...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Çevre Eğitimi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Çevre kirliliği on farklı kategori altında incelenir.
  B) Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü ve ışık kirliliği birbirinden doğrudan yada dolaylı olarak etkilenir.
  C) Toprak kirliliği hava ve su kirliliğini beraberinden getirir.
  D) Gürültü ve ışık kirliliği canlıların yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.
  Cevap: A
 • 2)
  I. Binaların ve evlerin ısı yalıtımlı olması.
  II. Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının bakımının zamanında yapılması.
  III. Isınmak için kalorisi düşük yakıtlar tercih edilmelidir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava kirliliğini önlemek için yapılaması gerekenler arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: B
 • 3)
  I. Doğal dengenin bozulması.
  II. İçme sularının kirlenmesi
  III. Suda yaşayan biyolojik çeşitliliğin azalması.
  Yukarıda verilenlerden hangisi su kirliliğinin getirdiği sonuçlar arasında gösterilir?

  A) I, II ve III
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: A
 • 4) Su kirliliğinin önlenmesi için aşağıda verilen önlemlerden hangisi yanlıştır?
  A) Yapay gübre kullanımı desteklenmelidir.
  B) Sanayi atıklarının temizlenmesi için arıtma tesisi kurulması
  C) Çöplerin su kaynaklarına bırakılmaması.
  D) Su kaynaklarının korunması ve kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
  Cevap: A
 • 5)
  * Tarım ilaçları
  * Sanayi atıkları
  * Kimyasal gübreler
  * Radyoaktif atıklar
  * Asit yağmurları
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi toprak kirliliğine sebep olur?

  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
  Cevap: A
 • 6) Gürültü kirliliği ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsan sağlığını olumsuz etkilemektedir.
  B) 70 desibel üzeri ses seviyesi gürültü olarak adlandırılır.
  C) Gürültülü ortamlarda hastalar daha geç iyileşmektedir.
  D) Gürültü strese ve yorgunluğa sebep olmaktadır.
  Cevap: B
 • 7)
  I. Gürültü kaynağını kontrol ederek gürültüye sebep olan etmeni ortadan kaldırmak.
  II. Gürültü kaynağının etrafına engeller koymak.
  III. Gürültüyü bireysel olarak engellemek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gürültüyü kontrol etme yöntemleri arasında gösterilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap: C
 • 8)
  * Dış cephe aydınlatmaları
  * İç mekan aydınlatmaları
  * İlan ve reklam panoları
  * Park bahçe ışıklandırması
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ışık kirliliğine sebep olur?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
 • 9) Aşağıda verilenlerden hangisi ışık kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler arasında gösterilmez?
  A) Gereksiz aydınlatmalardan kaçınılmalıdır.
  B) Işıklar sadece ihtiyaç duyulduğu zaman açılmalıdır.
  C) İnsanların ışık kullanımı hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
  D) Evlerimizde istediğimiz kadar ışıklandırma yapılabilir.
  Cevap: D
 • 10)
  I. Su canlıların en önemli hayati doğal kaynaklarından biridir.
  II. Sürdürülebilir kalkınma için önemli bir kaynaktır.
  III. Sürdürülebilir gelecek için en önemli kaynaktır.
  Su için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 11) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İklim değişikliği sorunu temel küresel çevre problemidir.
  B) Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda ormanlık alanlar artacaktır.
  C) Küresel ısınma devamında aşırı hava olayları artacaktır.
  D) Küresel ısınma ile birlikte dünya genelinde kasırga, sel gibi veya aşırı sıcaklık görülecektir.
  Cevap: B
 • 12)
  I. İnsan kaynaklı olabilir.
  II. Doğa kaynaklı olabilir.
  III. Geçmişten günümüze giderek artmaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyolojik çeşitlilik için doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 13) Biyolojik çeşitlilik ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Çevresel sistemin işleyişini temelini oluşturur.
  B) Tüm türler birbirine doğrudan veya dolaylı yoldan bağlıdır.
  C) İnsanların gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılama açısından önemlidir.
  D) Biyolojik çeşitlilik her geçen gün artmaktadır.
  Cevap: D
 • 14)
  I. Gıda ihtiyacını karşılama
  II. Odun veya odun dışı hizmetler sunma
  III. İstihdam yaratma
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ormanların faydaları arasında gösterilebilir?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap: C
 • 15)
  * İklim değişikliği
  * Küresel ısınma
  * Biyolojik çeşitlilik kaybı
  * Erezyon
  * Çölleşme
  Ormanların tahrip edilmesi ile yukarıda verilenlerden kaç tanesi gerçekleşir?

  A) 1
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder
6. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-05-09
6.sınıf 2.dönem 2.sınav soruları, çevre kirliliği ve çeşitleri, çevre kirliliğinin doğa üzerindeki etkileri [1]