Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Kimya 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Su döngüsüyle buharlaşan su havadaki suyun hacminin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturur.
  B) Sıcaklık değişikliğinde havadaki su miktarı değişmez.
  C) Havada su buharı, azot, oksijen gibi gazlar bulunur.
  D) Sıcak hava soğuk havaya oranla daha fazla su tutabilir.
  E) Hava sıcaklığının değişmesiyle havadaki gaz miktarı değişmez.
  Cevap: B
 • 2) Belirli bir sıcaklıkta hava içerisinde bulunan su buharı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranına ne denir?
  A) Buhar
  B) Nem
  C) Bağıl Nem
  D) Maksimum Nem
  E) Değişken Buhar
  Cevap: C
 • 3) Kendi memleketinden bahseden Mert bulunduğu yerde havanın çok kurak olduğunu hava içerisinde su buharı olmadığını söylemiştir.
  Buna göre Mert'in bahsettiği hava hangisidir?

  A) Kuru hava
  B) Kurak hava
  C) Kurak iklim
  D) Bağıl hava
  E) Değişken hava
  Cevap: A
 • 4) Doygunluk noktasına ulaşan hava aşağıda verilen olaylardan hangisini yapar?
  A) Yağış ile su baharını boşaltır.
  B) Kırağınlaşma ile su buharını boşaltır.
  C) Rüzgar ile su buharını o bölgeden uzaklaştırır.
  D) Nem miktarını sabitler.
  E) Doygunluk noktasını artırır.
  Cevap: A
 • 5) Sıcaklığın, nem, güneş ve rüzgar hızı gibi değişkenler hesaplanarak değerlendirilmesi hangi kavram ile açıklanır?
  A) Bağıl sıcaklık
  B) Net sıcaklık
  C) Gerçek sıcaklık
  D) Değişken sıcaklık
  E) Hissedilen sıcaklık
  Cevap: E
 • 6) Aşağıda gazlarla ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (....) Gazlar sıcaklık etkisiyle genleşebilirler.
  (....) Gazlar düşük sıcaklıkta veya yüksek basınçta sıkıştırılabilir ancak sıvılaşamazlar.
  (....) Gazların yoğunluğu katılara göre daha fazladır.
  (....) Gaz molekülleri, dönme, öteleme ve titreşim hareketi yapabilirler.
  (....) Gazlar bulundukları ortama kolayca yayılabilirler.
  (....) Gaz tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri katı ve sıvılara göre daha azdır.
  (....) Gazlar bulundukları kabın her yerine farklı miktarda basınç uygularlar.
  (....) Maddenin gaz hali maddenin en düzensiz halidir.
  (....) Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.
  (....) Gazların belirli şekiller ve hacimleri yoktur.
  Cevap: D -- Y -- Y -- D -- D -- D -- Y -- D -- D -- D
 • 7)
  I. Sıcaklık
  II. Basınç
  III. Hacim
  IV. Madde miktarı
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gazların fiziksel davranışlarını değiştiren etmenler arasında gösterilir?

  A) I ve III
  B) I ve IV
  C) I, II ve III
  D) I, II , III ve IV
  E) III ve IV
  Cevap: D
 • 8) Hangisi ile atmosfer basıncını ölçebiliriz?
  A) Barometre
  B) Termometre
  C) Kronometre
  D) Manometre
  E) Altimetre
  Cevap: A
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
  A) Yükseklik arttıkça atmosfer basıncı azalır.
  B) Atmosfer basıncı her yerde aynı değildir.
  C) İnsanlar olarak bulunduğumuz yerden atmosfer basıncını hissedemeyiz.
  D) Atmosfer basıncı yüksekliğe göre değişiklik göstermez.
  E) Atmosfer basıncı deniz seviyesinde 1 atmosferdir.
  Cevap: D
 • 10)
  I. Manometre ile ölçülür.
  II. P harfi ile gösterilir.
  III. Birim hacimdeki tanecik sayısı, hızı ve çarpışma sayısıyla bağlantılıdır.
  Gaz basıncı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I, II ve III
  C) I ve III
  D) II ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: B
 • 11)
  I. Maddenin boşlukta kapladığı alan denir.
  II. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.
  III. V harfi ile gösterilir.
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hacim için doğrudur?

  A) I, II ve III
  B) II ve III
  C) I ve III
  D) I ve II
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 12) Sıcaklık ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Gazın davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir.
  B) Termometre ile ölçülür.
  C) Kelvin cinsinden ölçüldüğünde bağıl sıcaklığı verir.
  D) Kelvin cinsinden ölçüldüğünde T harfi ile gösterilir.
  E) Calsius cinsinden ölçüldüğünde t harfi ile gösterilir.
  Cevap: C
 • 13)
  I. Hızı
  II. Kinetik enerji
  III. Hacim
  Yukarıda verilenlerden hangisi gazlarda sıcaklığa bağlı olarak sıcaklıkla doğru orantılıdır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 14)
  I. Isıtıldığına
  II. Soğutulduğunda
  III. Dış basınç değiştirildiğinde
  Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin hal değiştirmesinde rol oynar?

  A) I ve III
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) Yalnız I
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 15) Maddenin hal değişimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hal değiştirme kimyasal bir süreçtir.
  B) Hal değiştirme sonucu maddenin kimyasal yapısı sabit kalır.
  C) Sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.
  D) Sıvı karbon dioksitin yangın söndürücülerine pompalanması basınç ile hal değişimidir.
  E) Basınç hal değişimindeki kriterlerden bir tanesidir.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Kimya Dersi 2. Dönem 2. Sınav Karışık Orta 2018-04-30
9.sınıf kimya 2.dönem 2.sınav, gazlar, hal değişimleri, sıvılar [1]