç katına eşittir.
  Yukarıda verilen problemin çözüm denklemi hangisidir?

  A) x - y = 30
  x = 3y
  B) x + y = 30
  x = 3y
  C) x - y = 30
  x+3y = 0
  D) x + y = 30
  x + 3y = 0
  Cevap: A
 • 14) Bir grupta 20 kişi vardır. Bu 20 kişi kendi aralarında şöyle oyun oynamaktadırlar;
  * Herkes bir birine bir tane bilmece soracaktır.
  * Bir kişi aynı kişiye en fazla bir bilmece sorabilecektir.
  Buna göre oyun oynandığında toplam kaç bilmece sorulmuş olur?

  A) 100
  B) 150
  C) 190
  D) 260
  Cevap: C
 • 15) Taban alanı 30 olan ve yüksekliği 5 cm olan bir piramitin hacmi kaç cm küptür?
  A) 150
  B) 100
  C) 50
  D) 10
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder