...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) n bir doğal sayıdır ve
  A= 1 + 2 + 3 + 4 +. ....... + n
  B= 10 + 11 + 12 +.......n
  olduğuna göre A - B kaçtır?

  A) 100
  B) 50
  C) 45
  D) 39
  E) 20
  Cevap: C
 • 2) a ve b asal sayı olup
  a / b = 72 / 81
  olduğuna göre b - a kaçtır?

  A) 8
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  E) 1
  Cevap: E
 • 3) Rakamları farklı en büyük üç basamaklı pozitif tam sayı ile rakamları farklı en küçük iki basamaklı tam sayının farkı kaçtır?
  A) 1085
  B) 889
  C) 989
  D) 900
  E) 798
  Cevap: A
 • 4) 451xy sayısı 20'ye tam bölüne bildiğine göre x kaç farklı değer alabilir?
  A) 7
  B) 4
  C) 9
  D) 10
  E) 1
  Cevap: D
 • 5) 37a51 sayısı üçe tam bölüne bildiğine göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
  A) 12
  B) 15
  C) 18
  D) 20
  E) 21
  Cevap: B
 • 6) 78x5b sayısı 15 ile tam bölüne bildiğine göre x kaç farklı değer alabilir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 7) Bir muhasebeci beş basamaklı bir doğal sayıyı yazarken sayının yüzler basamağındaki sayıyı 9 alması gerekirken 7 almıştır.
  Buna göre muhasebecinin yazdığı sayı baştaki sayıdan kaç eksiktir?

  A) 100
  B) 2
  C) 200
  D) 20
  E) 2000
  Cevap: C
 • 8) Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 34a7b sayısı 9 ile tam bölünürken 5 ile bölümünden kalan 3 dir.
  Buna göre a + b değerinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

  A) 10
  B) 12
  C) 13
  D) 15
  E) 18
  Cevap: C
 • 9) 4,5,8 sayılarına tam bölüne bilen en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?
  A) 140
  B) 120
  C) 160
  D) 200
  E) 240
  Cevap: B
 • 10) 3,5,7 sayılarına tam olarak bölüne bilen en büyük üç basamaklı sayının rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 23
  B) 20
  C) 19
  D) 18
  E) 14
  Cevap: D
 • 11) x ve y tam sayılardır ve
  1 < x < 9,
  4 < y < 12
  olduğuna göre 2x - y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

  A) 11
  B) 12
  C) 15
  D) 29
  E) 43
  Cevap: A
 • 12) Aşağıda verilen işlemin sonucu kaçtır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: E
 • 13) Aşağıda verilen işlem sonucuna göre x kaçtır?

  A) - 1
  B) - 2
  C) - 3
  D) - 4
  E) - 5
  Cevap: B
 • 14) 70 kg tuzlu su karışımının yüzde 90'i sudur. Bu karışıma 2 kg daha tuz konulursa yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
  A) 10
  B) 12
  C) 12,5
  D) 15
  E) 15,5
  Cevap: C
 • 15) Bir çalışan maaşının 1 / 3 ünü kiraya, 1 / 4 mutfak giderlerine, 1 / 5 ini yol masrafına ve 2 / 3 nü de bankaya yatırdığında geriye 200 lirası kalmıştır.
  Buna göre bu çalışanın aylık maaşı ne kadardır?

  A) 1000
  B) 1200
  C) 1500
  D) 1800
  E) 2000
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-05-09
9.sınıf matematik 2.dönem 2.sınav, karışım problemler, yüzde problemleri, bölme bölüne bilme [1]