ALES Matematik Sınavı 10 (2009 Ales Güz - Mantık Soruları)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir restoranda satılan bazı menülerde promosyon yapılmıştır. Bu menülerin TL türünden normal fiyatları ve belirli sayıda menü alanlara uygulanan promosyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  Promosyonlu fiyattan 8 döner + ayran menü ve 3 köfte + tatlı menü alan bir öğrenci grubu normal fiyatından kaç TL daha az para öder?


  A) 8
  B) 8,5
  C) 9
  D) 9,5
  E) 10,5
  Cevap: E
 • 2) Bir satıcı aldığı malın 2 / 3 ünü yüzde 20 kârla satıyor.
  Bu satıcı, malın geri kalan kısmını yüzde kaç kârla satarsa toplam satıştan kârı yüzde 25 olur?

  A) 28
  B) 30
  C) 32
  D) 35
  E) 36
  Cevap: D
 • 3) Bir su deposunda bir miktar su vardır. Bu depoya a litre su ilave edildiğinde deponun
  1 / 4 ü dolu oluyor, depodan a litre su alındığında deponun 4 / 5 i boş kalıyor.
  Başlangıçta deponun yüzde kaçı doludur?

  A) 12,5
  B) 15
  C) 17,5
  D) 20
  E) 22,5
  Cevap: E
 • 4)

  Cevap: B
 • 5) İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 10
  B) 20
  C) 25
  D) 40
  E) 60
  Cevap: C
 • 6)

  Cevap: E
 • 7) Sıfırdan farklı a ve b sayıları için
  a / b = a • b = a − 2b
  eşitlikleri sağlandığına göre, a + b toplamı kaçtır?

  A) −2
  B) −1
  C) 0
  D) 1
  E) 27
  Cevap: A
 • 8) Üç basamaklı AB4 ve iki basamaklı 4B sayıları için
  AB4 − 4B = 10 • A + 189
  olduğuna göre, B rakamı kaçtır?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 7
  Cevap: C
 • 9)

  Cevap: D
 • 10) Gerçel sayılar kümesi üzerinde ⎣ ⎦ ve ⎢ ⎡ ⎤ sembolleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
  A bir tam sayıysa
  ⎣ A ⎦ = ⎡A ⎤ = A dır.
  A bir tam sayı değilse
  ⎢ A ⎦ = A dan küçük en büyük tam sayıdır.
  ⎡ A ⎤ = A dan büyük en küçük tam sayıdır.
  Örnekler:
  ⎣3 ⎦ = ⎡3 ⎤ = 3
  ⎣ 1,23 ⎦ = 1
  ⎡3,45⎤ = 4

  2 ⎣ π⎦ − ⎡ π ⎤ ifadesinin değeri kaçtır?

  A) 2
  B) 3
  C) 5
  D) π
  E) 2π
  Cevap: A
 • 11) Gerçel sayılar kümesi üzerinde ⎣ ⎦ ve ⎢ ⎡ ⎤ sembolleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
  A bir tam sayıysa
  ⎣ A ⎦ = ⎡A ⎤ = A dır.
  A bir tam sayı değilse
  ⎢ A ⎦ = A dan küçük en büyük tam sayıdır.
  ⎡ A ⎤ = A dan büyük en küçük tam sayıdır.
  Örnekler:
  ⎣3 ⎦ = ⎡3 ⎤ = 3
  ⎣ 1,23 ⎦ = 1
  ⎡3,45⎤ = 4

  ⎣3x⎦ = 8 olduğuna göre, x için aşağıdakilerin hangisi doğrudur?


  Cevap: C
 • 12) Gerçel sayılar kümesi üzerinde ⎣ ⎦ ve ⎢ ⎡ ⎤ sembolleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
  A bir tam sayıysa
  ⎣ A ⎦ = ⎡A ⎤ = A dır.
  A bir tam sayı değilse
  ⎢ A ⎦ = A dan küçük en büyük tam sayıdır.
  ⎡ A ⎤ = A dan büyük en küçük tam sayıdır.
  Örnekler:
  ⎣3 ⎦ = ⎡3 ⎤ = 3
  ⎣ 1,23 ⎦ = 1
  ⎡3,45⎤ = 4

  1 < x < 7
  1 < y < 7
  olduğuna göre, ⎣4x ⎦ − ⎡2y⎤ ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

  A) 14
  B) 20
  C) 22
  D) 24
  E) 26
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdaki şemada A ve B olmak üzere iki park alanının bulunduğu bir otopark gösterilmiştir.

  Bu otoparkta kaç tane otobüs vardır?


  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
  E) 9
  Cevap: E
 • 14) Aşağıdaki şemada A ve B olmak üzere iki park alanının bulunduğu bir otopark gösterilmiştir.

  Bu otoparkta otobüsün bulunmadığı kaç tane sıra vardır?


  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdaki şemada A ve B olmak üzere iki park alanının bulunduğu bir otopark gösterilmiştir.

  Bu otoparktaki otobüs sayısının kamyon sayısına oranı kaçtır?


  A) 3 / 5
  B) 4 / 5
  C) 3 / 4
  D) 2 / 3
  E) 1 / 3
  Cevap: A
 • 16)

  Cevap: E
 • 17) Kilogramı 4 TL olan x kg fındık ile kilogramı 5 TL olan y kg fıstık karıştırılıyor. Karışımın kilogramını 6 TL den satan kuruyemişçi yüzde 25 kâr elde ediyor. Buna göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) y = 2x
  B) y = 4x
  C) 2y = 3x
  D) 3y = 4x
  E) 3y = 5x
  Cevap: B
 • 18) Bir sandıktaki limonlar dörder, altışar ya da onar paketlendiğinde her seferinde sandıkta 1 limon kalıyor.
  Buna göre, sandıkta en az kaç limon vardır?

  A) 59
  B) 61
  C) 73
  D) 71
  E) 79
  Cevap: B
 • 19) Bir satıcı bir pantolonu yüzde 20 kârla, bir gömleği de yüzde 10 zararla satmıştır.
  Pantolonun fiyatı gömleğin fiyatının 2 katı olduğuna göre, bu satıcının bir pantolon ve bir gömleğin satışındaki kâr-zarar durumu nedir?

  A) yüzde 15 zarar
  B) yüzde 10 zarar
  C) yüzde 20 kâr
  D) yüzde 15 kâr
  E) yüzde 10 kâr
  Cevap: E
 • 20) Merkezleri aynı doğrultuda olan K ve L çarkları Şekil I de belirtilen yönlerde dönmektedir. L çarkı bir tam dönüş yaptığında çarkların yeni görüntüsü Şekil II deki
  gibi oluyor.
  Buna göre, K çarkının yarıçap uzunluğu L çarkınınkinin kaç katıdır?


  A) 2
  B) 3
  C) 3 / 2
  D) 5 / 2
  E) 4 / 3
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder