Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) * sevgi-saygı
  * şiddetten kaçınma
  * sağlıklı iletişim ve empati
  * karşılıklı güven ve sadakat
  Yukarıdaki ifadeleri bir başlıkta topladığımızda aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur?

  a) Ailede mutluluğun temelleri
  b) Para kazanmanın sırları
  c) Ünlü olmanın yolları
  d) Sağlık yaşamın sırları
  Cevap: A
 • 2)
  * Sayfa sayısı diğer kitaplara göre daha azdır.
  * İlahi mesajlar içerir.
  * Peygamberlere vahiy aracılığıyla indirilmiştir.
  Yukarıda verilenler hangisinin özelliklerindendir?

  A) Vahiy
  B) Suhuf
  C) Kur'an
  D) Hadis
  Cevap: B
 • 3) Vahiy ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sadece peygamberlere indirilir.
  B) Allah tarafından gönderilir.
  C) Azrail (a.s) aracılığı ile iletilir.
  D) Kutsal kitapların kaynağını oluşturur.
  Cevap: C
 • 4) Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) verilen en büyük mucize hangisidir?
  A) Ahlakı
  B) Miraç olayı
  C) Kuranı Kerim
  D) Hüzün yılı
  Cevap: C
 • 5)
  I. Her peygambere verilmiştir.
  II. Doğa üstü olaylar olarak bilinir.
  III. Sadece bulunduğu dönemde etkili olmuştur.
  Mucize ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: A
 • 6) Sabrıyla bilinen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Nuh
  B) Hz. Adem
  C) Hz. İsa
  D) Hz. Eyup
  Cevap: D
 • 7) Kutsal kitaplarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Hepsi Allah tarafından gönderilmiştir.
  B) Hepsinin temel kuralı Allah'a imandır.
  C) Hiçbiri günümüze kadar değişmemiştir.
  D) Ahiret inancı hepsinde dahildir.
  Cevap: C
 • 8) Suhuflarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Sayfa sayıları azdır.
  B) Allah tarafından gönderilmiştir.
  C) Daha sonra peygamberler tarafından değiştirilmiştir.
  D) Günümüzde değiştirildiği için etkisini kaybetmiştir.
  Cevap: C
 • 9) Kuran-ı Kerim tüm insanlığa ve tüm zamanlara gönderilmiştir.
  Bu açıklamadan yola çıkarak Kuran-ı Kerimin hangi özelliğini çıkarabiliriz?

  A) Mucize olduğuna
  B) Allah tarafından gönderildiğine
  C) Peygamber efendimiz aracılığıyla gönderildiğine
  D) Evrensel olduğuna
  Cevap: D
 • 10) Allah'ın emirleri haricinde peygamber efendimizin yapmış olduğu ve söylemiş olduğu şeylere ne denir?
  A) Farz
  B) Sünnet
  C) Vacip
  D) Güzel ahlak
  Cevap: B
 • 11) İslamın beş şartından biri olan zekat ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Malın 40 ta 1 olarak verilir.
  B) Anne veya babaya verilebilir.
  C) Maddi durumu iyi olanların zorunlu olarak yapması gerekmektedir.
  D) Evdeki eşyalar zekat olarak verilemez.
  Cevap: B
 • 12) İslam dininde bilginin kaynağı çok önemlidir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu kaynaklar arasında gösterilemez?
  A) Akıl
  B) Sünnet
  C) Kuran
  D) Örf ve adetler
  Cevap: D
 • 13) Peygamberlerin Allah'tan aldıkları vahyi insanlara hiç değiştirmeden iletmesidir.
  Yukarıda verilen peygamberlerin hangi özelliğidir?

  A) Sıdk
  B) Fetanet
  C) Tebliğ
  D) İsmet
  Cevap: C
 • 14) Müslümanların bazı sorumlulukları vardır.
  Müminin en temel sorumluluğu kime karşıdır?

  A) Peygamberimize
  B) Kendimize
  C) Devlet büyüklerimize
  D) Allah'a
  Cevap: D
 • 15) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Peygamberlerin Allah'tan başka kimseden korkmadan Allah'ın emirlerini iletmesi özelliği fetanettir.
  (....) Allah katında en üstün olanlar takvada üstün olanlardır.
  (....) İslam dini iyilikte ve hayırda yarışmayı yasaklamıştır.
  (....) Kıskançlık, kin ve nefret gibi duygular İslam dininde hoş karşılanmamaktadır.
  (....) Cami yaptırmak bir sadaka-i cariyedir.
  (....) Bir toplumun temelinde saygı ve sevgi varsa o toplumda bencil insan sayısı fazladır.
  (....) Okul sıralarının üzerini kazıyarak yazı yazmak kul hakkına girer.
  (....) Ahirette her insan yaptığı şeyden kendisi sorumlu olacaktır.
  Cevap: D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- D -- D
Yorum Yap
Gönder