ALES Türkçe Soruları 7 (2010 İlkbahar - Paragraf oluşturma, Cümlede kesin çıkarılabilecek sonuç)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Türkiye’nin yeni bankası şimdi de Bodrumluların hizmetinde.
  Cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  A) Bankanın Bodrum’dan önce başka yerde açılmış bir şubesi vardır.
  B) Banka Türkiye’de ilk olarak Bodrum’da bir şube açmıştır.
  C) Bankanın Bodrum’daki şubesi Türkiye’de açılan ikinci şubedir.
  D) Türkiye’de uzun zamandır yeni bir banka açılmamıştır.
  E) Bodrum’da ilk kez bir banka şubesi açılmıştır.
  Cevap: A
 • 2) (I) Başlangıçta sinema yalnızca bir teknikten ibaretti. (II) Sahneler sabit bir kamerayla çekilirdi. (III) Sonra, kamera hareket hâlindeki bir trene yerleştirildiğinde görüntülerin kamerada ve ekranda peş peşe aktığı fark edildi. (IV) Kamera aynı zamanda bir hareketi geliştirebiliyor ve yeniden oluşturabiliyordu. (V) Bunun üzerine kamera temkinli bir şekilde stüdyolarda dolaştırılmaya başlandı. (VI) Bu şekilde elde edilen görüntüleri birbirine eklemek gerekiyordu; bu da montaj yapılarak sağlandı.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir zorunluluktan ve onun yerine getirilmesinde başvurulan yöntemden söz edilmiştir?

  A) II.
  B) III.
  C) IV.
  D) V.
  E) VI.
  Cevap: E
 • 3) (I) Çocukluğumdan beri çeşitli ülkelerde yaşadım, pek çok şehir gördüm ama sanırım hiçbir yerde “kültür, sanat ve edebiyat” sözcüklerinin Prag’da olduğu kadar
  baş tacı edildiğine rastlamadım. (II) Praglılar yaşadıkları şehirle edebiyatı ve sanatı etle tırnak gibi ayrılmaz bir ikili olarak görüyor, sadece buranın yerlileri değil turist-
  ler de bu gözle bakıyor Prag’a. (III) Kafka’nın memleketi burası ve kafelerde, restoranlarda, vitrinlerde Kafka’nın resimleri, bibloları, yazıları var. (IV) Onun kadar ünlü
  olmasa da diğer yazar ve şairler de bu yoğun ilgiden nasibini alıyor. (V) Örneğin geçmişte sanatçıların, aydınların düzenli olarak buluşup sanat ve edebiyat konuştukları bir kafe, bugün şehrin en gözde mekânlarından biri olmuş hatta bir efsaneye dönüşmüş.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı yoktur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: C
 • 4) Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Sırbistan arasında sıkışıp kalmış bir ülke Makedonya. Ohri kenti, bu Balkan ülkesi için âdeta bir vaha. Denize kıyısı olmayan
  Makedonya’da Ohri’yi vazgeçilmez yapansa kentle aynı ada sahip, eşi benzeri olmayan bir göl olması. Bir yakası Makedonya, öbür yakası Arnavutluk sınırları içinde
  kalan Ohri Gölü’nün suyu, Fethiye’deki Ölüdeniz’i aratmayacak derecede mavi ve berrak. Sahip olduğu güzelliklerle turistleri kendisine çeken eşsiz bir göl. 1979’dan
  beri UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde. Burada karşılaştığınız manzaranın bir denize değil de göle ait olduğunu, ancak suya girip tuzlu su yerine tatlı su oldu-
  ğunu fark ettiğinizde anlıyorsunuz. Göldeki koylardan birinde, suyun üzerinde çok ilginç bir müze bulunuyor: “Su Üstündeki Müze”. Bu müze, 1997-2005 yılları arasında yapılan su altı arkeoloji çalışmalarında ortaya çıkan buluntularla oluşturulmuş. Çalışmanın yapıldığı koya da bütün bu buluntulara gönderme niteliğinde bir isim konmuş: Kemikler Koyu. Müze bazı kaynaklarda “Kemikler Koyu Müzesi” diye de anılıyor. Çalışmalar
  sonucunda, tarih öncesi çağlardan Maden Devrinin bir bölümüne kadarki döneme karşılık gelen MÖ 1200 -600 yıllarına ait bir yerleşimin varlığına rastlanmış. Ohri Gölü kıyısındaki müze, Kemikler Koyu’ndaki bu tarih öncesi yerleşimin yeniden inşa edilmiş hâlini ziyaretçilere sunuyor.

  Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Müzede sergilenenlerin su altından ne zaman çıkarıldığına
  B) Ohri Gölü’nün hâlen UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığına
  C) Ohri Gölü’nün Fethiye’deki Ölüdeniz’e hangi yönden benzediğine
  D) Su Üstündeki Müze’nin günümüzde de ziyaretçiye açık olduğuna
  E) Müzenin inşa edilmesinin kaç yıl sürdüğüne
  Cevap: E
 • 5) Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Sırbistan arasında sıkışıp kalmış bir ülke Makedonya. Ohri kenti, bu Balkan ülkesi için âdeta bir vaha. Denize kıyısı olmayan
  Makedonya’da Ohri’yi vazgeçilmez yapansa kentle aynı ada sahip, eşi benzeri olmayan bir göl olması. Bir yakası Makedonya, öbür yakası Arnavutluk sınırları içinde
  kalan Ohri Gölü’nün suyu, Fethiye’deki Ölüdeniz’i aratmayacak derecede mavi ve berrak. Sahip olduğu güzelliklerle turistleri kendisine çeken eşsiz bir göl. 1979’dan
  beri UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde. Burada karşılaştığınız manzaranın bir denize değil de göle ait olduğunu, ancak suya girip tuzlu su yerine tatlı su oldu-
  ğunu fark ettiğinizde anlıyorsunuz. Göldeki koylardan birinde, suyun üzerinde çok ilginç bir müze bulunuyor: “Su Üstündeki Müze”. Bu müze, 1997-2005 yılları arasında yapılan su altı arkeoloji çalışmalarında ortaya çıkan buluntularla oluşturulmuş. Çalışmanın yapıldığı koya da bütün bu buluntulara gönderme niteliğinde bir isim konmuş: Kemikler Koyu. Müze bazı kaynaklarda “Kemikler Koyu Müzesi” diye de anılıyor. Çalışmalar
  sonucunda, tarih öncesi çağlardan Maden Devrinin bir bölümüne kadarki döneme karşılık gelen MÖ 1200 -600 yıllarına ait bir yerleşimin varlığına rastlanmış. Ohri Gölü kıyısındaki müze, Kemikler Koyu’ndaki bu tarih öncesi yerleşimin yeniden inşa edilmiş hâlini ziyaretçilere sunuyor.
  Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Su Üstündeki Müze’de sergilenen buluntular, Kemikler Koyu’ndan çıkarılmıştır.
  B) Ohri Gölü’nün iki ayrı ülkeye kıyısı vardır.
  C) Maden Devrinden kalma bir uygarlık, Ohri Gölü kıyısında 600 yıl boyunca yaşamıştır.
  D) Müzede, tarih öncesi yerleşimlere ilişkin kaya resimlerine rastlanmaktadır.
  E) Ohri kenti, sınırları içinde yer alan gölden dolayı turistlerce ziyaret edilmektedir.
  Cevap: D
 • 6) Artık aynı evde yaşayan insanlar bile birbirleriyle ancak günlük ---- ilgili olarak konuşmakta, duygu ve düşünce ---- ortadan kalkmakta, böylece ortak değerler kaybolmaktadır.
  A) deneyimlerle – iletişimi
  B) sorunlarla – yoğunluğu
  C) davranışlarla – inceliği
  D) gereksinimlerle – paylaşımı
  E) konularla – şekli
  Cevap: D
 • 7) Evet, bir şehri ---- için onun tarihini ve kültürünü bilmek ----. Ama ben kişinin kendini o kente ---- için, orayla ilgili yaşanmışlıkların ve anılarının olması gerektiğine inanırım.
  A) öğrenebilmek – zorunludur – alıştırıp yaşaması
  B) görmek – zordur – gitmiş gibi düşünmesi
  C) gezebilmek – şarttır – tanıtıp sevdirebilmesi
  D) anlamak – yeterlidir – kabul ettirebilmesi
  E) tanımak – gerekir – ait hissedebilmesi
  Cevap: E
 • 8) Romancı da tarihçi gibi araştırma yapabilir, topladığı belgelerden yararlanabilir ama sıra yazmaya gelince işinin tarih yazmak değil, roman yazmak olduğunu unutmamalıdır. Bunun için romanda, yazarın topladığı bilgiler ve belgeler, buz dağının suyun altında kalan büyük bölümü gibi olmalı,
  ----.

  A) göze batmamalıdır
  B) çarpıcı sonuçlar doğurmalıdır
  C) somut verilere dayanmalıdır
  D) açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır
  E) öznellikten kaçınılmalıdır
  Cevap: A
 • 9) (I) Son zamanlarda ülkemizde sıkça duyulan bir kavram var: İnovasyon. (II) Türkçede tam karşılığı olmayan bu sözcüğü dilimizdeki okunuşuyla yazmamız gerekiyor. (III) Bu kavram, her alanda “yeni”nin üretilmesi, özümsenmesi ve işletilmesi anlamında kullanılıyor. (IV) Bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere yeni çözümler
  üretme amaçlanıyor inovasyonda. (V) Araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni teknolojilerin kullanımı ise inovasyonun temelini oluşturuyor.

  Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: B
 • 10) (I) Dünyanın en tanınmış edebiyat ödülü Nobel Edebiyat Ödülü’dür. (II) Bu ödül çoğunlukla dünya politikasının etkisinde kalınarak, uluslararası üne ulaşmış yazarlara verilir. (III) Kimi zaman yerini bulur, kimi zaman pek de değerli olmayan birine gider. (IV) Nice yazar var ki daha bu ödülü aldığı yıl unutulup gitmiş, kendi ülkesinin edebiyatında bile önemini yitirmiştir. (V) Bizim de başarılı sanatçılar yetiştirdiğimizi düşünüyorum;
  Sait Faik, Nazım Hikmet, Halikarnas Balıkçısı gibi...
  Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: E
 • 11) (I) Karabük Valiliği, başlattığı özel bir projeyle Karabük Yenice Ormanları’nın yürüyüş ve bisiklet parkurlarını geliştiriyor. (II) Proje kapsamında, yürüyüş parkurlarına işaretler konulması, yön ve bilgi tabelaları yerleştirilmesi planlanıyor. (III) Ayrıca bölgeyle ilgili rehber kitaplar hazırlanması da düşünülüyor. (IV) Yenice Ormanları, Doğal Hayatı
  Koruma Vakfı tarafından, Avrupa’nın biyolojik çeşitlilik açısından en değerli ve acil olarak korumaya alınması gereken yüz orman alanı arasında gösteriliyor. (V) Bu çalışmaların amacı, yörenin doğal zenginliklerinin tanıtılması, ekoturizm ve doğa sporları için cazip bir merkez hâline getirilmesi.
  Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: D
 • 12) (I) Stockholm’de Djurgarden Adası’nda bulunan Skansen, İsveç’in ilk açık hava müzesi ve hayvanat bahçesi. (II) 1891’de müzenin kurulmasını sağlayan Arthur Hazelius, Endüstri Çağı öncesinde İsveç’in farklı bölgelerindeki yerel yaşamları göstermeyi amaçlamış. (III) Skansen ilk önce adadaki Nordik Müze’nin bir bölümüyken 1963’te
  bağımsız bir kurum olmuş. (IV) Hazelius, uzun seyahatleri sonunda ülkenin her yerinden parça 13.parça yüz elli civarında yapıyı yeniden inşa edilmek üzere müze alanına taşıyarak müzeyi oluşturmuş. (V) Bu müzedeki yapıların sadece üç tanesi orijinal değil ama onlar da titizlikle kopya edilmiş.
  Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: C
 • 13) (I) Size bir kitaptan söz eder biri; piyasada az sayıda kalmış, eski bir kitaptır bu. (II) Bulmak için deliler gibi ardına düşersiniz o kitabın. (III) Sanki onu bulup da okursanız yaşamınızda bazı düğümler kendiliğinden çözülecek, bir şeyler kendiliğinden aydınlığa kavuşacaktır. (IV) Bunun için de gezmediğiniz kitapçı, sahaf kalmaz. (V) Zamanında o kadar çok arayıp da bulamadığım, yakın bir tarihte sahafların birinde karşıma çıkan “Fakir Çalgıcı” adlı kitabı artık okuyup okumayacağımdan emin bile değilim.
  Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulunuz.

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: E
 • 14) 2005’ten beri televizyonlarda yayımlanan bu ödüllü çizgi film, yoğun olarak Asya etkileri taşıyor.
  Kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  A) Bir çizgi romandan 2005 yılında uyarlanmıştır.
  B) Hâlâ yayımlanmaya devam etmektedir.
  C) Bir Asya ülkesinde yapılmıştır.
  D) Çizerleri arasında Asyalılar vardır.
  E) Çok izlenmesinde aldığı ödül etkili olmuştur.
  Cevap: D
 • 15) Bu tiyatro, her sezon yeni ve farklı yazarların çarpıcı oyunlarını sergilemekteki tutarlılığını, bu yıl da seyirci karşısına çıkardığı oyunlarla sürdürdü.
  Kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  A) Gittikçe yeni ve farklı yapıtlar bulmada zorlanmaktadır.
  B) Her yıl kadrosuna yeni oyuncular eklenmektedir.
  C) Seyirci tarafından beğenileceğine inanılan yapıtlar tercih edilmektedir.
  D) Bu yıl sergilenen oyunlar daha önce sahnelenmemiştir.
  E) Her sezon beklenenden çok izleyici gelmektedir.
  Cevap: D
 • 16) Dünyadaki ruhani festivallerden biri olan bu festival, Hindistan’ın dört kutsal kentinde, her kentte ötekinden üç yıl sonra olmak üzere sırayla kutlanmaktadır.
  Kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.

  A) Farklı kentlerde kutlanan iki festival arasında on iki yıl vardır.
  B) Aynı kente tekrar sıra dört yıl sonra gelmektedir.
  C) Her kente on iki yılda bir sıra gelmektedir.
  D) Festival dört kentte aynı anda ancak on iki yılda bir kutlanmaktadır.
  E) Hindistan’da kutsal kabul edilen yalnız dört şehir vardır.
  Cevap: C
 • 17) I. Ne var ki Princeton Üniversitesinden bir jeolog, dinozorların yeryüzüne çarpan bir gök taşı yüzünden yok olduğunu savunan popüler inanışı geçersiz kılacak nitelikte ve bu konudaki tartışmaları tekrar gündeme getiren, oldukça güçlü yeni kanıtlar ortaya koydu.
  II. Bu gizemi çözmeye yönelik teoriler arasında gök taşı ve kuyruklu yıldız çarpması, yanardağ patlamaları, küresel iklim değişimi, deniz seviyesinin yükselmesi ve süpernova gibi seçenekler yer alıyordu.
  III. İlk çağlarda yaşamış, günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen olan dinozorların yok oluşuna neyin sebep olduğu hâlâ gizemini koruyor.
  IV. Bu bilim adamı, ABD’nin, Meksika’nın ve Hindistan’ın birçok bölgesinde kaya oluşumlarını inceleyerek bu sürüngenlerin yok olmasını yalnızca gök taşı çarpmasına bağlamanın doğru olmadığı kanısına vardı.
  V. Çünkü, farklı bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda bulunan bitki ve hayvan fosilleri, kitlesel yok oluşun, gök taşı çarpmasından hemen sonra değil, çok sonra gerçekleştiğini kanıtlıyor.
  Numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbirleriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz.

  A) I. ile II.
  B) I. ile III.
  C) II. ile IV.
  D) III. ile V.
  E) IV. ile V.
  Cevap: B
 • 18) I. Binlerce yıl önce Doğu ve Güneydoğu Asya’dan Adriyatik’e kadar uzanan coğrafyada yapılan baharat ticareti, ekonomik sistemin temelini oluşturduğu gibi dünya siyasetine ve kültürlerine de yön verdi.
  II. Birçok el değiştirerek Avrupa’ya ulaşan baharatlar pahalıya mal olsa da bunların ticareti oldukça yoğundu.
  III. Bu baharatlardan biber, tarçın, zencefil, vanilya gibi bazıları, doğunun uç noktalarından uzun bir yolculukla Avrupa’ya taşınırdı.
  IV. Çünkü aristokratlar arasında bol baharatlı ve aromalı yemekleri tüketmek modaydı ve baharatların önemli bir şifa kaynağı olduğuna inanılıyordu.
  V. Türkler ise daima baharatın bol yetiştiği bir coğrafyada yaşadı, dolayısıyla baharat, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri oldu.
  Numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbirleriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz.

  A) II. ile III.
  B) II. ile V.
  C) III. ile IV.
  D) III. ile V.
  E) IV. ile V.
  Cevap: A
 • 19) I. Avustralya’nın güneyinde bulunan bir elmasın yerkürenin derinlikleriyle ilgili önemli bilgiler sağlayacağı düşünülüyor.
  II. Adelaide’ın 300 kilometre kuzeyinde Eurelia köyünün biraz dışında bulunan bu elmas, Adelaide Üniversitesinde elmas uzmanı olan Ralf Tappert’a gönderildi.
  III. Bu kadar derinde içinde mineral barındıran elmasa bugüne kadar sadece Kanada ve Brezilya’da rastlanırken şimdi de böyle bir elmas Avustralya’da bulundu.
  IV. Tappert ve ekibinin yaptığı araştırmada elmasın içinde ancak yer kabuğundan 670 kilometre derinlikte oluşabilen minerallere rastlandı.
  V. Yer bilimciler böyle elmasların, yerkürenin alt katmanlarına dair birçok önemli bilgiyi barındıran örnekler olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyor.
  Numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbirleriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz.

  A) I. ile II.
  B) II. ile III.
  C) III. ile IV.
  D) III. ile V.
  E) IV. ile V.
  Cevap: C
 • 20) I. arayıp bulmaya adayan
  II. tanımlayan sanatçı, bu çalışmasında
  III. İstanbul’u bir kez daha yorumluyor
  IV. kendini, şehirlerin ruhlarını
  V. bir sokak fotoğrafçısı olarak
  Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan ikinci olur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
 • Seba4t
 • 2020-04-05

Emrah bey, bu sınavın cevapları eklidir. Cevap anahtarı butonuna tıklayarak her sorunun cevabını sorunun hemen altında ulaşabilirsiniz.

 • Emrah
 • 2020-04-05

Cevap anahtarını istiyorum