...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Evrensel bir dindir.
  II. Hz. Adem'den beri gönderilen ilahi dinlerin ortak adıdır.
  III. Tüm insanları muhatap almaktadır.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam için doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi İslam dinini oluşturan alanlardan biri değildir?
  A) Ahlak
  B) İman
  C) İbadet
  D) Muamelat
  E) Sünnet
  Cevap: E
 • 3)
  * Hulk ve Hulük kelimelerin çoğuludur.
  * Yapı, mizaç, karakter gibi anlamalara gelmektedir.
  * Kavram anlamı olarak inanın iyi ve kötü olarak değerlendirilmesi.
  Yukarıda verilenler hangi kavramın özellikleridir?

  A) Ahlak
  B) İman
  C) İbadet
  D) Muamelat
  E) Sünnet
  Cevap: A
 • 4) İslam ahlakı için verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Allah'ın birliğini esas alarak Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu prensiplerle yaşamayı ifade etmektedir.
  B) Takvayı temel almaktadır.
  C) Bireylerin Peygamberimizi örnek alarak yaşamasını önermektedir.
  D) İnsanlara karşı alçak gönüllü, iyi ve dürüst olamayı benimsemektedir.
  E) İnsanın yaratılışa uygun bir hayat sürmesini reddetmektedir.
  Cevap: E
 • 5) 'Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin'
  Ayetinde bahsedilen kişi kimdir?

  A) Peygamberimiz
  B) İnsanlar
  C) Müminler
  D) Melekler
  E) Hz. İsa
  Cevap: A
 • 6) Peygamberimizin eşi Hz. Aişe'ye peygamberimizin ahlakı sorulduğunda:
  'Onun ahlakı ............. dı.' diye cevap vermiştir.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Kur'an
  B) Sünnet
  C) Hadisler
  D) Güzel
  E) Gelenek
  Cevap: A
 • 7) İslam ahlakının ahlaki erdem sayılabilmesi için hangi özelliğinin olması gerekmektedir?
  A) Çok fazla olmalı
  B) Devamlı olmalı
  C) Gizli olmalı
  D) Açık olmalı
  E) Sessiz olmalı
  Cevap: B
 • 8)
  I. Neyin nasıl yapılacağını açıklar.
  II. İnsanın uyması gereken kuralları açıkları.
  III. Özgürlüklerin ve sorumlulukların sınırını belirler.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam ahlakı için doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) II ve III
  Cevap: D
 • 9)
  I. Kuran
  II. Sünnet
  III. Sağduyu
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam ahlakının kaynakları arasında gösterilir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  E) II ve III
  Cevap: C
 • 10) 'Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız: '
  Hadisinde peygamberimizin bahsettiği bu iki şey hangisidir?

  A) Kuran ve Sünnet
  B) Kuran ve Bilim
  C) Kuran ve Sağduyu
  D) Sünnet ve İlim
  E) Sünnet ve Sağduyu
  Cevap: A
 • 11) Korunmak, ıslah etmek, gözetmek, yükseltmek anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Ahlak
  B) İslam ahlakı
  C) Muamelat
  D) Terbiye
  E) Hul
  Cevap: D
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Din güzel ahlaktır.
  B) Eğitim ve ahlak arasında yakın bir ilişki vardır.
  C) Eğitim ve öğretim tüm Müslümanlar için hayat boyu devam eden bir süreçtir.
  D) İlim öğrenmek erkeklere farz iken kadınlara değildir.
  E) Her Müslüman hayatı boyunca bilgisini ve ahlakını geliştirmekle yükümlüdür.
  Cevap: D
 • 13) Bir insanın ilk temel eğitimini aldığı yer neresidir?
  A) Aile
  B) İlkokul
  C) Ortaokul
  D) Sokaklar
  E) Arkadaş ortamı
  Cevap: A
 • 14)
  I. Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmek ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamak
  II. Allah'ı bilip tanımak
  III. Sadece Allah'a kulluk etmek.
  IV. Allah'a teslim olmak, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah'a karşı olan sorumluluklarımız arasındadır?

  A) I ve III
  B) I, II ve III
  C) I, II ve IV
  D) I, II, III ve IV
  E) I ve IV
  Cevap: D
 • 15) Tek Allah (c.c) anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Tevhit inancı
  B) Takva inancı
  C) Marifet
  D) Ta'zim
  E) Teslimiyet
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-05-08
9.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.sınav, islam ahlakı, terbiye, Allah'a karşı sorumluluklarımız. [1]