LKS Matematik Soruları 7 ( 2017 1.Dönem Mazeret)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu birbirine eşittir?

  A) I ve II.
  B) II ve III.
  C) I ve IV.
  D) III ve IV.
  Cevap: C
 • 2)

  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki noktalardan hangisi şekildeki ABCD dörtgeninin x eksenine göre yansıması olan dörtgenin içinde yer alır?

  A) (3, 1)
  B) (- 3, - 1)
  C) (- 2, - 3)
  D) (2, 3)
  Cevap: B
 • 4) Denklemleri y = 3 ve y = x olan doğruların kesim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (0, 3)
  B) (1, 3)
  C) (2, 3)
  D) (3, 3)
  Cevap: D
 • 5) Kenar uzunlukları 6 santimetre, 9 santimetre ve 4 santimetre olan bir üçgen ile kenar
  uzunlukları 12 santimetre, 18 santimetre ve 27 santimetre olan üçgen benzerdir.
  Bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) 1 / 3
  B) 1 / 2
  C) 2 / 3
  D) 3 / 4
  Cevap: A
 • 6) 120 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?
  A) 5
  B) 7
  C) 8
  D) 10
  Cevap: D
 • 7) 12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayı
  kaçtır?

  A) 103
  B) 113
  C) 115
  D) 125
  Cevap: B
 • 8) x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere A = 2 x . 5 y dir.
  Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) 20
  B) 40
  C) 50
  D) 60
  Cevap: D
 • 9) 3a iki basamaklı bir sayıdır.
  3a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna göre a’nın alabileceği değerlerin
  toplamı kaçtır?

  A) 19
  B) 15
  C) 13
  D) 12
  Cevap: C
 • 10)

  A) 0 ve 8
  B) 0 ve 7
  C) 1 ve 8
  D) 5 ve 7
  Cevap: A
 • 11) Yüzler basamağı 2 olan üç basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  Cevap: B
 • 12)

  Cevap: A
 • 13)

  Cevap: B
 • 14)

  Cevap: C
 • 15) Bir eşit kollu terazinin sol kefesinde 273 gramlık bir kütle, sağ kefesinde 17 gramlık bir kütle bulunmaktadır.
  Buna göre bu terazinin denge durumuna gelmesi için sağ kefesine kaç gramlık bir
  kütle daha konulmalıdır?


  Cevap: A
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusunda 8 ile 9 arasında ve 9’a daha yakındır?

  Cevap: C
 • 17) Şekildeki ABCD karesinin alanı 225 cm ve boyalı bölgenin alanı 81cm dir.
  Buna göre EFGH karesinin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?


  A) 6
  B) 12
  C) 16
  D) 17
  Cevap: B
 • 18)

  Cevap: D
 • 19)

  Cevap: B
 • 20)

  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder