...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hangi atıklar çevreye zararlıdır?
  A.) Metal, plastik, pil gibi doğada çabuk yok olmayan atıklar
  B.) Kağıt gibi doğada kolay yok olabilen atıklar
  C.) Üzerinde geri dönüştürülebilir işareti taşı­yan atıklar
  D.) Sonbaharda kuruyan yapraklar
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) İnsanlar çevresinde bulunan sorunlara karşı duyarlı olmalıdırlar.
  B) İnsanlar kendilerini ilgilendirmeyen sorunlara karşı duyarsız olmalıdırlar.
  C) Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'tür.
  Cevap: B
 • 3) Ülkemizde yerel seçimler - belediye başkanları ve muhtarlar - kaç yılda bir seçilirler?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 7
  Cevap: C
 • 4) Aşağıda verilen yerleşim yerlerinden hangisi muhtarlar tarafından yönetilir?
  A) İlçeler
  B) Beldeler
  C) İller
  D) Köyler
  Cevap: D
 • 5) İnsanların devlet dairelerinden bilgi almak veya bir konu üzerinde görüş bildirmek için yazdıkları resmi kağıda ne denir?
  A) Mektup
  B) Zarf
  C) Dilekçe
  D) Şikayet
  Cevap: C
 • 6) Demokrasinin temellerinden olan ve kayıtsız şartsız milletin olan ifade hangisidir?
  A) Özgürlük
  B) Egemenlik
  C) Yönetim
  D) Sağlık
  Cevap: B
 • 7) Ülkemizde oy kullanma hakkı olan kişilere ....................... denir ve oy kullanma yaşı ............... dir.
  Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

  A) seçmen -- 15
  B) seçmen -- 18
  C) aday -- 15
  D) aday -- 18
  Cevap: B
 • 8) İllerde bulunan en yetkili devlet görevlisi aşağıda verilenlerden hangisidir?
  A) Belediye başkanı
  B) Muhtar
  C) Kaymakam
  D) Vali
  Cevap: D
 • 9) İlçelerde yönetimde bulunan en yetkili kişi hangisidir?
  A) Belediye başkanı
  B) Muhtar
  C) Kaymakam
  D) Vali
  Cevap: C
 • 10) Ülkemiz aşağıda verilen ülkelerden hangisine sınır olarak komşudur?
  A) Avusturalya
  B) Yeni Zellenda
  C) Mısır
  D) Yunanistan
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdaki verilen mesleklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Öğretmen
  B) Müdür yardımcısı
  C) Güvenlik görevlisi
  D) Müdür
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız arasında gösterilemez?
  A) Zafer bayramı
  B) Gençlik ve spor bayramı
  C) Paskalya bayramı
  D) Nevruz
  Cevap: C
 • 13) Aşağıda verilenlerden hangisi dini bayramlarımızdan biridir?
  A) Ramazan bayramı
  B) Kurtuluş bayramı
  C) 23 Nisan bayramı
  D) İşçi bayramı
  Cevap: A
 • 14) 4.sınıf öğrencisi Eren sınıfının içini kuş bakışı olarak kaba taslak bir biçimde kağıda çizmiştir.
  Eren'in yaptığı bu çizim aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Harita
  B) Kroki
  C) Üç boyut çizim
  D) Yerleşim
  Cevap: B
 • 15) Aşağıda verilenlerden hangisi doğal oluşum değildir?
  A) Göller
  B) Ormanlar
  C) Parklar
  D) Dağlar
  Cevap: C
 • 16) Aşağıda verilenlerden hangisi yapay oluşumdur?
  A) Akarsular
  B) Barajlar
  C) Denizler
  D) Okyanuslar
  Cevap: B
 • 17) Bir ülkede yaşayan insanların çoğunluğunun oluşturduğu ve savunduğu düşünceye verilen isim hangisidir?
  A) Kamuoyu
  B) Bildiri
  C) Çoğunlukçu
  D) Akım
  Cevap: A
 • 18) Aşağıda verilen iletişim araçlarından hangisi kamuoyu oluşturmada en az etkili olur?
  A) İnternet
  B) Televizyon
  C) Gazete
  D) Mektup
  Cevap: D
 • 19)
  I. Çevre temizliği hizmetini yürütmek.
  II. Kanalizasyon hizmetini yürütmek.
  III. Park hizmetlerini yürütmek.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri belediye hizmetleri arasında gösterilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap: A
 • 20) Hz. İsa'nın doğumu baz alınarak başlayan ve güneşi zaman ölçütü kullanan takvim türü hangisidir?
  A) Miladi takvim
  B) Hicri takvim
  D) Rumi takvim
  D) Çin takvimi
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder