LGS (LKS ) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları 6 ( 2017 Teog 1.Dönem Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir öğretmen; Ali, Banu, Can ve Doğa isimli dört öğrencisiyle birlikte sınıfta şöyle bir etkinlik yapmıştır.
  * Bu öğrenciler aklından birer sayı tutuyor. Busayılar sırasıyla A, B, C ve D olsun.
  * Her bir öğrenci kendi sayısını bir kâğıda yazıp öğretmene veriyor.
  * Öğretmen de tahtada yazılı olan aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu hesaplıyor ve eşitliklerin sağ tarafını dolduruyor.
  Tahtada yazılanlara göre, hangi öğrenciler tek başına A, B, C ve D sayılarının dördünü de bulmak için yeterli bilgiye sahiptir?


  A) Ali, Banu ve Doğa
  B) Ali, Can ve Doğa
  C) Ali ve Banu
  D) Banu ve Can
  E) Can ve Doğa
  Cevap: A
 • 2) Sınav için çok çalıştım. Tüm konuları biliyorum. Hazırlık sorularını çözdüm. Başarılı olmamam için hiçbir sebep yok. Kesinlikle bu sınavı kazanacağım. Hiçbir şey buna engel olamaz.
  Bunları söyleyen bir öğrenci, aşağıdaki ayetlerden hangisine ters düşmüş olur?

  A) “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.” (Necm suresi, 39. ayet)
  B) “Allah’ın dilemesine bağlamadıkça hiçbir şey için ‘Bunu yarın yapacağım.’ deme...”
  (Kehf suresi, 23-24. ayet)
  C) “...Herkes kazancına göre karşılık görür...” (Câsiye suresi, 22. ayet)
  D) “...Ben erkek olsun kadın olsun sizden hiçbir çalışanın amelini boşa çıkarmayacağım...” (Âl-i İmrân suresi, 195. ayet)
  Cevap: B
 • 3) Tanrı, bu evreni mükemmel bir geometri kullanarak yaratmıştır.
  Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

  A) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
  B) “Allah seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)
  C) “... Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)
  D) “...İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” (İbrahim suresi, 11. ayet)
  Cevap: D
 • 4) Öğretmen üçüncü örnek olarak aşağıdakilerden hangisini veremez?

  A) Mesleğini seçmek
  B) Kan grubunu seçmek
  C) Arkadaşını seçmek
  D) Dinini seçmek
  Cevap: B
 • 5)
  Sakın deme güzel yavrum,
  Bu kadarcık hayır mı olur?
  Demiş güzel peygamberim,
  Bir hurmayla dahi hayır olur.
  Bu dizelerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yardımlaşmayı teşvik etmek
  B) Yapılan yardımı gizlemek
  C) Yardımları başa kakmamak
  D) Yardım türlerini belirlemek
  Cevap: A
 • 6) Evrendeki olayları Allah; fiziksel, biyolojik ve toplumsal olmak üzere birtakım yasalara bağlamıştır. Bütün varlıklar kendileri için konulmuş bu yasalara göre hareket ederler. Allah’ın kanunlarına aykırı hareket eden insanlar, doğa olaylarını kendileri için afet hâline dönüştürür.
  Bu metinde anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sosyal çevreye karşı duyarlı olunmalıdır.
  B) Doğal afetlere karşı önlem alınmalıdır.
  C) Evrendeki yasalara uygun davranılmalıdır.
  D) Doğaya zarar vermekten kaçınılmalıdır.
  Cevap: C
 • 7) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır.”
  Bu hadisi en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan, kazancını Allah’ın uygun görmediği yerlerde harcamamalıdır.
  B) Dünya ve ahiret mutluluğuna giden yol paylaşmaktan geçer.
  C) Emeğe dayanmayan tefecilik, kumar gibi kazançlar haramdır.
  D) İslam, çaba göstermeden başkalarından bir şey beklemeyi uygun görmez.
  Cevap: D
 • 8) Bir iş için mülakat sınavına girecek olan Ahmet Bey’e arkadaşları şunları tavsiye etmiştir:
  Kemal : Mesleğinle ilgili kitapları oku ve Allah’a güven.
  Neslihan: O sınavlara çalışmana gerek yok zaten yaparsın.
  Ceyda : Allah’a güven, gerisi kolay.
  Halil : Yanına bir dua kitabı al ve bolcadua et.
  Ahmet Bey’in arkadaşlarından hangisinin tavsiyesi tevekkül anlayışına uygundur?

  A) Kemal
  B) Ceyda
  C) Neslihan
  D) Halil
  Cevap: A
 • 9) Bir zamanlar güzel, şirin, bereketli toprakları olan bir belde vardı. Burada yaşayan insanlar birbirlerinin haklarına son derece saygılıydı. Beldelerine ticaret ve ziyaret için gelen insanlara merhametli ve adaletli davranırlardı. Ancak zamanla bu belde halkında tembellik başladı. Gıybet, kıskançlık, rüşvet, adam kayırmaca gibi kötü davranışlar yaygınlaştı. Artık topraklarından da eskisi gibi ürün alamaz hâle geldiler ve beldelerine uğrayan insanlar da azaldı.
  Bu metin aşağıdaki ayetlerin hangisinde anlatılmak istenen duruma örnek gösterilebilir?

  A) “Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” (A’râf suresi, 34. ayet)
  B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin ve göğün
  düzeni bozulurdu...” (Enbiyâ suresi, 22. ayet)
  C) “...Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışları) değiştirmedikçe Allah onlara
  verdiği bir nimeti değiştirmez...” (Enfâl suresi, 53. ayet)
  D) “Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya);
  işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar...” (Bakara suresi, 174. ayet)
  Cevap: C
 • 10)
  I. Kader ve sevgi cesurdan yanadır.
  II. Kadere karşı çıkmak cahillerin işidir.
  III. Kendi geleceğimizi kendimiz hazırlar, sonra da kader deriz.
  IV. Alın yazısından kaçıp kurtulmak isteyen,
  ona daha uzun bir iple bağlanmış demektir.
  Bu cümlelerden hangileri “insanın kaderi üzerinde irade sahibi” olduğunu vurgulamak-
  tadır?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve III.
  D) III ve IV.
  Cevap: B
 • 11) Berk’in otobiyografisinde altı çizili ifadeler den hangileri kendi iradesi ile yaptığı işlere
  örnek oluşturur?


  A) I ve II.
  B) I ve III.
  C) II ve IV.
  D) III ve IV.
  Cevap: D
 • 12) Bir tohum tanesi uygun iklim şartlarında fidan olur. Gelişerek çiçek açıp meyve veren ağaç olur. Zaman geçer sararıp kuruyarak toprak olur. Bu, tüm canlılar için aynıdır; değişmez.
  Bu metnin ana fikrini ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak! Ancak yüce ve cömert olan Rabbinizin varlığı sonsuza dek kalacaktır.” (Rahmân suresi, 26-27. ayet)
  B) “...Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği vakit, onları ölü bir beldeyi (diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız...”
  (A’râf suresi, 57. ayet)
  C) “Güneş ve Ay bir hesaba göredir. Bitkiler ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler.”
  (Rahmân suresi, 5-6. ayet)
  D) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” (Fâtır suresi, 44. ayet)
  Cevap: A
 • 13) Allah, evreni belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmıştır. Evrendeki olaylar buna uygun olarak gerçekleşmektedir.
  Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri tanımlanmaktadır?

  A) Kader ve tevekkül
  B) Kader ve kaza
  C) Tevekkül ve irade
  D) İrade ve sorumluluk
  Cevap: B
 • 14) Her gün evrende sıradan gibi görünen, birçok olağanüstü olay gerçekleşmektedir. Her yeni gün güneşin doğuşuyla başlamakta batışıyla sona ermektedir. Her yıl ilkbaharda çiçek açan, gövdesine su yürüyen ağaçlar, kışın yapraklarını dökmekte gövdesi kupkuru bir hâle gelmektedir. Baharın yeniden gelişiyle o kupkuru gövde canlanmakta yer çekiminin tersine su yukarı doğru çıkmaktadır. Bu gibi örnekler Allah’ın kâinata koyduğu düzenin göstergesidir.
  Yukarıdaki metinde
  I. Fiziksel
  II. Biyolojik
  III. Toplumsal
  numaralanmış yasalardan hangileri örneklendirilmiştir?

  A) Yalnız I
  B) I ve III.
  C) I ve II.
  D) II ve III.
  Cevap: C
 • 15) Tablodaki kavramlar ile eşleştirildikleri ayetlerden hangisi birbirleriyle ilişkilendirilemez?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: C
 • 16)

  Cevap: D
 • 17) Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim yerime de hesap vermeyecektir.
  Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır?

  A) “...Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez...” (Zümer suresi, 7. ayet)
  B) “Her can, ölümü tadacaktır...” (Ankebût suresi, 57. ayet)
  C) “... İnananlar yalnızca Allah’a dayanıp güvensinler.” (İbrahim suresi, 11. ayet)
  D) “...Sen Allah’ın yasasında hiçbir değişiklik bulamazsın.” (Fâtır suresi, 43. ayet)
  Cevap: A
 • 18) Bu ayette altı çizili bölümlerden hangisi biyolojik yasalarla ilişkilidir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  Cevap: B
 • 19) Ayet’el-Kürsi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Bakara suresinin 255. ayetidir.
  B) Allah’ın sıfatlarını ve eşsiz kudretini konu edinir.
  C) Ayet, adını içinde geçen “kürsi” kelimesinden alır.
  D) Kürsi, Allah’ın isimlerinden biridir.
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdaki ayetlerin hangisinde paylaşma ve yardımlaşmanın bir gereklilik olduğu vurgulanmaktadır?

  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder