Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki kelimelerden hangisi cins isimdir?
  A) Sandalye
  B) Murat
  C) Gümüşhane
  Cevap: A
 • 2)
  * Çalı
  * Ankara
  * Ece
  * Okul
  Yukarıda verilenlerden kaç tanesi cins isimdir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  Cevap: B
 • 3) Aşağıda verilen kelimelerden tekil olanların başına T çoğul olanların başına Ç yazınız.
  (....) Dolap
  (....) Çatı
  (....) Kaşıklar
  (....) Su
  (....) Ormanlar
  (....) Okul
  (....) Öğrenciler
  (....) Meyve
  (....) Çay
  (....) Harfler
  Cevap: T -- T -- Ç -- T -- Ç -- T -- Ç -- Ç -- T -- T
 • 4) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde soru işareti kullanılmalıdır?
  A) Akşama bize gelsene ( )
  B) Sabah erkenden kalktım ( )
  C) Ders zor muydu ( )
  Cevap: C
 • 5) Aşağıda verilen boşluklardan hangisine ünlem işareti gelmelidir?
  A) Ne ( ) O da mı gelmemiş?
  B) Ahmet ( ) Eren ve Canan derse geç kaldı.
  C) Sınavımız erkenden bitti ( )
  Cevap: A
 • 6) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır?
  A) Penbe
  B) Kamyon
  C) Tatil
  Cevap: A
 • 7) Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin yazımı yanlış değildir?
  A) Tenbel
  B) Filim
  C) Kanepe
  Cevap: C
 • 8) Islak kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?
  A) Kuru
  B) Kurak
  C) Yaş
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki kelimelerden hangisi zayıf kelimesinin zıt anlamlısıdır?
  A) İnce
  B) Şişman
  C) Kalın
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yanlarına yazınız.
  a. Fakir : .......................
  b. Yalnız : .....................
  c. Yanlış : .....................
  d. Temiz : .....................
  e. Çirkin : .....................
  Cevap: a. Zengin -- b. Kalabalık -- c: Doğru -- d. Kirli -- e: Güzel
 • 11) Odunluk kelimesindeki ünlü ve ünsüz harflerin sayısı hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Ünlü: 3 -- Ünsüz : 4
  B) Ünlü: 4 -- Ünsüz : 3
  C) Ünlü: 2 -- Ünsüz : 5
  Cevap: A
 • 12) Harfler kelimesinde kaç tane ünsüz harf vardır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  Cevap: C
 • 13) Dershane kelimesinin hecelere ayrılmış şekli hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Der-sh-ane
  B) Ders - ha - ne
  C) De -rs - ha - ne
  Cevap: B
 • 14) Aşağıda verilen kelimeleri hecelerine ayırınız.
  a. edebiyat : ...........................
  b. araba : ...........................
  c. Bayburt: ........................
  d. kırık : ...........................
  e. deneme: .......................
  Cevap: a: e - de - bi - yat --- b: a -ra -ba -- c: Bay - burt -- d: kı -rık -- e: de - ne - me
 • 15) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin yazımı yanlıştır?
  A) yağmur hızla yağıyordu.
  B) Ceplerinde oyuncaklar vardı.
  C) Yorgunluktan ölüyordu.
  Cevap: A
 • 16) Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Akşama karada anca gelirler.
  B) Ali ankaradan gelecek.
  C) Okullar bir ay sonra tatil olacak.
  Cevap: B
 • 17) Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri kullanarak kurallı cümle oluşturunuz.
  a. çok -- Yazısı -- güzeldi
  .........................................................
  b. sabah -- Her -- yapar -- kahvaltısını.
  .........................................................
  Cevap: a: Yazısı çok güzeldi. -- b: Her sabah kahvaltısını yapar.
 • 18) Aşağıda verilen eş anlamlı kelime eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) hekim -- doktor
  B) sene -- yıl
  C) isim -- soyisim
  Cevap: C
 • 19) Kırmızı sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
  A) Ak
  B) Al
  C) Ar
  Cevap: B
 • 20) Ak kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
  A) Mavi
  B) Kırmızı
  C) Beyaz
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
1. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 2. Sınav Karışık Orta 2018-05-07
1.sınıf türkçe 2.dönem 2.değerlendirme, cümle yapıları, kelime ve hece yapıları, noktalama işaretleri [1]