Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
ALES Matematik Soruları 7 (2010 ALES İlkbahar - geometri, denklemler)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 12 turist, eşit miktarda para ödeyerek bir minibüs kiralamak istiyor. Sonra bu gruba 3 kişi daha katılıyor ve her bir turistin ödeyeceği para 4 TL azalıyor. Buna göre, minibüsü kiralama ücreti kaç TL’dir?
  A) 180
  B) 216
  C) 240
  D) 264
  E) 300
  Cevap: C
 • 2)

  Cevap: E
 • 3)

  Cevap: B
 • 4)

  Cevap: B
 • 5)
  x > y olmak üzere,
  x + y = 13
  x • y = 36
  olduğuna göre, x − y farkı kaçtır?

  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
  E) 8
  Cevap: B
 • 6) 6’sı siyah, 6’sı da beyaz 12 boncuk ve bir tahta blok üzerine tutturulmuş 4 çubuğu olan bir düzenek kullanılarak 4 basamaklı sayılar aşağıdaki kurala göre oluşturuluyor:
  • Düzeneğin binler ve birler basamağını gösteren çubuklarda siyah boncuklar, yüzler ve
  onlar basamağını gösteren çubuklarda ise beyaz boncuklar bulunmalıdır.
  • Düzeneğin hiçbir çubuğu boş kalmamalıdır.
  • Sayı oluşturmak için boncuklardan istenilen kadarı kullanılabilir.

  10 boncuk kullanılarak düzenekte oluşturulabilecek en küçük sayı oluşturuluyor.
  Bu sayı için düzeneğin onlar basamağına kaç beyaz boncuk konulmuştur?


  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
  Cevap: B
 • 7) Bir çalışana çalıştığı her gün için 20 TL ücret verilmekte; çalışmadığı her gün için ise o günün ücreti verilmemekte ve çalıştığı günler için alacağından 4 TL kesilmektedir.
  54 gün sonunda 744 TL ücret alan bu çalışan kaç gün işe gitmemiştir?

  A) 9
  B) 10
  C) 11
  D) 13
  E) 14
  Cevap: E
 • 8) Bir rafa yan yana çeşitli kitaplar dizilmiştir. Birer tane Türkçe, Matematik, Fizik ve Kimya kitabının da bulunduğu bu rafta geri kalan kitapların tümü Biyolojidir. Türkçe, Matematik, Fizik ve Kimya kitaplarından rafın en solunda olan Fizik, en sağında olan Türkçe’dir. Kimya kitabı ise rafta Fizik ile Matematik kitapları arasında bulunmaktadır.

  Bu rafta soldan 15., sağdan 36. kitap Matematik kitabıdır.
  Bu raftaki kitapların solundan 10, sağından 15 kitap alınırsa rafta kaç kitap kalır?

  A) 26
  B) 25
  C) 24
  D) 23
  E) 22
  Cevap: B
 • 9) Tek sayılar 1’den başlayarak yan yana yazılıp her grup, grup sayısı kadar sayı içerecek şekilde aşağıdaki sayı dizisi oluşturuluyor.
  Buna göre, 11. grupta bulunan sayılardan ilki hangisidir?


  A) 111
  B) 113
  C) 115
  D) 117
  E) 121
  Cevap: A
 • 10) Bir reklam firması boyutları 8 cm x 12 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir afişi fotokopi makinesiyle farklı boyutlarda çoğaltmaktadır. Bu çoğaltmada afişin kenarları arasında bulunan 8 / 12 oranı korunmaktadır.Bu işlem için fotokopi makinesinin büyüt / küçült tuşu
  kullanılmaktadır. Örneğin bu tuş 0’e ayarlanırsa dikdörtgen afişin her bir kenarı orijinal halinin 2 katı, %’e ayarlanırsa dikdörtgen afişin her bir kenarı orijinal halinin 1 / 4 katı uzunlukta olmaktadır.

  Alanı 2400 cm olan bir afiş elde etmek için fotokopi makinesinin büyüt / küçült tuşu yüzde kaça ayarlanmalıdır?

  A) 400
  B) 500
  C) 550
  D) 600
  E) 650
  Cevap: B
 • 11) Bir reklam firması boyutları 8 cm x 12 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir afişi fotokopi makinesiyle farklı boyutlarda çoğaltmaktadır. Bu çoğaltmada afişin kenarları arasında bulunan 8 / 12 oranı korunmaktadır.Bu işlem için fotokopi makinesinin büyüt / küçült tuşu
  kullanılmaktadır. Örneğin bu tuş 0’e ayarlanırsa dikdörtgen afişin her bir kenarı orijinal halinin 2 katı, %’e ayarlanırsa dikdörtgen afişin her bir kenarı orijinal halinin 1 / 4 katı uzunlukta olmaktadır.

  Fotokopi makinesinin büyüt / küçült tuşu yüzde 50’ye ayarlanırsa elde edilecek afişin alanı kaç cm olur?

  A) 6
  B) 12
  C) 20
  D) 24
  E) 36
  Cevap: D
 • 12) 15 metre uzunluğunda ve O noktasında yere dik olan telefon direği aşırı rüzgâr nedeniyle K noktasından bükülmüş ve T tepe noktası yer zeminine değerek
  şekildeki gibi T durumuna gelmiştir.


  Cevap: B
 • 13) Şekildeki kare biçimindeki kartonun köşelerinden alanı 4 cm olan kareler kesilerek çıkartılıyor. Daha sonra kalan kısımlar katlanarak ağzı açık bir kutu elde ediliyor.
  Elde edilen bu kutunun hacmi 5000 cm olduğuna göre, karenin bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?


  A) 45
  B) 50
  C) 54
  D) 56
  E) 60
  Cevap: C
 • 14) 0,1 sayısı 20 sayısının kaç katıdır?
  A) 20
  B) 200
  C) 0,005
  D) 0,05
  E) 0,5
  Cevap: C
 • 15) İşleminin sonucu kaçtır?

  A) 0,1
  B) 0,2
  C) 0,3
  D) 0,4
  E) 0,5
  Cevap: B
 • 16) y pozitif bir tam sayı ve

  Cevap: D
 • 17) x < 0 < y olduğuna göre,

  Cevap: B
 • 18) x, y ve z negatif reel sayılar ve
  y = 2z
  x = 4y + z
  olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) x < y < z
  B) x < z < y
  C) y < x < z
  D) y < z < x
  E) z < x < y
  Cevap: A
 • 19) M kümesi doğal sayılar kümesinin boş kümeden farklı bir alt kümesi olmak üzere bir k ∈ M alınıyor. Eğer k’nin M kümesinde kendisi hariç böleni yoksa k’ye M- sayı deniyor.
  ÖRNEK:
  M = { 5, 10, 12, 24 } kümesinde 5 ve 12’nin kendilerinden başka bölenleri olmadığı için 5 ve 12 sayıları bu M kümesi için M- sayılardır.

  M = { 3, 9, 13, 14, 15, 21, 24, 33 } kümesinde kaç tane M- sayısı vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  E) 5
  Cevap: C
 • 20) 1’den büyük her tam sayı, farklı asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı olarak tek şekilde yazılır. Bir n tam sayısı farklı asal sayıların kuvvetleri biçiminde

  n < 1000 olmak üzere en büyük f ( n) sayısı kaçtır?


  A) 9
  B) 10
  C) 12
  D) 13
  E) 15
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder