Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Çevre Eğitimi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  I. Hava kirliliği
  II. Su kirliliği
  III. Işık kirliliği
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çevre kirliliği arasında gösterilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 2)
  I. Evlerden çıkan kömür dumanı
  II. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar
  III. Araç egzozlarından çıkan gazlar
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hava kirliliğine yol açar?

  A) I ve III
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 3) Havada bulunan katı, sıvı veya gaz şeklindeki maddelerin canlılığa ve çevresel sisteme zarar verecek durumda olmasına ne denir?
  A) Gürültü kirliliği
  B) Işık kirliliği
  C) Hava kirliliği
  D) Toprak kirliliği
  Cevap: C
 • 4) Hava kirliği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlarda çeşitli hastalıklara yol açmaktadır.
  B) Bitkilerde öldürücü veya büyümeyi engelleyici olabilmektedir.
  C) Bitkilerin fotosentez yapmasına engel olmaktadır.
  D) Sera etkisini azaltmaya etki etmektedir.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler arasında gösterilmez?
  A) Sanayi bacalarına filtre takılması
  B) Toplu taşıma araçları yerine kişisel araçların özendirilmesi
  C) Doğalgaz kullanımının özendirilmesi
  D) Isınma amacıyla kalorisi yüksek yakıtlar tercih edilmeli.
  Cevap: B
 • 6) Su ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Su hayati önem arzetmektedir.
  B) Dünyadaki su yer altı ve yer üstü olarak bulunur.
  C) Dünyanın üçte biri su ile kaplıdır.
  D) Denizler, göller akarsular yer üstü su ortamlarıdır.
  Cevap: C
 • 7) Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan hangi antlaşma ile okyanusların ve iç suların korunması yasalarla korunmuştur?
  A) Nato
  B) Marpol
  C) Kyoto protokolü
  D) Paris sözleşmesi
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğin sonuçları arasında gösterilemez?
  A) Doğal denge bozulur.
  B) Su biyoçeşitliliğinin artması
  C) İçme sularının kirlenmesi
  D) Tifo, dizanteri gibi hastalıkların yaygınlaşması
  Cevap: D
 • 9)
  I. Gündelik atıkların su atıklarına bırakmak.
  II. Tarım ilaçlarında yapay gübre kullanılması.
  III. Kanalizasyon sularının arıtılmadan sulara bırakılması.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri su kirliliğinin sebepleri arasındadır?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 10)
  I. Fiziksel
  II. Kimyasal
  III. Biyolojik
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toprak kirliliğinde toprağın bozulan özellikleri arasında gösterilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler arasında gösterilemez?
  A) Yeşil alanların ve ormanlıkların artırılması.
  B) Tarımda suni gübre kullanımının artırılması.
  C) Plastiklerin, camların, metal atıkların geri dönüşümünün sağlanması.
  D) Evsel ve sanayi atıklarının filtrelenerek yok edilmesi.
  Cevap: B
 • 12) İşitme duyumuzu olumsuz etkileyen, fiziksel ve psikolojik dengede bozukluklara yol açan hoş olmayan seslere ne denir?
  A) Müzik
  B) Gürültü
  C) Yansıma
  D) Ses
  Cevap: B
 • 13)
  * Trafik
  * Uçaklar
  * Sanayi
  * Komşular
  * İnşaat
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi gürültü kaynakları arasında gösterilir?

  A) 5
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  Cevap: A
 • 14) Ses ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sesin şiddeti desibeldir.
  B) İnsan kulağı en düşük 0 desibeli işitebilir.
  C) Normal gürültü-desibel miktarı 150 olarak belirlenmiştir.
  D) Bir ortamda 58 desibelden fazla ses varsa bu ortam gürültülü olarak tanımlanmıştır.
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğini azaltmak ve önlemek için alınabilecek önlemler arasında gösterilebilir?
  A) Gereksiz yere korna çalmamak.
  B) Arabaların bozuk egzozlarını tamir etmek.
  C) Binaların ses yalıtımsız olacak şekilde yapmak.
  D) TV, müzik aletleri gibi araçları çevreye zarar vermeyecek düzeyde ses seviyesinde kullanmak.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
5. Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2. Dönem 2. Sınav test Orta 2018-05-08
5.sınıf çevre eğitimi 2.dönem 2.sınav soruları, çevre kirliliği, hava, toprak, su ve gürültü kirliliği [1]