Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
ALES Matematik Soruları 9 (2009 ALES Güz - Problemler)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Tek sayılar 1’den başlayarak yan yana yazılıp her grup, grup sayısı kadar sayı içerecek şekilde aşağıdaki sayı dizisi oluşturuluyor.

  Buna göre, 6. grupta bulunan sayıların toplamı kaçtır?


  A) 216
  B) 220
  C) 224
  D) 228
  E) 232
  Cevap: A
 • 2) İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 0,1
  B) 0,2
  C) 0,3
  D) 0,4
  E) 0,5
  Cevap: C
 • 3)

  Cevap: D
 • 4)

  Cevap: E
 • 5) Asiye, Beren ve Efe’nin boyları ölçülmüş ve şu sonuçlar elde edilmiştir:
  • Asiye’nin boyu Beren’inkinden 12 cm uzundur.
  • Beren’in boyu Efe’ninkinden 8 cm kısadır.
  Üçünün boylarının toplamı 5 m olduğuna göre, en uzun kişinin boyu kaç cm dir?

  A) 152
  B) 158
  C) 164
  D) 172
  E) 175
  Cevap: D
 • 6) 1000 üniversite öğrencisine uygulanan bir ankette öğrencilerin yüzde 18 i düzenli olarak kitap okuduğunu belirtmiştir. Kitap okuyan öğrencilerin en çok beğendiği kitap türlerine göre dağılımını gösteren daire grafik aşağıda verilmiştir.

  Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


  A) Felsefe ve tarih kitaplarını beğenenlerin sayısı eşittir.
  B) Fantastik kitapları beğenenlerin sayısı 40 tır.
  C) En çok beğenilen ikinci kitap türü siyasi kitaplardır.
  D) Siyasi kitapları beğenenlerin sayısı 35 tir.
  E) En çok beğenilen kitap türü şiir kitaplarıdır.
  Cevap: C
 • 7) Tren istasyonuna gelen bir trenden 84 yolcu iniyor, trene 75 yolcu biniyor. İnen yolcuların 2 / 3 ü kadın, binen yolcuların 1 / 3 ü erkektir.

  Trende başlangıçta 76 kadın yolcu olduğuna göre, son durumda kaç kadın yolcu vardır?

  A) 68
  B) 70
  C) 72
  D) 74
  E) 80
  Cevap: B
 • 8) Bir su deposunda bir miktar su vardır. Bu depoya a litre su ilave edildiğinde deponun
  1 / 4 ü dolu oluyor, depodan a litre su alındığında deponun 4 / 5 i boş kalıyor.
  Depodan kaç litre su alınırsa deponun 9 / 10 u boş kalır?

  A) 5a
  B) 6a
  C) 7a
  D) 8a
  E) 9a
  Cevap: A
 • 9) K ve M araçları, bulundukları noktadan başlayarak karedeki yollar üzerinde dolaşıp tekrar aynı noktaya dönmektedirler. Karenin bir kenar uzunluğu 3 metredir ve her kenarı birer metre aralıklarla bölünmüştür. K aracı dakikada 1 metre, M aracı ise 2 metre yol almaktadır.
  K aracı, işaretlenmiş beş noktanın tümünden geçmek şartıyla en erken kaç dakika sonra başlangıç noktasına döner?


  A) 11
  B) 12
  C) 13
  D) 14
  E) 15
  Cevap: B
 • 10) K ve M araçları, bulundukları noktadan başlayarak karedeki yollar üzerinde dolaşıp tekrar aynı noktaya dönmektedirler. Karenin bir kenar uzunluğu 3 metredir ve her kenarı birer metre aralıklarla bölünmüştür. K aracı dakikada 1 metre, M aracı ise 2 metre yol almaktadır.

  M aracı önce 1, sonra 2 ve son olarak da 3 ile numaralandırılmış noktalardan geçip başlangıç noktasına en erken kaç dakika sonra döner?


  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  E) 7
  Cevap: D
 • 11) Saniyede 5 m ve 3 m yol alan iki araç çevre uzunluğu 120 m olan şekildeki dairesel pistin çevresi üzerinde dönecektir. Araçlar aynı anda B noktasından zıt yönde harekete başlıyor.

  Araçlar ilk kez kaç saniye sonra karşılaşır?


  A) 12
  B) 15
  C) 18
  D) 20
  E) 25
  Cevap: B
 • 12) Saniyede 5 m ve 3 m yol alan iki araç çevre uzunluğu 120 m olan şekildeki dairesel pistin çevresi üzerinde dönecektir. Araçlar aynı anda B noktasından zıt yönde harekete başlıyor.

  Araçların her ikisi birden ilk kez tekrar B noktasında olduklarında hızlı olan araç çember üzerinde kaç tur atmıştır?


  A) 5
  B) 6
  C) 8
  D) 10
  E) 15
  Cevap: A
 • 13) K noktasından başlayarak ok yönünde şekilde belirtilen yolu yürümeye başlayan bir kişi L noktasındaduruyor.

  Bu kişi kaç birim yol yürümüştür?


  A) 20
  B) 22
  C) 25
  D) 27
  E) 29
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdaki tabloda, 1200 dönümlük bir araziye ekilen ürünlerin ekim alanları ve elde edilen 600 ton ürünün dağılımı yüzde olarak verilmiştir.
  Kaç dönüm araziye buğday ekilmiştir?


  A) 720
  B) 600
  C) 300
  D) 220
  E) 120
  Cevap: A
 • 15) Aşağıdaki tabloda, 1200 dönümlük bir araziye ekilen ürünlerin ekim alanları ve elde edilen 600 ton ürünün dağılımı yüzde olarak verilmiştir.
  Mısırdan alınan ürün miktarı ayçiçeğinden alınandan kaç ton fazladır?


  A) 90
  B) 96
  C) 102
  D) 104
  E) 108
  Cevap: E
 • 16) Aşağıdaki tabloda, 1200 dönümlük bir araziye ekilen ürünlerin ekim alanları ve elde edilen 600 ton ürünün dağılımı yüzde olarak verilmiştir.
  Bir dönüme ekilen arpadan kaç ton ürün elde edilmiştir?


  A) 0,4
  B) 0,6
  C) 0,75
  D) 0,8
  E) 1,25
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdaki tabloda bir şehirde 2006 ve 2007 yıllarında yapılan kültürel etkinliklerle bu etkinliklere katılan kişi sayıları verilmiştir.

  2007 yılında hangi kültürel etkinliğe katılan kişi sayısı 2006 yılına göre en çok artmıştır?


  A) sinema
  B) tiyatro
  C) müze
  D) sergi
  E) konser
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdaki tabloda bir şehirde 2006 ve 2007 yıllarında yapılan kültürel etkinliklerle bu etkinliklere katılan kişi sayıları verilmiştir.
  2006 yılında kültürel etkinliklere katılan kişiler bir daire grafiğiyle gösterildiğinde bu daire grafikte sinemaya giden kişi sayısını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?


  A) 45
  B) 60
  C) 90
  D) 105
  E) 120
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdaki şekilde iki çemberin de merkezi O noktasıdır. Büyük çemberin kirişi ve küçük çemberin teğeti olan AB doğru parçasının uzunluğu 6 cm dir.
  Buna göre, iki çember arasında kalan taralı bölgenin alanı kaç cm dir?


  A) 9π
  B) 10π
  C) 12π
  D) 15π
  E) 16π
  Cevap: A
 • 20) Şekildeki ABCD dikdörtgeni, bir kenar uzunluğu 1 cm olan 20 eş kareye ayrılmıştır.
  Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç cm dir?


  A) 7
  B) 8
  C) 9
  D) 10
  E) 11
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder