...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Bilgisayar Bilimi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıya her çağrıldığında sayaç mantığıyla birer artan python fonksiyon programını yazınız.
  // Global değişken
  >>>

  // Fonksiyon
  >>>
  >>>>
  >>>>

  // Ana Program
  >>>
  >>>
  Cevap: // Değişken x= 5 -- // Fonksiyon -- def sayi_artir(x) -- x = x + 1 -- return x // Ana Program -- x=sayi_artir(x) -- print(x)
 • 2)
  I. Fonksiyonun amacı
  II. Alınacak parametrenin görevi
  III. Geri dönüş değeri
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri herhangi bir porgramlama dilinde fonksiyon yazarken eklenmesi gereken tanımlayıcı bilgiler arasında gösterilebilir?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) Yalnız I
  E) Hiçbiri
  Cevap: A
 • 3) Kullanıcıya devam edilsin mi diye sorulup, eğer kullanıcı E'ye basarsa aynı soruyu soran, eğer kullanıcı H'ye basarsa programı sonlandıran python fonksiyonunu yazınız.
  // İnput fonksiyonu
  >>>
  >>>>

  // Ana program
  >>>
  >>>
  >>>>
  >>>>
  >>>>>
  >>>>
  >>>>>
  Cevap: // İnput fonksiyonu -- def giris(): -- return input("Devam Edilsin mi?") // Ana program -- durum = false -- while not durum -- cevap = giris -- if( giris == "Ç") -- durum = true -- else -- durum =false
 • 4) Yerel değişkenlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sadece içinde bulunduğu fonksiyonun döngüsü boyunca çalışır. Fonksiyon tamamlanınca hafızadan silinir.
  B) Hafızaya fazla yük olmazlar.
  C) Bir programda yalnızca bir keze kullanılır.
  D) Başka fonksiyona geçiş yapıldığında değişken unutulur.
  E) Fonksiyondan çıkıldığında yerel değişken hafızadan silinir. Başka fonksiyonda tekrar kullanıma uygun hale gelir.
  Cevap: C
 • 5) Program çalıştırıldığında tanımlanan ve program çalıştığı sürece hafızada saklı kalan, farklı fonksiyonlar içerisinde tanımlanamayan değişken hangisidir?
  A) Global değişken
  B) Yerel değişken
  C) Local değişken
  D) Standart değişken
  E) Sınıf değişkeni
  Cevap: A
 • 6) Dairenin alanını hesaplayan bir program yazmak istenmektedir. Bu hesaplamayı yaparken pi sayısı da kullanılacaktır. Programcı pi sayısını program başlangıcında sabit olarak bir değişkene atamak istemektedir. Böylece pi sayısı değişmediği için program boyunca aynı değişkeni kullanabilecektir.
  Buna göre bu programcı pi sayısını hangi değişken tipiyle tanımlamalıdır?

  A) Global değişken
  B) Yerel değişken
  C) Local değişken
  D) Standart değişken
  E) Sınıf değişkeni
  Cevap: A
 • 7)
  // Say fonksiyonu
  >>> def say(sayi = 10)
  >>>> for counter in range (sayi , -1 , -1)
  >>>>> print(counter)

  // Ana program
  >>> say( 5 );
  Yukarıda verilen python programı çalıştırıldığında hangi sonucu verir?

  A) Fonksiyona farklı değer gönderdiği için hata verir.
  B) 10'dan başlayarak 0'a kadar alt alta yazdırır.
  C) 5'ten başlayarak 0'a kadar alt alta yazdırır.
  D) 15'ten başlayarak 0'a kadar alt alta yazdırı.
  E) 10'dan başlayarak 5'e kadar olan sayıları alt alta yazdırır.
  Cevap: A
 • 8) Python programalama dilinde grafik, şekil çizimi için hangi sınıf kullanılır?
  A) Math
  B) Random
  C) String
  D) Turtle
  E) Integer
  Cevap: D
 • 9) Bir fonksiyonun kendi içerisinde kendini belirli şartlar altında çağırmasına ne denir?
  A) Yinele
  B) Öz yineleme
  C) Fonksiyon repeater
  D) Çağrılma
  E) Pinleme
  Cevap: B
 • 10) Python programlama dilinde metotlar daha çok hangisi ile ilgilidir?
  A) Fonksiyonlar
  B) Değişkenler
  C) Sınıflar
  D) Datalar
  E) Veriler
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Bilgisayar Bilimi Dersi 2. Dönem 2. Sınav Karışık Orta 2018-05-01
9.sınıf bilgisayar bilimi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, yerel ve global değişkenler, fonksiyon kullanımları [1]