YGS (YKS) Matematik Soruları 2 ( 2013 YGS)

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ahmet’in maaşına Deniz’in maaşının yarısı kadar zam yapılırsa ikisinin maaşları toplamı, Ahmet’in başlangıçtaki maaşının 2 katı oluyor.
  Ahmet’in maaşı A TL, Deniz’in maaşı D TL olduğuna göre, A ile D arasındaki ilişki nedir?

  A) 5A = 8D
  B) 5A = 6D
  C) 4A = 5D
  D) 3A = 4D
  E) 2A = 3D
  Cevap: E
 • 2) Bir şirketin 2009, 2010 ve 2011 yıllarında elde ettiği kârların ortalaması 4 milyon TL’dir. Bu şirket 2012 yılında, 2011 yılına göre
  A) 4,8
  B) 5
  C) 5,2
  D) 5,4
  E) 5,6
  Cevap: A
 • 3) Bir laboratuvarda, erkek ve dişi kobay fareler üzerinde yapılan bir ilaç deneyi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
  * Erkek farelere her 12 saatte, dişi farelere ise her 8 saatte bir 1 adet tablet ilaç verilmiştir.
  * Erkek farelere 0,5 gramlık, dişi farelere ise 1 gramlık tabletler verilmiştir.
  * Bu farelere bir günde toplam 85 gram ilaç, 95 tablet hâlinde verilmiştir.
  Buna göre, deneyde toplam kaç fare kullanılmıştır?

  A) 20
  B) 25
  C) 30
  D) 35
  E) 40
  Cevap: D
 • 4) Bir sınıftaki öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtılmak isteniyor. Bu sınıftaki 36 öğrencinin her birine birer adet kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi düşecek kadar
  malzeme sınıfa getiriliyor. Ancak, dağıtım günü öğrencilerin bir kısmı sınıfta olmadığından sınıfta bulunan her bir öğrenciye 3 kurşun kalem, 2 kalemtıraş ve 1 silgi veriliyor.
  Dağıtım sonunda bu malzemelerden toplam 42 adet arttığına göre, artan kalemtıraş sayısı kaçtır?

  A) 10
  B) 11
  C) 12
  D) 13
  E) 14
  Cevap: E
 • 5) Eski bir uygarlığa ait takvimde,
  1 ayda 36 gün
  1 yılda 10 ay
  bulunmaktadır.
  Bu uygarlıkta, gün-ay-yıl sırasında verilen AB-CD-ABCD biçimindeki tarihlere “simetrik gün” ismi veriliyor.
  Bu takvime göre, 20-08-2008 tarihinden en az kaç gün sonra yine bir simetrik gün olur?

  A) 360
  B) 396
  C) 480
  D) 720
  E) 756
  Cevap: B
 • 6) 5 farklı bilyenin tamamı, yaşları farklı 3 kardeş arasında paylaştırılacaktır.
  Bu kardeşlerden en büyüğü 1, diğer ikisi ise en az birer bilye alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir?

  A) 45
  B) 50
  C) 60
  D) 70
  E) 75
  Cevap: D
 • 7) Bir torbada 1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10 top bulunmaktadır.
  Bu torbadan rastgele çekilen iki topun numaraları toplamının 15 olduğu bilindiğine göre, 7 numaralı topun çekilmiş olma olasılığı kaçtır?

  A) 2 / 3
  B) 2 / 5
  C) 2 / 7
  D) 1 / 2
  E) 1 / 3
  Cevap: E
 • 8) Bir öğretmen; Ali, Banu, Can ve Doğa isimli dört öğrencisiyle birlikte sınıfta şöyle bir etkinlik yapmıştır.
  * Bu öğrenciler aklından birer sayı tutuyor. Busayılar sırasıyla A, B, C ve D olsun.
  * Her bir öğrenci kendi sayısını bir kâğıda yazıp öğretmene veriyor.
  * Öğretmen de tahtada yazılı olan aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu hesaplıyor ve eşitliklerin sağ tarafını dolduruyor.
  Tahtada yazılanlara göre, hangi öğrenciler tek başına A, B, C ve D sayılarının dördünü de bulmak için yeterli bilgiye sahiptir?


  A) Ali, Banu ve Doğa
  B) Ali, Can ve Doğa
  C) Ali ve Banu
  D) Banu ve Can
  E) Can ve Doğa
  Cevap: A
 • 9) Aşağıda, yeterince uzun beş çubuktan oluşan bir abaküs verilmiştir. Abaküste; sırasıyla I. çubuğa 1 adet,
  II. çubuğa 2 adet ve benzer biçimde diğer çubuklara da numarası kadar boncuk takılıyor. Böylece birinci tur, şekildeki gibi tamamlanıyor.
  Daha sonra başa dönülüp I. çubuğa 6 adet, II. çubuğa 7 adet ve benzer biçimde diğer çubuklara da bir önceki çubuğa takılanın bir fazlası kadar boncuk daha takılıyor. Her tur sonunda V. çubuktaki boncuk sayısının bir fazlası I. çubuğa takılarak turlara devam ediliyor.
  Buna göre, takılacak olan 220’nci boncuk hangi çubukta yer alır?


  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
  E) V.
  Cevap: A
 • 10) Aşağıda, bir ikizkenar dik üçgenden ve bu üçgenin hipotenüsünü çap kabul eden yarım çemberden oluşan bir koşu parkı gösterilmiştir. Bu parkta üç koşu yolu bulunmaktadır. Başlangıç noktasından aynı anda koşmaya başlayan Ayça A, Barış B, Cem ise C yolunu kullanarak bitiş noktasına varıyor.

  Cevap: A
 • 11) Aşağıdaki grafikte, beş kişinin boyları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
  Bu kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
  * Ayşe ve Kemal aynı boydadır.
  * Bora, Kemal’den 2 cm kısadır.
  * Elif, Mehmet’ten 6 cm uzundur.
  * Mehmet, Ayşe’den 3 cm uzundur.
  Buna göre, bu kişilerin boy ortalaması kaç cm’dir?


  A) 164
  B) 165
  C) 166
  D) 167
  E) 168
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki verilere göre, x kaç derecedir?

  A) 105
  B) 110
  C) 115
  D) 120
  E) 125
  Cevap: E
 • 13) ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kâğıdın DC kenarı üzerinde bir E noktası ve AB kenarı üzerinde bir F noktası işaretleniyor. Bu kâğıt, EF doğrusu boyunca katlandığında AF ve EC şekildeki gibi dik kesişiyor.
  Katlama işleminden sonra elde edilen şeklin alanı, katlama işleminden önceki alandan 18 birim kare az olduğuna göre, uzunluğu kaç birimdir?


  A) 3
  B) 4
  C) 6
  D) 8
  E) 9
  Cevap: C
 • 14) Bir kenar uzunluğu a birim olan bir kare, yedisi eş toplam sekiz kareye ayrılıyor ve elde edilen büyük kare K1 olarak adlandırılıyor (1. şekil). Daha sonra K1 karesi de benzer biçimde ayrılıp K2 karesi elde ediliyor (2. şekil).
  K2 karesi de benzer biçimde ayrıldığında elde edilen K3 karesinin bir kenar uzunluğu 27 birim oluyor.
  Buna göre, a kaçtır?


  A) 36
  B) 49
  C) 64
  D) 81
  E) 100
  Cevap: C
 • 15)

  Cevap: B
 • 16) Yükseklikleri eşit, taban yarıçapları sırasıyla 2 metre ve 3 metre olan dik dairesel silindir biçimindeki iki depo başlangıçta boştur. Birim zamanda aynı miktarda su
  akıtan iki ayrı musluktan büyük depoya ait musluk açıldıktan 5 dakika sonra küçük deponun musluğu da açılıyor. Küçük deponun musluğu açıldığı anda büyük depodaki suyun yüksekliği 2 metredir.
  Buna göre, küçük depoya su verilmeye başlandıktan kaç dakika sonra depolardaki suyun yüksekliği eşit olur?


  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
  E) 6
  Cevap: C
 • 17)

  Cevap: E
 • 18)

  Cevap: B
 • 19)

  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder