Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
MTSK (Ehliyet) Soruları 5 (2017 Şubat MTSK - İlk yardım ve trafik işaretleri)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bebeklerde yapay solunumun uygulan­ masıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

  Cevap: A
 • 2) I. Ambulansa eskortluk yapmak
  II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
  III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
  Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

  A) Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi
  B) Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi
  C) Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi
  D) Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi
  Cevap: C
 • 3) Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir?

  A) Yükseklik
  B) Uzunluk
  C) Genişlik
  D) Ağırlık
  Cevap: A
 • 4) I. Araç içinde savrulma
  II. Araçtan dışarı fırlama
  III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
  Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır?

  A) Yalnız I
  B) I ve II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 5) Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

  A) Lastik basıncının düşük olduğunu
  B) El freninin çekili olduğunu
  C) Sis lambalarının yandığını
  D) Fren balatalarının bittiğini
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
  A) Klimanın açık olması
  B) Hava filtresinin değiştirilmesi
  C) Ani duruş ve kalkış yapılması
  D) Camlar açık şekilde seyahat edilmesi
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?
  A) Kırıklara yerinde müdahale etmesi
  B) Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi
  C) Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması
  D) Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
  Cevap: D
 • 8) Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi
  B) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması
  C) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi
  D) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi
  Cevap: A
 • 9) I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
  II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
  III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde
  yumruk yaparak konur.
  Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

  A) II - I - III
  B) III - I - II
  C) II - III - I
  D) III - II - I
  Cevap: B
 • 10) Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

  A) Kasık
  B) Boyun
  C) Koltuk altı
  D) Köprücük kemiği üzeri
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?
  A) Kan basıncında yükselme
  B) Bilinç seviyesinde azalma
  C) Hızlı ve yüzeysel solunum
  D) Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik
  Cevap: A
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
  A) Tıbbi yardım istenmesi
  B) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
  C) Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi
  D) Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
  Cevap: B
 • 14)

  Cevap: C
 • 15)

  Cevap: C
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
  A) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek
  B) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
  C) Kendi kendine kurallar koymak
  D) Kendini üstün görmek
  Cevap: D
 • 17) Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum davranışlardan hangisinin olması güvenli sürüşü olumsuz etkiler?
  A) Sabırlı ve hoşgörülü olma
  B) Herkesin hata yapabileceğini düşünme
  C) Öz eleştiri yapabilen kişiliğe sahip olma
  D) Diğer sürücülerin hatalarını düzeltmeye çalışma
  Cevap: D
 • 18)

  Cevap: A
 • 19) “Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
  Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?


  Cevap: A
 • 20)

  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder