Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen kelimelerin hece sayılarını yanlarına yazınız.
  a. mehtap. ---> ............ hece

  b. yaşasın ---> ............ hece

  c. alfabe ---> ........ hece

  d. Gümüşhane ---> ..... hece

  e. bisiklet ---> ..... hece
  Cevap: a: 2 -- b: 3 -- c: 3 -- d: 4 -- e: 3
 • 2) Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yanlarına yazınız.
  a. Büyük : .....................
  b. Hızlı : ..................
  c. Boş : ...............
  d. Dar : ..............
  e. Kötü: ................
  Cevap: a. küçük -- b: yavaş -- c: dolu -- d: geniş -- e: iyi
 • 3) 'ağlamak' kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gülmek
  B) Somurtmak
  C) Üzülmek
  Cevap: A
 • 4) 'mektep' kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ev
  B) Okul
  C) Yapı
  Cevap: B
 • 5) 'Al' güller açmıştı.
  Cümlede geçen al kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Beyaz
  B) Kırmızı
  C) Siyah
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını yanlarına yazınız.
  a. ak : .................
  b. yaşlı : ...............
  c. deprem : ................
  d. al : .................
  e. kelime : ................
  Cevap: a. beyaz -- b. ihtiyar -- c: zelzele -- d: kırmızı -- e: sözcük
 • 7) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra gelir?
  A) Kitap
  B) Amasya
  C) Duvar
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi alfabetik olarak ilk önce gelir?
  A) Balık
  B) Çimento
  C) Geyik
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğuldur?
  A) Koltuk
  B) Kuşlar
  C) Araba
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda verilen kelimelerden hangisi tekil bir varlığı temsil etmektedir?
  A) Bilyeler
  B) Cevizler
  C) Sinema
  Cevap: C
 • 11) Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri birleştirerek anlamlı bir cümle oluşturun.
  a. sürersen - bisiklet - düşebilirsin - Hızlı

  .................................................................

  b. uyandığımda - yağıyordu - yağmur - Sabah

  .................................................................
  Cevap: a. Hızlı bisiklet sürersen düşebilirsin. -- b. Sabah uyandığımda yağmur yağıyordu.
 • 12) Aşağıda verilen cümlelerde ( ) işareti olan yerlerden hangisine ünlem işareti gelmelidir?
  A) İmdat ( ) araba kazası oldu.
  B) Elma ( ) armut ve muzlarla dolu bir tabak.
  C) Akşama geç kalma ( )
  Cevap: A
 • 13) Aşağıda karışık olarak verilen heceleri birleştirerek anlamlı bir kelime oluşturunuz.
  a. lık - tap - ki : ...................
  b. cek - ge - le : ..................
  c. ga - te - ze : ....................
  d. na - oy - mak : ...................
  e. mur - ta - yu : .....................
  Cevap: a: kitaplı -- b: gelecek -- c: gazete -- d: oynamak -- e: yumurta
 • 14) Alfabemizde toplamda kaç tane harf vardır?
  A) 23
  B) 29
  C) 32
  Cevap: B
 • 15) Heceler birleşerek hangisini oluşturur?
  A) Kelime
  B) Harf
  C) Cümle
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder
1. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Sınav Karışık Orta 2018-04-09
1.sınıf Türkçe 2.dönem 1.değerlendirme, heceler, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler, noktalama işaretleri [2]