AÖL Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Soruları 2 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi insan sağlığını etkileyen fiziksel etmenlerdendir?
  A) Zehirler
  B) Atık sular
  C) Gıda katkı maddeleri
  D) Kanser yapıcı maddeler
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir?
  A) Rehabilitasyon
  B) Aile planlaması
  C) Bağışıklama
  D) Erken tanı
  Cevap: A
 • 3)
  I. Mahremiyet hakkı
  II. Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı
  III. Sağlık kuruluşunu ve personelini tanıma, seçme ve değiştirme hakkı
  Yukarıdakilerden hangileri en temel hasta haklarındandır?

  A) Yalnız I
  B) II ve III.
  C) I ve II.
  D) I, II ve III.
  Cevap: D
 • 4) Fiziksel aktivite;
  I. Damar yapısının elastikiyetini azaltır,
  II. Şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur.
  Yukarıda fiziksel aktivitenin bedensel yararlarıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

  A) I. doğru, II. yanlış
  B) I. yanlış, II. doğru
  C) Her ikisi de doğru
  D) Her ikisi de yanlış
  Cevap: B
 • 5) Çocuklara uygulanan aşı takvimine göre “Verem Aşısı” ne zaman uygulanır?
  A) Doğumda
  B) 1. ayın sonunda
  C) 2. ayın sonunda
  D) 4. ayın sonunda
  Cevap: C
 • 6) Kemiklerden kalsiyum kaybının artışı aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  A) Kemiklerin güçlenmesine
  B) Metabolizmanın hızlanmasına
  C) Osteoporoz riskinin artmasına
  D) Kemik mineral yoğunluğunun korunmasına
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi obezitenin yol açtığı ruhsal sorunlardandır?
  A) Anoreksiya nervoza
  B) İnsülin direnci
  C) Hipertansiyon
  D) Uyku apnesi
  Cevap: A
 • 8) Beden kitle indeksi, yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir.
  Buna göre beden kitle indeksi “25 - 29,9 kg/m2” arasında olan kişiler için ne söylenebilir?

  A) Zayıf
  B) Fazla kilolu
  C) Normal kilolu
  D) I. derece obez
  Cevap: C
 • 9) Ergenlik döneminde aile birliğinin önemi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Aile içi ve sosyal ortamda sonu gelmeyen kavgaların ruh sağlığına etkisi yoktur.
  B) Gençlerin sorunlarını aile içinde konuşarak ve paylaşarak çözmeyi öğrenmesi sosyal hayatta da sorun çözmelerini kolaylaştırır.
  C) Bireye aile içinde çeşitli sorumluluklar verilmesi; kendisine, ailesine, çevresine ve vatanına karşı sorumluluk sahibi olmasını sağlar.
  D) Ergen, herhangi bir davranış sergiledikten sonra ailesi onu takdir eder, sevgi ve saygı gösterirse kendisinin değerli olduğunu hisseder.
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi stres düzeyini azaltmak için yapılabilecek davranışlardandır?
  A) Kaygı ve sorunları paylaşmamak
  B) Sürekli geçmişi ya da geleceği düşünmek
  C) Bireyin kendisiyle ilgili olumsuz yargıları güçlendirmek
  D) Her zaman daha iyi ve daha kötüsünün bulunduğunu hatırlamak
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi sınav kaygısının nedenlerindendir?
  A) Özgüvenli olmak
  B) Başkalarıyla karşılaştırılmak
  C) Geçmiş başarısızlıkları unutmak
  D) Geleceğe ilişkin olumlu çıkarımlar yapmak
  Cevap: B
 • 12) Bir öğrencinin, bir veya daha fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, sözel ve/veya psikolojik) maruz kalmasına ne ad verilir?
  A) İçe kapanma
  B) Stres yönetimi
  C) Nefes egzersizi
  D) Akran zorbalığı
  Cevap: D
 • 13)
  I. Damarların tıkanması
  II. Bronşların genişlemesi
  III. Midede gastrit ve ülser oluşması
  Yukarıdakilerden hangileri sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarındandır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap: B
 • 14) Alkol kullananların en belirgin özelliği, nasıl bir kişilik sergilemeleridir?
  A) Bilinçli
  B) Dayanıklı
  C) Güçsüz
  D) Mücadeleci
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımının insan sağlığına ve davranışlarına olumsuz etkilerindendir?
  A) Zehirlenmelere sebep olması
  B) Akıl ve iradeyi işler hâle getirmesi
  C) Kişiyi normal yaşama yaklaştırması
  D) Bireyin çevreye uyum yeteneğini artırması
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
  A) Koruma
  B) Kurtarma
  C) Bildirme
  D) Tedavi etme
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
  A) Kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması
  B) Olay yerinin yeterince görünebilir biçimde işaretlenmesi
  C) Araç LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması
  D) Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmesi
  Cevap: B
 • 18) “Bak-Dinle-Hisset Yöntemi” ile hastanın/yaralının solunum yapıp yapmadığı kaç saniye süre ile değerlendirilmelidir?
  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
  A) Yavaş ve güçlü nabız
  B) Bilinç seviyesinde artma
  C) Kan basıncında yükselme
  D) Hızlı ve yüzeysel solunum
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi deri yolu ile zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Su ile temastan kaçınılması
  B) Zehir bulaşmış giysilerin çıkartılmaması
  C) Ellerin zehirli madde ile temasının önlenmesi
  D) Yaşam bulgularından sadece dolaşımın değerlendirilmesi
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder