...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Peygamberimizin Hayatı 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.
  (....) Hz. Ömer ve Hz. Hamza'nın İslamiyeti kabul etmesi Müslümanlar için önemli bir olaydır.
  (....) Hz.Ömer'in İslamiyeti kabul etmesiyle müminlerde güven, müşriklerde koru duygusu oluşturmuştur.
  (....) Hz. Hamza Peygamber efendimiz (s.a.v) hem süt kardeşi hemde amcasıdır.
  (....) İslamiyetin açıkça ilan edilmeye başlanması Medine'ye hicret olayından sonra olmuştur.
  (....) Peygamberliğin yedinci yılında müşrik kabilelerin müslümanlar ile olan tüm ilişkilerini kesmelerine boykot yılları denir.
  (....) Boykot kararlarından bir tanesi Peygamber efendimizle her türlü alışveriş kesilecek.
  (....) Mekkeli müşrikler boykot kararlarını kağıda yazıp ev ev dağıtmışlardır.
  (....) Boykot yılları 18 yıl sürmüştür.
  (....) Peygamber efendimizin peygamberliğinin 10. senesi senet'ül huzn olarak adlandırılmaktadır.
  (....) Peygamber efendimiz Hz.Hatice'nin (r.a) vefatından sonra da her vesile ile onu yad eder, kestiği kurbanlardan birini de onun adına keserdi.
  Cevap: D -- D -- D -- Y -- D -- D -- Y -- Y -- D -- D
 • 2) “Hiç kimse inanmadığı zaman bana inanan o idi. Herkes müşrik iken o Müslümanlığı ka-
  bul etti. Benim hiçbir yardımcım yok iken o bana yardım etti.”
  Bu hadisinde peygamber efendimiz kimden bahsetmektedir?

  A) Hz. Ali
  B) Hz. Ayşe
  C) Hz. Hatice
  D) Hz. Ebubekir
  E) Hz. Fatıma
  Cevap: C
 • 3)
  I. Mekkeli müşriklerin atalarından kalan örf, adet ve inanca sıkı sıkıya bağlı kalması,
  II. O dönemdeki kabileler arasındaki rekabetler.
  III. Müşriklerin bulundukları mevkilerden indirileceği
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimiz İslamiyeti getirdiğinde müşriklerin İslamiyete karşı çıkış sebepleri arasındadır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  E) Yalnız III
  Cevap: C
 • 4) Mekkede ki müslümanların Habeşistan'a hicreti ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?
  A) Mekkeli müşriklerin müslümanlar üzerinde yaptıkları baskının giderek artması sonucu olmuştur.
  B) Müslümanlara din, vicdan ve düşünce hürriyeti tanınmamıştır.
  C) Habeş kralı Necaşi adaletli bir yönetim sergilemesi hicretin buraya olmasını sağlamıştır.
  D) Hüzün senesinde yapılmıştır.
  E) Müslümanlar kafile-kafile olarak hicret etmişlerdir.
  Cevap: D
 • 5) Habeşistan'a giden ilk kafile kaç senesinde hicret etmiştir?
  A) 616
  B) 691
  C) 667
  D) 634
  E) 658
  Cevap: A
 • 6) Mekkeli müşrikler müslümanların Mekke'den Habeşistan'a hicret etmesinden rahatsız olmuş ve Habeşistan kralına müslümanları teslim etmesi için elçi göndermiştir. Gönderilen bu elçiler Mekke'nin siyaset dahisi olarak bilinmekteydi.
  Yukarıda bahsi geçen elçiler hangileridir?

  A) Abdullah b. Ebi Rebia ve Zebeyr b. Avvam
  B) Amr b. Asidi ve Mus'ab b. Umeyr
  C) Abdullah b. Ebi Rebia ve Amr b. Asidi
  D) Abdurrahman b. Avf ve Osman b. Maz'un
  E) Abdurrahman b. Avf ve Amr b. Asidi
  Cevap: C
 • 7) “Vallahi bunlar aynı kandilden fışkıran bir nurdur ki Musa da (a.s) İsa da (a.s) onunla gelmişti.”
  Bu sözü söyleyerek kendilerine sığınan müslümanları Mekkeli müşriklere vermeyen kral hangisidir?

  A) Harami
  B) Necaşi
  C) Amir
  D) Hubeyde
  E) Zeyd
  Cevap: B
 • 8) “Ona söver misin? Ben de onun dini üzereyim. Onun dediğini diyorum. Elinden geliyorsa beni de çevir.”
  Ebu Cehil'in kafasına elindeki yay ile vuran ve bu sözleri söyleyen sahabe hangisidir?

  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Hamza
  C) Hz. Ebubekir
  D) Hz. Ali
  E) Hz. Osman
  Cevap: B
 • 9) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * Ebu Cehil
  * 7
  * Kabe
  * Ebu Leheb
  * 3

  a. Boykot yılları ................. sürmüştür.
  b. Peygamber efendimizin peygamberliğinin .................... yılında boykot yılları başlamıştır.
  c. Mekkeli müşrikler boykot kararlarının yazılı olduğu kağıdı ..................... duvarına astılar.
  d. Boykot kararları alındıktan sonra .......................... hariç bütün Haşimoğulları ve Muttalipoğulları Ebu Talib'in mahallesine taşındı.
  e. .......................... boykot yıllarında gece gündüz boykotun uygulandığı mahalleye gider orayı sürekli kontro ederdi.
  Cevap: a. 3 -- b. 7 -- c. Kabe -- d. Ebu Leheb -- e.Ebu Cehil
 • 10) Hz. Peygamber'in hicretten yaklaşık olarak bir buçuk sene önce Kabe'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya Allah'ın izni ile götürülmesine ne denir?
  A) Mirac
  B) İsra
  C) Hicret
  D) Zikir
  E) Huzn yolculuğu
  Cevap: E
Yorum Yap
Gönder