Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir toplumdaki bireyler arasında yeterince sevgi- saygı yoksa, hangi seçenekteki değerden söz edilemez?
  A) kıskançlık
  B) bencillik
  C) anlaşmazlık
  D) adil olma
  Cevap: D
 • 2) Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk bilincinin gereği olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?
  A) Haksızlık karşısında sessiz kalmalıdır.
  B) Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.
  C)Kendisine haksızlık edeni cezalandırabilmek için başkalarıyla işbirliği yapmalıdır.
  D) Hakkını alabilmek için bir dilekçe ile yasal yollara başvurmalıdır
  Cevap: D
 • 3) “Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı,onu torunlarımızdan ödünç aldık”
  Yukarıdaki Kızılderili atasözünün verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanların torunlarına borçlu olduğu
  B) Ormanların korunması gerektiği
  C) Ortak mirasın korunması gerektiği
  D) İnsanların geçmişini araştırması gerektiği
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır?
  a) Maymun
  b) İnsan
  c) Tilki
  d) Kaplan
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir?
  A) Derslerine çalışmak
  B) Bir işte çalışmak
  C) Aile kurallarına uymak
  D) Okulda öğretmenini dinlemek
  Cevap: B
 • 6) Özgürlük ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Her insan özgür olarak dünyaya gelir.
  B) Özgürlüklerimiz sınırsızdır.
  C) İnsanlar özgür yaşar ve ölürler.
  D) Özgürlük bizim en temel haklarımızdandır.
  Cevap: B
 • 7) Ülkemiz sosyal bir devlettir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de kimsesiz çocukların bakımlarının yapıldığı kurumdur.
  Yukarıda açıklaması verilen kurum hangisidir?

  A) Kızılay
  B) TEMA
  C) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  D) AKUT
  Cevap: C
 • 8) Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır?
  A) Bir işi işbirliği içerisinde yapmak.
  B) Başkaları hakkında güzel düşünmek.
  C) Kendini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamak.
  D) İnsanlara karşı saygılı ve sevgili olmak.
  Cevap: C
 • 9) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.
  (....) Arkadaşımızla anlaşmazlık durumu olduğu zaman anlaşmazlığı şiddet ile çözebiliriz.
  (....) Bizim olmayan bir eşyaya ihtiyacımız olduğu zaman eşyanın sahibinden izin alarak kullanmalıyız.
  (....) Ülkemizde yaşayan herkes vergi vermek zorundadır.
  (....) Birisi bizim hakkımızı çiğnediği zaman bir şey yapmasak ta olur.
  (....) Birisi konuşurken onun sözünü canımız sıkıldığı için kesebiliriz.
  (....) Gelenekler birer yazılı kurallardır.
  (....) Yazılı kurallara uyulmadığı takdirde yazılı olarak belirtilen cezalara tabi oluruz.
  (....) Devletler tarafından toplum için belirlenen ve kanunlaştırılan kurallara yazılı kurallar denir.
  (....) İnsanların temel hakları doğuştan kazanır.
  (....) 18 yaşına kadar herkes kanunen çocuk sayılır.
  Cevap: Y -- D -- D -- Y -- D -- Y -- D -- D -- D -- D
 • 10) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * Töre -- * uzlaşarak -- * temel
  * 18 -- * empati -- * oy kullanma
  * vergi -- * vatan

  a. .........................., kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamadır.
  b. 18 yaşını doldurmuş kişiler hem hak olan hem de sorumluluğumuz olan .................. hakkına sahip olurlar.
  c. ......................... vermek vatandaşlık görevimizdir.
  d. Ortak kültüre sahip insanların bir arada yaşadıkları toprak parçasına ................ denir.
  e. ............................. bir yazılı olmayan kuraldır.
  f. Anlaşmazlıkları ......................... çözmeliyiz.
  g. Hen insan doğduktan sonra .................... haklarına kavuşur.
  h. Çocuk haklarına sahip bireyler .................. yaşından küçük olmalıdır.
  Cevap: a: empati -- b: oy kullanma -- c: vergi -- d: vatan -- e: Töre -- f: uzlaşarak -- g: temel -- h: 18
 • 11) Aşağıda verilen duygulardan hangisi olumlu bir duygu değildir?
  A) Yardımlaşma
  B) Kin tutma
  C) Sevgi
  D) Hoşgörü
  Cevap: B
 • 12) 4.sınıf öğrencisi Sude arkadaşının kalemini yanlışlıkla kırmıştır.
  Sude aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa doğru davranış sergilemiş olur?

  A) Arkadaşından özür dileyip ona bir kalem alırsa.
  B) Arkadaşına kalemi kendisinin kırdığını söylemezse.
  C) Arkadaşına isterse kendi kalemini kırabileceğini söylerse.
  D) Arkadaşıyla küserse.
  Cevap: A
 • 13) 18 yaşını doldurmamış kişiler kanunen çocuk olarak sayılmaktadır. Çocuklar kendilerine has haklara sahiptir.
  Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?

  A) Eğitim hakkı
  B) Yaşama hakkı
  C) Oy kullanma hakkı
  D) Oyun oynama hakkı
  Cevap: C
 • 14) Özgürlük ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Özgürlüklerimizin bir sınırı vardır.
  B) Her insan doğuştan özgürlük hakkına sahiptir.
  C) Hiç kimse başka birinin özgürlük hakkını kısıtlayamaz.
  D) Özgürlüklerimizi sınırsız bir şekilde kullanabiliriz.
  Cevap: D
 • 15) Aşağıda verilen davranışlardan hangisi doğru değildir?
  A) Kantinde sıra varsa sıraya girip sıramızın gelmesini beklemek.
  B) Bize ait olmayan eşyalara izinsiz dokunmamak.
  C) Bizden küçüklere istediğimiz şekilde davranmak.
  D) Büyük küçük herkese saygı göstermek.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder