Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
YGS (YKS) Türkçe Soruları 3 ( 2013 YGS - Sözcükte anlam, yazım yanlışı)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Toprağı sevdiren, üstünde hayat sürdürenlerdir ama ben İstanbul’u kimsesiz de olsa yine severim. Toprak her yerde topraktır. Hayatın kazanıldığı bir şehir de sonuçta ötekiler gibidir. Karnın nerede doyarsa memleketin orasıdır. Bütün bunlar doğru olabilir. Ne var ki söz konusu İstanbul olunca durum değişir. İstanbul’u, orada karnımı doyuramasam da severim. O toprağı; üstünde yalanla doğrunun bir arada olduğu, iyi ve kötünün aynı tartıda tartıldığı zaman da severim.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A Düşünceleri alıntılarla pekiştirme
  B) Birinci kişili anlatıma yer verme
  C) Mecazlı söyleyişe yer verme
  D) Öznel düşüncelere başvurma
  E) Karşıtlıklardan yararlanma
  Cevap: A
 • 2) Gündelik hayatımızda birçok problemin çözümü için uğraşıyoruz. Bazılarımız bu durumun gelip geçici olduğuna, bazılarımızsa her seferinde yaşanan sıkıntının hayatımızda kalıcı izler bırakacağına inanıyor. Problemleri yorumlama biçimimize göre iyimser veya kötümser olarak iki gruba ayrılıyoruz. Yaşadığınız durumdan kendinizi sorumlu tutma eğilimindeyseniz ve bu durumun kalıcı olacağını düşünüyorsanız buyurun, sizi kötümser tarafa alalım. Eğer içinde bulunduğunuz durumdan sadece kendinizin değil başkalarının da sorumlu olabileceğini düşünüyor, sorununuzun geçici olduğuna inanıyor ve bu durumun yaşamınızın diğer yönlerini etkilemeyeceğini biliyorsanız o zaman iyimsersiniz. İyimser olmanın iyi yanları ile kötümser olmanın kötü yanlarını, hemen hepimiz günlük hayatımızda kendi tecrübelerimizle öğreniyoruz. Bugüne kadar bu durumun iş dünyasında kazandırıp kaybettirdikleriyle fazla ilgilenmemiş olabiliriz ancak yapılan araştırmalar iş hayatında karamsarların, çaresizlik hissi yüzünden gergin bir tavır sergilediğini ve bu sebeple de kendilerini yeteri kadar düzgün ifade edemediklerini ve başarılı olamadıklarını gösteriyor.
  Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

  A) İnsanların olaylar karşısındaki tutumları çalışma hayatındaki performanslarını etkiler.
  B) İyimserlik veya kötümserlik, gerektiğinde birbirini tamamlayan iki duygu durumudur.
  C) İyimserlik veya kötümserlik, temelinde değişken duygu durumlarını barındırır.
  D) İnsan, yaşadığı sorunlarda öncelikli olarak kendini sorumlu tutmasını bilmelidir.
  E) İnsan, kötümserliğin olumsuz yönlerini kötümser insanları gözlemleyerek anlar.
  Cevap: A
 • 3) Konser piyanisti Arthur Rubinstein’a bir televizyon programında, ilerleyen yaşına rağmen nasıl başarılı bir piyanist olarak kalabildiği sorulmuştur. Sanatçı, yaşı ilerledikçe daha az eser çaldığını fakat her bir eser için gençlik dönemindekinden çok daha fazla prova yaptığını; hızlı parçaları çalmadan önce daha çok yavaş tempolu parçalar çaldığını, böylece hızlı parçalara
  geçtiğinde gerçekten daha hızlı çalıyor gibi göründüğünü; kimsenin icra etmediği eserlerden uzak
  durduğunu ve her zaman en iyi bildiklerine odaklandığını söylemiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada söz edilen piyanistin başarılı olmasını sağlayan etkenlerden biri değildir?

  A) Çalacağı eserleri seçerken belli ölçütleri göz önüne alması
  B) Gençlik dönemindeki önemli eserleri odak olarak seçmesi
  C) Eserlerini icra ederken farklı yöntemler uygulaması Sahne öncesi çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi
  D) Performansında risk oluşturacak durumlardan uzak durması
  Cevap: B
 • 4) Sözlük hazırlamanın en güç yanı sözcükleri anlam kayganlığından kurtarma, onları belli bir yere oturtmadır. Bu da ancak Samuel Butler’in dediği gibi onların belirsiz yanlarını 'söz duvarlarıyla kuşatmakla' gerçekleşebilir.
  Bu cümledeki tırnak içindeki sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapıldığı anlatılmıştır?

  A) Tanımsal sınırlar koyulduğu
  B) Birbirlerinden etkilenişlerinin gösterildiği
  C) Çağrışımsal değerlerinin belirtildiği
  D) Zenginleştirme yollarının açıklandığı
  E) Kullanım sıklığının yansıtıldığı
  Cevap: A
 • 5) Bazı insanlar yapabileceklerinin farkında olmadan, sürekli bir özgüven eksikliği içinde yaşarlar. Bazıları da abartılı bir özgüvenle, hayatta her şeyi başarabileceklerine, her alanda en iyi olduklarına inandırırlar kendilerini. Oysa insan 'kendisine içbükey
  veya dışbükey aynada değil, düz aynada bakmalıdır'.
  Bu paragraftaki tırnak içindeki sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapıldığı anlatılmıştır?

  A) İnsanın kendisine güvenerek başladığı her işte başarılı olması mümkündür.
  B) İnsan, her alanda kendisinden daha üstün birilerinin olabileceğini unutmamalıdır.
  C) Yaşamda mutlu olmak için olumsuzluklar karşısında direnmeli, önüne çıkan engelleri sabırla aşmaya çalışmalıdır.
  D) İnsan, yeteneklerinin sınırlarını gerçekçi bir tutumla belirlemeli, kendisini tarafsız bir gözle değerlendirmelidir.
  E) İnsanlar, hayattaki olumsuz durumları da olumlu durumlardaki gibi olgunlukla karşılamalıdır.
  Cevap: D
 • 6) Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: C
 • 7) 2011’in sonuna doğru gösterime giren bu film, geleneksel sinemanın kullandığı tekniklere bağlı kalmadan, bir hayatta kalma savaşımını insanda yoğunlaşarak anlatıyor.
  Bu cümleden söz konusu filmle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

  A) Belirli bir izleyici kitlesine seslenmek amaçlanmıştır.
  B) Yeni çekim yöntemlerine başvurulmuştur.
  C) Bugüne değin beyaz perdeye taşınmamış bir sorun işlenmiştir.
  D) Oyuncuların gösterdiği başarıyla çok boyutlu bir yapı kazanmıştır.
  E) Yılın çok izlenen filmleri arasında yerini almıştır.
  Cevap: B
 • 8) Klasik eserleri okumaya en çok, kendi yazdıklarımı tekrar ettiğimi hissettiğim zamanlarda ihtiyaç duyarım.
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

  A) Kimi eserlerin her dönemde okunurluğunu sürdürdüğü bilinir.
  B) Bir yazarın, okuduklarından etkilenmeden yazması mümkün değildir.
  C) Her eser, başka metinlerden alınan parçalarla renklenen bir tablodur.
  D) Yazar, benzer ürünler ortaya koymaktan kaçınmak istiyorsa yazdıklarını ara sıra gözden geçirmelidir.
  E) Çağını aşmış eserleri okuma, yaratıcılığı besleyen bir etkinliktir.
  Cevap: E
 • 9) Bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin rahatsız olabileceği bir soruyu, kendisiyle soru arasına mesafe koyarak üçüncü kişilerin ağzından sormalıdır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek hazırlanmış bir sorudur?

  A) Çok önemli iki ödül almasına rağmen son romanınızın çok satılmamasının nedeni ne olabilir?
  B) Bazı eleştirmenler son romanınızın bazı bölümlerinin bir Alman yazarın romanından alındığını iddia ediyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
  C) Eserlerinizde soyut konuları ele alışınızın okuyucuyu yorduğunu düşünmüyor musunuz?
  D) Bazı yazarlarımızın dediği gibi “Keşke yayımlamasaydım!” diye düşündüğünüz yazılarınız oldu mu?
  E) Eserlerinizde aynı konuyu işleyip durmaktan kurtulamamanızı neye bağlıyorsunuz?
  Cevap: B
 • 10) (I) Antakya’daki kazılarda Geç Hitit Dönemi’ne ait olduğu düşünülen kalıntılar ortaya çıkarıldı. (II) Buluntular arasında eşsiz, anıtsal boyutlarda bir insan figürüyle kabartmalı bir sütun altlığı yer alıyor. (III) Bazalttan yapılan her iki eserin de kaleye girişi sağlayan yapı kompleksi boyunca uzanan, yüzeyi taş döşeli koridorun altına gömüldüğü düşünülüyor. (IV) Bel hizasının hemen üstünden baş kısmına kadar olan yüksekliği 1,5 metreye ulaşan figür, dik duran bir insanı canlandırıyor. (V) Toplam boyu, büyük olasılıkla 3,5-4 metreyi bulan sakallı erkek figürünün, gözleri siyah ve beyaz taşlardan yapılmış.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici ögelere yer verilmemiştir?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: A
 • 11) (I) Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanan bir şairimiz... (II) İkinci kitabıyla tekrar okuyucunun karşısında. (III) Açık ve yalın anlatımlı, kısa dizelerden oluşan şiirlere imza atmış. (IV) Sanatçının bu kitabındaki tüm şiirleri yine okuyucunun duyumsama ve düş
  kurma yetilerini harekete geçiriyor. (V) Şair, şiirleriyle okuyucuyu kimi zaman yoğun karanlıkların içine, kimi zaman da aydınlık gündüzlere götürüyor.
  Bir şairden ve şiirlerinden söz edilen bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) I. cümlede, okurların beğenisini kazandığı üzerinde duruluyor.
  B) II. cümlede, kimi ürünlerini bir araya topladığı belirtiliyor.
  C) III. cümlede, şiirlerinin dil ve biçim özellikleri dile getiriliyor.
  D) IV. cümlede, işlev yönünden önceki şiirleriyle benzerliği olduğu sezdiriliyor.
  E) V. cümlede, şiirlerde birbirine karşıt durumların işlendiğinden söz ediliyor.
  Cevap: A
 • 12) (I) ABD’li bilgisayar uzmanı Scott Fahlman tarafından bulunan ve İnternet’in vazgeçilmezlerinden olan gülen surat (smiley) tam 30 yaşında. (II) Fahlman, duyguların
  yazı dilinde ifade edilmesini kolaylaştırmak için iki nokta ve parantez işaretlerini kullanarak bir ifade oluşturdu. (III) Bu “gülen surat”ı ilk olarak üniversitenin e-posta
  listesine yolladığı bir notta kullandı. (IV) Fahlman, öğrencilere ve çalışma arkadaşlarına şöyle yazdı: “Şaka yaptığınızı belirtmek için şunu kullanmayı öneriyorum: :-)” (V) Kısa zamanda kabul gören bu mutluluk ifadesini bugün İnternet’te yazışırken sıklıkla kullanıyoruz. (VI) Mutluluğumuzu artık bununla ifade ediyoruz.
  Gülen suratın (smiley) anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) I. cümlede, kaç yıl önce ortaya çıktığı açıklanmıştır.
  B) II. cümlede, yeniliğin hangi amaçla ortaya konduğu belirtilmiştir.
  C) IV. cümlede, önerisini kimlerle paylaştığı dile getirilmiştir.
  D) V. cümlede, bir saptama yapılmıştır.
  E) VI. cümlede, işleviyle ilgili bir değişiklikten söz edilmiştir.
  Cevap: E
 • 13) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözcükler tür bakımından aynıdır?

  A) I. ve III.
  B) I. ve V.
  C) II. ve III.
  D) II. ve V.
  E) IV. ve V.
  Cevap: B
 • 14) Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: D
 • 15) (I) Almanya’nın Berlin kentinde bir kooperatif “Devrilen Ağaçlardan Halk Kitaplığı Yapma Kampanyası” başlattı. (II) Bu kampanyaya katılmak isteyenler, fırtınadan veya
  yağmurdan devrilen ağaçların gövdelerini raf şeklinde oyup bunları kaldırımlara yerleştiriyorlar. (III) Raflara, takas edilecek kitapları koyuyorlar. (IV) Berlin halkı da
  içlerinden okumak istediklerini alıp yerine kendi kitaplarından birini bırakıyor. (V) Bu, “Eğitim İçin Sürdürülebilir Gelişme Projesi”nin bir parçası olarak devlet tarafından desteklenen bir kampanyadır.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) I. cümle, içinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesidir.
  B) II. cümle, özne ve yüklemden oluşan kurallı bir cümledir.
  C) III. cümle, nesnesi sıfat tamlaması olan birleşik bir cümledir.
  D) IV. cümle, içinde isim tamlaması bulunan olumlu bir cümledir.
  E) V. cümle, yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledir.
  Cevap: B
 • 16) “Rüyaları gerçekleştirmenin yolu, uyanıvermektir uykulardan.” demiş bir düşünür. Öyleyse ne duruyoruz, hemen silkinip kalkalım yumuşak yataklarımızdan!
  Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Tezlik fiili
  B) Zarf-fiil
  C) Sıfat-fiil
  D) İstek kipiyle çekimlenmiş fiil
  E) Şimdiki zamanla çekimlenmiş fiil
  Cevap: C
 • 17) Eserlerinde kullandığı özgün biçimler ve canlı renklerle, değişimin birey üzerindeki etkilerini yansıtıyor.
  Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Çatısı bakımından etkendir.
  B) Nesne, isim tamlamasından oluşmaktadır.
  C) Fiilden isim yapma eki almış sözcük vardır.
  D) Bulunma durumu eki almış sözcük vardır.
  E) İyelik eki alan sözcük yoktur.
  Cevap: E
 • 18) Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,) hangisi, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: D
 • 19) Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
  A) Kurallara uymamakta ısrar ediyorsun.
  B) Bu davranışımı tehdit olarak algıladığını belirtiyorsun.
  C) Yaptıklarınla herkesi şaşırtmaya devam ediyorsun.
  D) Bu sözlerinle beni sinirlendirmek için çalışıyorsun.
  E) Sorduğun sorularla konuyu başka bir yere çekmeye çalışıyorsun.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder