...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Türk milletine özgü temel değerlerden beş tanesini yazınız.
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  Cevap: a: Dürüstlük -- b: Çalışkanlık -- c: Misafirperverlik -- d: Hürriyet ve bağımsızlığına düşkünlük -- e: Vatanseverlik
 • 2) Kültürel değerlerini ve kendine ait özelliklerini koruyamayan toplumların sonucu hangisi olur?
  A) Gelişemezler
  B) Ekonomik krize girerler
  C) Dağılıp yok olurlar
  D) Başka kültürleri alırlar
  E) Yeni kültürler oluştururlar
  Cevap: C
 • 3) Yaratılan varlıklar arasında insanın ayrıcalıklı ve üstün bir konumu vardır.
  Bunun sebebi aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Akıl sahibi olması
  B) Konuşabilmesi
  C) Düşünebilmesi
  D) Arkadaşlık kurabilmesi
  E) Okuyabilmesi
  Cevap: A
 • 4) Din ....................... esas alır ve ona hitap eder.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Topluluğu
  B) Bireyi
  C) Cinleri
  D) Hayvanları
  E) Melekleri
  Cevap: B
 • 5)
  I. Yemek
  II. Sevmek
  III. Güvenme
  Yukarıda verilenlerden hangisi insanın manevi ihtiyaçları arasında gösterilebilir?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) Yalnız III
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: D
 • 6) İnsanların manevi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde karşılayan ve ona yol gösteren başlıca kurum ................... 'dir.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıda verilen kavramlardan hangisi gelmelidir?

  A) Sevgi
  B) Saygı
  C) Din
  D) Gelenek
  E) Görgü
  Cevap: C
 • 7)
  I. Huzur
  II. Güven
  III. Mutluluk
  İnançlı, ahlaklı, erdemli bireylerden oluşan toplumlardan yukarı verilenlerden hangileri bulunur?

  A) I, II ve III
  B) I ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) Yalnız I
  Cevap: A
 • 8) Devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi yönünden yansız olması anlamına gelen kavram hangisidir?
  A) Laiklik
  B) Milliyetçilik
  C) Özgürlük
  D) Saygıcılık
  E) Dini özgürlük
  Cevap: A
 • 9) İslam toplumunda din ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Laiklikten önce din ile bilim bir biri ile çatışıyordu.
  B) İslam dini her zaman hoşgörülü olmuştur.
  C) Avrupa'nın aksine İslam toplumunda din normal hayatla karşı karşıya gelmemiştir.
  D) Din İslam dininde gerekli özgürlüğü tanıyarak insanları bilime teşvik etmiştir.
  E) İslam toplumlarında din hiç bir zaman insanları birbirinden ayırmamıştır.
  Cevap: A
 • 10) Laiklik kavramı ilk olarak hangi ülkeden çıkmıştır?
  A) Türkiye
  B) İngiltere
  C) Fransa
  D) Suriye
  E) İran
  Cevap: C
 • 11)
  I. Devlet yönetimiyle ilgili bir kavramdır.
  II. Kurumların din ile devlet işlerinin bir birinden ayrılmasını öngörür.
  III. İnanç ve vicdan özgürlüğü tanır.
  Laiklik ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) Yalnız I
  D) Yalnız III
  E) I, II ve III
  Cevap: E
 • 12) Laik devletler yasaların hazırlanmasında, sağlıkta ve eğitim gibi alanlarda .................... verilerden yararlanır.
  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  A) Kurandan
  B) Sünnetlerden
  C) Hadislerden
  D) Bilimsel
  E) Geleneklerden
  Cevap: D
 • 13) Din ve vicdan özgürlüğünün olduğu bir ülkede hangisi görülmez?
  A) Her birey istediği dine inanabilir.
  B) Birey istediği felsefi görüşü benimseyebilir.
  C) Her birey vicdani ret hakkına sahiptir.
  D) Bireyler toplum dininden başka dine inanacaksa gizli tutması gerekmektedir.
  E) Laiklik ilkesi doğrultusunda pareleldir.
  Cevap: D
 • 14) Laiklik ilkesini benimsemiş bir toplumda hangisi olmaz?
  A) Devlet dinin karşısında ve yanında değildir, olamaz.
  B) Bütün dinlere eşit mesafededir.
  C) Bireyler hukuk önünde dinine bakılmaksızın eşit kabul edilir.
  D) Din çıkar amaçlı kullanılamaz.
  E) Dinin gereklerini bireyler gizli olarak yapmalıdır.
  Cevap: E
 • 15) Hristiyan inancına göre kişinin yaptığı suçtan dolayı kilise tarafında dinden çıkarılmasına ne denir?
  A) Aforoz
  B) Bereat
  C) Çıkarlıma
  D) Vicdani ret
  E) İhraç
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Sınav Karışık Orta 2018-04-25
9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi 2.dönem 2.yazılı, laiklik kavramı, atatürk ve laiklik [1]