...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hava kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler arasında aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
  A) Fabrika bacalarının filitrelenmesi
  B) Araba egzozlarına filtre takılması
  C) Ormanlık alanların artırılması.
  D) Fosil yakıtlarının kullanımın artması.
  Cevap: D
 • 2) Günümüzde petrol, doğal gaz şeklinde ortaya çıkan ve milyonlarca yıl önceden gelen kalıntılara ne isim verilir?
  A) Kalıntı
  B) Maden
  C) Fosil
  D) Kayaç
  Cevap: C
 • 3) Basit elektrik devresinde hangi durumda ampulün parlaklığı artar?
  A) Ampus sayısı artırılırsa
  B) Pil sayısı azaltılırsa.
  C) Ampul sayısı azaltılırsa.
  D) Anahtar sayısı artırılırsa
  Cevap: C
 • 4) Hangi ortamda ses daha hızlı yayılır?
  A) Denizde
  B) Balonun içinde
  C) Havada
  D) Demir üzerinde
  Cevap: D
 • 5) Aşağıda verilen canlılardan hangisi üreme biçimi olarak diğerlerinden farklıdır?
  A) Balık
  B) Yarasa
  C) Yunus
  D) Koyun
  Cevap: A
 • 6) Basit bir elektrik devresi hazırlayan Eren anahtarı kapattığında ampulün yanmadığını görmüştür.
  Buna göre bu elektrik devresinin çalışmamasının sebebi hangisi olamaz?

  A) Enerji kaynağı olan pil bitmiş olabilir.
  B) Ampul arızalı olabilir.
  C) Devre kabloları kısa olmuş olabilir.
  D) Devre anahtarı kapalı olabilir.
  Cevap: D
 • 7) Aşağıda verilenlerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnek gösterilebilir?
  A) Kara yosunu
  B) Kavak ağacı
  C) Papatya
  D) Lale
  Cevap: A
 • 8) Seslerle ilgili deney yapan Murat sesin hangi ortamlarda yayılıp hangi ortamlarda yayılmadığını incelemek istemektedir.
  Buna göre Murat sesin hangi ortamda yayılmadığını gözlemlemiştir?

  A) Katı
  B) Sıvı
  C) Gaz
  D) Boşluk
  Cevap: D
 • 9) Aşağıda verilen canlılardan hangisi omurgasız hayvan kategorisindedir?
  A) Deniz yıldızı
  B) Deniz atı
  C) Balık
  D) Kartal
  Cevap: A
 • 10) Doğadaki canlıların üreme biçimiyle bağlantılı olarak canlıların yavruları ile ilgilenmeleri de farklılık göstermektedir.
  Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi yavru bakımı yapmamaktadır?

  A) Köpek
  B) Kedi
  C) İnsan
  D) Kurbağa
  Cevap: D
 • 11) Toprak yapısını korumak ve toprak kirliliğini önlemek için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması.
  B) Ağaç kesimlerinin teşvik edilmesi.
  C) Ormanlık arazilerin artırılması.
  D) Ormanları koruma ile ilgili insanların bilinçlendirilmesi.
  Cevap: B
 • 12)
  I. Yavrularını sütle beslerler.
  II. Anne yavrularının belirli bir süre boyunca bakımını yapar.
  III. Vücutlarında kıllar bulunur.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri memeli hayvanlar için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13) Mikroskobik canlılar için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsan gözüyle görülemeyecek kadar küçüktürler.
  B) Mikroskopla görülebilirler.
  C) Tüm mikroskobik canlılar insan vücuduna zarar vermektedir.
  D) Farklı ortamlarda farklı türleri yaşayabilmektedir.
  Cevap: C
 • 14) Yoğurt yapımını sağlayan canlı aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Bitkiler
  B) Mikroskobik canlılar
  C) Mantarlar
  D) Deniz canlıları
  Cevap: B
 • 15) Bitkiler için aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru değildir?
  A) Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere sınıflandırılmışlardır.
  B) Üretici canlılar arasındadır.
  C) Fotosentez yapabilirler.
  D) Eşeyli üreme yapabilirler.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder