Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
ALES Matematik Soruları 8 (2009 Ales Güz - Rasyonel sayılar, temel ifadeler, grafik okuma)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  5 − 4(2x + 7) − 4 = x
  olduğuna göre, x kaçtır?

  A) − 5
  B) − 4
  C) −3
  D) 2
  E) 6
  Cevap: C
 • 2) Bir rafa yan yana çeşitli kitaplar dizilmiştir. Birer tane Türkçe, Matematik, Fizik ve Kimya kitabının da bulunduğu bu rafta geri kalan kitapların tümü Biyolojidir. Türkçe, Matematik, Fizik ve Kimya kitaplarından rafın en solunda olan Fizik, en sağında olan Türkçe’dir. Kimya kitabı ise rafta Fizik ile Matematik kitapları arasında bulunmaktadır.

  Kimya ile Matematik kitapları arasında 20 kitap vardır.
  Türkçe soldan 30. kitap ise Türkçe ile Matematik arasında en fazla kaç kitap vardır?

  A) 10
  B) 9
  C) 8
  D) 7
  E) 6
  Cevap: E
 • 3) Aşağıdaki şeklin tüm iç açılarının toplamı kaç derecedir?

  A) 1020
  B) 1080
  C) 1620
  D) 1680
  E) 1860
  Cevap: C
 • 4) İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I ve III
  E) I, II ve III
  Cevap: B
 • 5) M kümesi doğal sayılar kümesinin boş kümeden farklı bir alt kümesi olmak üzere bir k ∈ M alınıyor. Eğer k’nin M kümesinde kendisi hariç böleni yoksa k’ye M- sayı deniyor.
  ÖRNEK:
  M = { 5, 10, 12, 24 } kümesinde 5 ve 12’nin kendilerinden başka bölenleri olmadığı için 5 ve 12 sayıları bu M kümesi için M- sayılardır.

  M = {3k + 1 k bir doğal sayı } kümesi için bir basamaklı en büyük ve iki basamaklı en küçük M sayılarının çarpımı kaçtır?

  A) 40
  B) 52
  C) 70
  D) 91
  E) 130
  Cevap: C
 • 6) 1’den büyük her tam sayı, farklı asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı olarak tek şekilde yazılır. Bir n tam sayısı farklı asal sayıların kuvvetleri biçiminde

  f (864) değeri kaçtır?


  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
  E) 8
  Cevap: E
 • 7) 1’den büyük her tam sayı, farklı asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı olarak tek şekilde yazılır. Bir n tam sayısı farklı asal sayıların kuvvetleri biçiminde

  f (n) = 5 olduğuna göre, n aşağıdakilerden hangisi olamaz?


  A) 108
  B) 112
  C) 372
  D) 500
  E) 1250
  Cevap: C
 • 8)

  Cevap: A
 • 9)

  Cevap: E
 • 10) K, L ve M birer tam sayı olmak üzere,
  12 − K = L
  L + 1 = M
  5 • L = K
  olduğuna göre, K + L + M toplamı kaçtır?

  A) 10
  B) 12
  C) 15
  D) 18
  E) 20
  Cevap: C
 • 11) k pozitif gerçel sayısı için 13− k / 4 işleminin sonucu pozitif bir tam sayıya eşit olduğuna göre, k sayısı en fazla kaçtır?
  A) 0,25
  B) 0,75
  C) 1,25
  D) 1,75
  E) 2,25
  Cevap: E
 • 12)
  x − y + z = 0
  3x − y + z = 10
  olduğuna göre x kaçtır?

  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
  E) 9
  Cevap: A
 • 13) Ali bir miktar bilyeyi arkadaşlarıyla eşit olarak paylaştığında her kişiye 12 bilye düşüyor. Ali kendi payından her arkadaşına 2 bilye daha verirse kendisine 4 bilye kalıyor.
  Buna göre, paylaşılan bilye kaç tanedir?

  A) 48
  B) 52
  C) 60
  D) 64
  E) 72
  Cevap: C
 • 14) Yeni dikilen bir ağaç fidesinin boyu her yıl ölçülüyor. Her ölçümde fidenin boyunun bir önceki ölçüme göre 20 cm fazla olduğu görülüyor. Fidenin 5. yılın sonunda boyu 150 cm olduğuna göre, 3. yılın sonunda boyu kaç cm dir?
  A) 70
  B) 80
  C) 90
  D) 100
  E) 110
  Cevap: E
 • 15) Bir telin bir ucundan 1 / 6 sı kadar parça kesilip çıkarıldığında orta noktası ilk durumuna göre 2 cm kaymaktadır.
  Buna göre telin uzunluğu kaç cm dir?

  A) 12
  B) 18
  C) 20
  D) 24
  E) 26
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdaki grafikte bir dersin sınavından alınan puanların öğrenci sayısına göre dağılımı verilmiştir.
  Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alanların dersten başarılı olduğu kabul edilmektedir.

  Bu dersten başarılı olan kaç öğrenci vardır?


  A) 18
  B) 20
  C) 22
  D) 24
  E) 26
  Cevap: E
 • 17) Aşağıdaki grafikte bir dersin sınavından alınan puanların öğrenci sayısına göre dağılımı verilmiştir.
  Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alanların dersten başarılı olduğu kabul edilmektedir.

  Bu dersten başarılı olamayan öğrencilerin sınavdan aldıkları puanların ortalaması kaçtır?


  A) 35
  B) 37,5
  C) 40
  D) 42,5
  E) 45
  Cevap: C
 • 18) A sürücü kursu 510 TL ye 72 saat teorik, 20 saat direksiyon dersi veriyor.
  B sürücü kursu ise 585 TL ye 60 saat teorik, 25 saat direksiyon dersi veriyor.
  Her iki kursta da direksiyon dersinin saat ücreti, teorik dersin saat ücretinin 3 / 2 si kadardır.

  A sürücü kursunda 1 saat direksiyon dersi kaç TL dir?

  A) 6
  B) 7,5
  C) 10
  D) 12,5
  E) 15
  Cevap: B
 • 19) A sürücü kursu 510 TL ye 72 saat teorik, 20 saat direksiyon dersi veriyor.
  B sürücü kursu ise 585 TL ye 60 saat teorik, 25 saat direksiyon dersi veriyor.
  Her iki kursta da direksiyon dersinin saat ücreti, teorik dersin saat ücretinin 3 / 2 si kadardır.

  B sürücü kursunda teorik derslere ödenen ücret kaç TL dir?

  A) 320
  B) 340
  C) 350
  D) 360
  E) 370
  Cevap: D
 • 20) Tren istasyonuna gelen bir trenden 84 yolcu iniyor, trene 75 yolcu biniyor. İnen yolcuların 2 / 3 ü kadın, binen yolcuların 1 / 3 ü erkektir.

  Trenden inen erkek yolcuların sayısı kaçtır?

  A) 20
  B) 24
  C) 28
  D) 30
  E) 35
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder