AÖL Tarih Soruları 3 (2017-18 AÖL 1.Dönem 2.Oturum 131)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bir olaydır?
  A) Anadolu’nun fethi
  B) Anadolu’nun Türkleşmesi
  C) Türkiye’nin çağdaşlaşması
  D) İstanbul’un Türk şehri haline gelmesi
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içinde yer almaz?
  A) Cumhuriyetin ilanı
  B) Malazgirt Savaşı
  C) Doğa olayları
  D) Orta Asya Türk göçleri
  Cevap: C
 • 3) Tarih bilimi ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Tekrarlanamayan olayları inceler.
  B) Araştırmalarında deney ve gözlemden yararlanır.
  C) İnsan faaliyetlerini inceler.
  D) Sosyal bilim dallarından biridir.
  Cevap: B
 • 4) Asurlular ile ilgili araştırma yapan Ahmet’in, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin yöntemindeki hangi aşamadır?
  A) Tasnif
  B) Tarama
  C) Tahlil
  D) Tenkit
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi yazılı kaynaklardan değildir?
  A) Kitabeler
  B) Fermanlar
  C) Beratlar
  D) Destanlar
  Cevap: D
 • 6) Hikayeci tarih yazıcılığını başlatan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Thukydides
  B) Leopold von Ranke
  C) H.A. Gibbons
  D) Herodotos
  Cevap: D
 • 7) Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 12 Hayvanlı Türk takvimi
  B) Celali takvim
  C) Hicri takvim
  D) Rumi takvim
  Cevap: A
 • 8) Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır?
  A) Arkeoloji
  B) Antropoloji
  C) Coğrafya
  D) Heraldik
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir?
  A) Eski Taş Çağı
  B) Yakın Çağ
  C) Bakır Çağı
  D) Tunç Çağı
  Cevap: B
 • 10) Yakındoğu’daki köy yerleşmelerinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?
  A) Çayönü
  B) Göbeklitepe
  C) Çatalhöyük
  D) Beldibi
  Cevap: A
 • 11) Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür?
  A) İyon
  B) Mısır
  C) Sümer
  D) Hitit
  Cevap: B
 • 12) Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lidyalılar
  B) Urartular
  C) Elamlar
  D) Asurlular
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi deniz koloniciliğinde gelişme göstermiş uygarlıklardandır?
  A) Urartular
  B) İyonlar
  C) Asurlular
  D) Hititler
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerden değildir?
  A) Sümerler
  B) Babiller
  C) Fenikeliler
  D) Akadlar
  Cevap: C
 • 15) İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmparatorluk
  B) Site
  C) Nom
  D) Polis
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinden biri değildir?
  A) Hititler
  B) Frigler
  C) Sümerler
  D) Urartular
  Cevap: C
 • 17) Satraplık denilen eyalet sistemini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur?
  A) Urartular
  B) Asurlular
  C) Persler
  D) Romalılar
  Cevap: C
 • 18) Kadeş Savaşı kimler arasında yapılmıştır?
  A) Persler-Mısırlılar
  B) İyonlar-Asurlular
  C) Hititler-Lidyalılar
  D) Mısırlılar-Hititler
  Cevap: D
 • 19) Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir?
  A) Asurlular
  B) Sümerler
  C) Persler
  D) Romalılar
  Cevap: B
 • 20) 12 Levha Kanunları aşağıdaki medeniyetlerden hangisi tarafından oluşturulmuştur?
  A) Romalılar
  B) Babiller
  C) Hititler
  D) Sümerler
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder