...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşagidaki atomların ne kadar e alıp/ verdiklerini yazarak oluşan iyon türlerini anyon /katyon yazınız  Cevap:
 • 2)  Cevap:
 • 3)  Cevap:
 • 4)  Cevap:
 • 5)  Cevap:
 • 6) Aşağıda verilen karışımlarda heterojen olanların başına 'He' homojen olanların başına 'Ho' koyunuz.
  (....) Şekerli su
  (....) Alkol - iyot karışımı
  (....) Çamurlu su
  (....) Deniz suyu
  (....) Sis
  (....) Ayran
  (....) Su ve benzin karışımı
  (....) Kolanya
  (....) Gazoz
  (....) Su ve tebeşir tozu karışımı
  Cevap: Ho -- Ho -- He -- Ho -- He -- He -- He -- Ho -- Ho -- He
 • 7) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
  * homjen -- * aerosol -- * heterojen
  * süspansiyon -- * homojen -- * emülsiyon
  * heterojen -- * 4

  a. Bir karışım her tarafından aynı gözüküyorsa bu karışımlara ...................... karışım denir.
  b. Karşımın her tarafı farklı gözüküyorsa bu karışımlara ....................... karışım denir.
  c. Heterojen karışımlar kendi içinde ........... ayrılır.
  d. Kum-çakıl karışımı bir .......................... karışımdır.
  e. İki sıvının heterojen karışım olarak birbirine çözünmediğinde oluşan karışımlara ............... denir.
  f. Bir katı veya bir sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlara ............ denir.
  g. Göz yaşı bir ..................... karışımdır.
  h. Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şekline .................. denir.
  Cevap: a: homjen -- b: heterojen -- c: 4 -- d: heterojen -- e: emülsiyon -- f: aerosol -- g: homojen -- h: süspansiyon
 • 8) Aşağıda verilen elementlerin sembollerini yanlarına yazınız.
  a. Azot: ...............
  b. Flor: ..............
  c. Magnezyum: ................
  d. Oksijen: ................
  e. Hidrojen: ............
  f. Potasyum: .............
  g. Kalsiyum: ............
  h. Berilyum: ............
  Cevap: a: N -- b: F -- c: Mg -- d: O -- e: H -- f: K -- g: Ca -- h: Be
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülemez?
  A) Pil
  B) Plastik
  C) Yiyecek
  D) Kağıt
  Cevap: C
 • 10) Bir kürenin içi parlatılarak oluşturulan ve iç bükey ayna olarak adlandırılan ayna hangisidir?
  A) Çukur ayna
  B) Tümsek ayna
  C) Düz ayna
  D) Prizma ayna
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi çukur aynaya örnek gösterilemez?
  A) El fenerleri
  B) Araba farları
  C) Dikiz ayanaları
  D) Masa lambaları
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi atomun yapısında bulunmaz?
  A) Nötron
  B) Katron
  C) Proton
  D) Elektron
  Cevap: B
 • 13)
  * Atom yapısında negatif yüklü olarak bulunur.
  * Sürekli hareket içerisinde olup atomun en dışında bulunurlar.
  Yukarıda özellikleri verilen hangisidir?

  A) Nötron
  B) Katmanlar
  C) Proton
  D) Elektron
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki verilenlerden hangisi element değildir?
  A) Azot
  B) Oksijen
  C) Su
  D) Magnezyum
  Cevap: C
 • 15) Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
  A) Isı ve ışık birer enerji çeşididir.
  B) Bir nesnenin yüzeyi mat ise ışığı daha fazla yansıtır.
  C) Işık doğrusal yayılırken ses dalgalı olarak yayılır.
  D) Işık boşlukta iletilebilir.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder